نرم افزار اندروید کلوب
فاطمه  , sahar6821

فاطمه

 BE WITH GOD BE KING      با خدا باش پادشاهی کن
فاطمه  , sahar6821

فاطمه

مطالب تصاویر 17
فاطمه  , sahar6821

میدانی گاهی باید
حتی بی دلیل شاد باشی
گاهی باید در هجوم مشکلات
آرام ترین فرد زمین باشی
امید همیشه هست
و سختی،بخشی گذرا از زندگی
امیدت فقط به خدا باشه
ادامه
99