نرم افزار اندروید کلوب
ت   سـالاری , traneh2000

ت سـالاری

 در بین ایرانی ها ؛ کسی را خائن تر از سازمان کثیف منافقین بر علیه منافع مردم ایران نمیشناسم ! خیلی در خیانت آشکارا هم عمل میکنند !
ت   سـالاری , traneh2000

ت سـالاری

مطالب