هنگامه  , zeynab.aslani

هنگامه

 تمام گلها به دست انسان چیده شدند تنها گل خشخاش بود که انتقام همه ی گلها را از انسان گرفت...!
هنگامه  , zeynab.aslani

هنگامه

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت