نرم افزار اندروید کلوب
سعید  , saeedfanar

سعید

 ایستادن کسی که زمینش زده اند از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند زیباتر است . . .
سعید  , saeedfanar

سعید

مطالب تصاویر 109
سعید  , saeedfanar
ســــــــــخت است . . .
سخت است درک کردن پســـری
که غـــــم هایــــــش را خودش میـــــداند و دلش . . .
که همه تنـــــــــــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛
که حســـــــــــــــرت میـــــخورند بـــخاطر شاد بودنـــــــــــش . . .
بخاطر خنده هایـــــــــــــــــــش . . .
و هیـــــــــــــــــــــچکس جز همان پســــــر
نمیـــــداند چقدر تنهاســـــــت . . .
که چقدر میــــــــــــــــــترسد . . .
از باخـــــــــــــــــتن . . .
از یـــــــــــــــــــــخ زدن احساس و قلبــــــــش . . .
از زندگـــــــــی . . .
ادامه
99
سعید  , saeedfanar
برگردن عشق ساده ام
که انگشترش نخی است
گلوبند زمردین شعر مرا
باور نمی کند کسی
لعنت به شعر ُ من ....
ادامه
سعید  , saeedfanar
من یک شاعرم
مرد ثروتمندی نیستم!
سوار هیچ اسب سفیدی نشده ام!
و خیلی ها
در این دنیا از من
بلند قد تر و خوشتیپ تر هستند
اما هیچ مردی نمی تواند
مثل من
قلم دست بگیرد
و روی کاغذ از تو
بتی زیبا بتراشد!
ادامه
سعید  , saeedfanar
من یک شاعرم
مرد ثروتمندی نیستم!
سوار هیچ اسب سفیدی نشده ام!
و خیلی ها
در این دنیا از من
بلند قد تر و خوشتیپ تر هستند
اما هیچ مردی نمی تواند
مثل من
قلم دست بگیرد
و روی کاغذ از تو
بتی زیبا بتراشد!
ادامه
سعید  , saeedfanar
من یک شاعرم
مرد ثروتمندی نیستم!
سوار هیچ اسب سفیدی نشده ام!
و خیلی ها
در این دنیا از من
بلند قد تر و خوشتیپ تر هستند
اما هیچ مردی نمی تواند
مثل من
قلم دست بگیرد
و روی کاغذ از تو
بتی زیبا بتراشد!
ادامه
سعید  , saeedfanar
و اگر می‌‌ نویسم، دوست دارم بدانی
در خلأ دنیای بی‌‌ جاذبه از نبودنت، عجیب معلقم
می‌ چرخم و می‌‌ چرخم و می‌ چرخم
و در چشم‌ های ناباور یک سرگردان دلتنگ کسی‌ را می‌ بینم شبیه خودم
که هنوز عاشق کسی‌‌ ست شبیه تو
وجودی سایه‌ وار و حضوری کمرنگ
حضوری بسیار بسیار کمرنگ
که نوشتن برایش منصرف می‌ کند مرا
از مرگ و نبودن …
ادامه
کامنت بنویسید...
مامان رادین و رایا  , sogol123
پنجشنبه 11 آذر ، 22:32
چی بگم
ادامه
سعید  , saeedfanar
پنجشنبه 11 آذر ، 22:26

نوشتن از عشق کسی شبیه خودم , منصرف میکند مرا از مرگ و نبودن
ادامه
مامان رادین و رایا  , sogol123
پنجشنبه 11 آذر ، 19:34
عمق معنی و مفهوم متوجه نشدم
ادامه
سعید  , saeedfanar
و اگر می‌‌ نویسم، دوست دارم بدانی
در خلأ دنیای بی‌‌ جاذبه از نبودنت، عجیب معلقم
می‌ چرخم و می‌‌ چرخم و می‌ چرخم
و در چشم‌ های ناباور یک سرگردان دلتنگ کسی‌ را می‌ بینم شبیه خودم
که هنوز عاشق کسی‌‌ ست شبیه تو
وجودی سایه‌ وار و حضوری کمرنگ
حضوری بسیار بسیار کمرنگ
که نوشتن برایش منصرف می‌ کند مرا
از مرگ و نبودن …
ادامه
کامنت بنویسید...
مامان رادین و رایا  , sogol123
پنجشنبه 11 آذر ، 22:32
چی بگم
ادامه
سعید  , saeedfanar
پنجشنبه 11 آذر ، 22:26

نوشتن از عشق کسی شبیه خودم , منصرف میکند مرا از مرگ و نبودن
ادامه
مامان رادین و رایا  , sogol123
پنجشنبه 11 آذر ، 19:34
عمق معنی و مفهوم متوجه نشدم
ادامه
سعید  , saeedfanar
و اگر می‌‌ نویسم، دوست دارم بدانی
در خلأ دنیای بی‌‌ جاذبه از نبودنت، عجیب معلقم
می‌ چرخم و می‌‌ چرخم و می‌ چرخم
و در چشم‌ های ناباور یک سرگردان دلتنگ کسی‌ را می‌ بینم شبیه خودم
که هنوز عاشق کسی‌‌ ست شبیه تو
وجودی سایه‌ وار و حضوری کمرنگ
حضوری بسیار بسیار کمرنگ
که نوشتن برایش منصرف می‌ کند مرا
از مرگ و نبودن …
ادامه
کامنت بنویسید...
مامان رادین و رایا  , sogol123
پنجشنبه 11 آذر ، 22:32
چی بگم
ادامه
سعید  , saeedfanar
پنجشنبه 11 آذر ، 22:26

نوشتن از عشق کسی شبیه خودم , منصرف میکند مرا از مرگ و نبودن
ادامه
مامان رادین و رایا  , sogol123
پنجشنبه 11 آذر ، 19:34
عمق معنی و مفهوم متوجه نشدم
ادامه
سعید  , saeedfanar
و اگر می‌‌ نویسم، دوست دارم بدانی
در خلأ دنیای بی‌‌ جاذبه از نبودنت، عجیب معلقم
می‌ چرخم و می‌‌ چرخم و می‌ چرخم
و در چشم‌ های ناباور یک سرگردان دلتنگ کسی‌ را می‌ بینم شبیه خودم
که هنوز عاشق کسی‌‌ ست شبیه تو
وجودی سایه‌ وار و حضوری کمرنگ
حضوری بسیار بسیار کمرنگ
که نوشتن برایش منصرف می‌ کند مرا
از مرگ و نبودن …
ادامه
کامنت بنویسید...
مامان رادین و رایا  , sogol123
پنجشنبه 11 آذر ، 22:32
چی بگم
ادامه
سعید  , saeedfanar
پنجشنبه 11 آذر ، 22:26

نوشتن از عشق کسی شبیه خودم , منصرف میکند مرا از مرگ و نبودن
ادامه
مامان رادین و رایا  , sogol123
پنجشنبه 11 آذر ، 19:34
عمق معنی و مفهوم متوجه نشدم
ادامه
سعید  , saeedfanar
و اگر می‌‌ نویسم، دوست دارم بدانی
در خلأ دنیای بی‌‌ جاذبه از نبودنت، عجیب معلقم
می‌ چرخم و می‌‌ چرخم و می‌ چرخم
و در چشم‌ های ناباور یک سرگردان دلتنگ کسی‌ را می‌ بینم شبیه خودم
که هنوز عاشق کسی‌‌ ست شبیه تو
وجودی سایه‌ وار و حضوری کمرنگ
حضوری بسیار بسیار کمرنگ
که نوشتن برایش منصرف می‌ کند مرا
از مرگ و نبودن …
ادامه
کامنت بنویسید...
مامان رادین و رایا  , sogol123
پنجشنبه 11 آذر ، 22:32
چی بگم
ادامه
سعید  , saeedfanar
پنجشنبه 11 آذر ، 22:26

نوشتن از عشق کسی شبیه خودم , منصرف میکند مرا از مرگ و نبودن
ادامه
مامان رادین و رایا  , sogol123
پنجشنبه 11 آذر ، 19:34
عمق معنی و مفهوم متوجه نشدم
ادامه
سعید  , saeedfanar
دوستان تو این پیج اشعار شعرای معروف ایرانی برای دانلود قرار داده شده که کاملا رایگان هست
میتونید هرکدوم رو دوست داشتید جدا یا همه رو بصورت کامل دانلود کنید
خودم تا حالا برنامه به این کاملی و مخصوصا رایگان تو هیچ سایتی ندیده بودم
حیفم اومد بهتون معرفی نکنم ... از دستش ندید
ادامه
سعید  , saeedfanar
دوست تو کسی است که هرگاه حرف حق از تو شنید ، خشمناک و ناراحت نشود
ادامه
سعید  , saeedfanar
دوست تو کسی است که هرگاه حرف حق از تو شنید ، خشمناک و ناراحت نشود
ادامه
سعید  , saeedfanar
گاهی خدا درها رو میبنده و پنجره ها رو قفل می کنه
زیباست اگه فکر کنی شاید بیرون
طوفانه و خدا میخواد از تو محافظت کنه
ادامه
سعید  , saeedfanar
توهین ها مانند سکه تقلبی اند .
ما ناگزیریم آنها را بشنویم
ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم
ادامه
سعید  , saeedfanar
اگر از من بپرسید میگویم که گناه در خلوت را به تظاهر به تقوا ترجیح می دهم
(انیشتین)
ادامه
سعید  , saeedfanar
باران که می بارد ، همه پرنده ها به دنبال سرپناهند
اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن ، بالاتر از ابرها پرواز میکند
این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند
ادامه
سعید  , saeedfanar
ما دانه نخورده طعمه ی دام شدیم
ناکرده گنه دیدی چه بدنام شدیم
بودیم و کسی پاس نمیداشت که هستیم
باشد که نباشیم و بدانند که بودیم
دل را به کف هرکه نهادیم باز پس آرد
کس تاب نگهداری دل دیوانه ندارد
ادامه
سعید  , saeedfanar
این زن پیشمرگ کرد که در نبرد اطراف موصل حضور داشته با شجاعت مثال زدنی و به تنهایی 3 داعشی را اسیر کرده و خودروی آنها را نیز در اختیار گرفته است.

*******
چهره داعشی هارو نگاه کنین , باورشون نمیشه یه زن کرد اسیر و ذلیلشون کرده :D

هر بژی کچی کورد ( زنده باد دختر کورد)
ادامه
  کامنت بنویسید...
  شیخ پشمک , sr_graphic
  یکشنبه 2 آبان ، 11:26
  دختران کرد بی نظیرند
  ادامه
  سعید  , saeedfanar
  این زن پیشمرگ کرد که در نبرد اطراف موصل حضور داشته با شجاعت مثال زدنی و به تنهایی 3 داعشی را اسیر کرده و خودروی آنها را نیز در اختیار گرفته است.

  *******
  چهره داعشی هارو نگاه کنین , باورشون نمیشه یه زن کرد اسیر و ذلیلشون کرده :D

  هر بژی کچی کورد ( زنده باد دختر کورد)
  ادامه
   کامنت بنویسید...
   شیخ پشمک , sr_graphic
   یکشنبه 2 آبان ، 11:26
   دختران کرد بی نظیرند
   ادامه
   سعید  , saeedfanar
   زمین قانون عجیبی دارد،
   هفت میلیارد آدم و فقط با یکی از آنها احساس تنهایی نمی کنی
   و خدا نکنه که آن یک نفر تنهایت بگذارد،
   آنوقت حتی با خودت هم غریبه میشوی
   ادامه
    کامنت بنویسید...
    امیر رهگذران , automan
    یکشنبه 2 آبان ، 00:03
    الهی رضا برضائک و تسلیما (مطیعا) به امرک
    ادامه
    سعید  , saeedfanar
    شنبه 1 آبان ، 23:56
    هرچی خدا بخواد , من راضیم به رضای پروردگار
    ادامه
    امیر رهگذران , automan
    شنبه 1 آبان ، 23:51
    هر برهه ای از زندگی قشنگه بشرطی که درکش کنیم امیدوارم همینجور که میگی این برهه هم برات قشنگ و لذتبخش باشه تا باعث پیشرفت سیر تکاملیت بشه
    آمین
    ادامه
    سعید  , saeedfanar
    آسمان هم که توباشی،
    بغلت خواهم کرد
    فکر گستردگی واژه نباش ،
    همه در گوشه تنهایی من جادارند
    ادامه
    کامنت بنویسید...
    مامان رادین و رایا  , sogol123
    پنجشنبه 11 آذر ، 19:44
    بعصی وقتا فکر میکنم خوشبحال کسی که تو دوستش داری میدونی چرا چون پاک و صادقاته است بدون گناه ناب ناب
    ادامه
    سعید  , saeedfanar
    3 سال پیش
    سجاده ام را به سمت قبله نیاز می گشایم
    تا ذره ذره وجودم را به معراج نگاهت، پرواز دهم
    به رکوع می روم تا بزرگی ات را به یاد بیاورم
    و به سجده می افتم تا بر بندگی ام مهر عشق بزنم
    چه آرامش پایان ناپذیری در نگاه توست
    چه لحظه های مهرافروزی در ذکر یادت
    ادامه
    کامنت بنویسید...
    سعید  , saeedfanar
    پنجشنبه 29 مهر ، 03:48
    جونم؟
    ادامه
    سعید  , saeedfanar
    3 سال پیش
    این گدا مرحمت از دست شما می خواهد
    سخت بیمار شده دل که شفا می خواهد
    عاشقم ، بال بده تا بپرم تا بامت
    این پریدن پری از جنس خدا می خواهد
    تو کریمی و من امّید کرامت دارم
    این دل از دست تو یک کرببلا می خواهد

    آقای خوبی ها شهادت در راهت رو نصیبم کن . . .
    ادامه
    سعید  , saeedfanar
    ﻋﻄﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ، ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺎﻥ
    ﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻋﻄﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،
    ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ آنهایی که دوستشان داریم.
    ادامه
    سعید  , saeedfanar
    3 سال پیش
    من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم / نکند فرق به حالم , چه برانی چه بخوانی
    چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی / نه من آنم که برنجم ، نه تو آنی که برانی
    ادامه
    سعید  , saeedfanar
    3 سال پیش
    من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم / نکند فرق به حالم , چه برانی چه بخوانی
    چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی / نه من آنم که برنجم ، نه تو آنی که برانی
    ادامه
    سعید  , saeedfanar
    آنجایی که باد نمی وزد
    آدمها دو دسته میشوند :
    آنهایی که بادبادکشان را جمع میکنند
    و آنهایی که میدوند
    كه بادبادكشان بالا بماند.
    ادامه
    سعید  , saeedfanar
    آنجایی که باد نمی وزد
    آدمها دو دسته میشوند :
    آنهایی که بادبادکشان را جمع میکنند
    و آنهایی که میدوند
    كه بادبادكشان بالا بماند.
    ادامه