نرم افزار اندروید کلوب
دهقان  خلافکار , saeed00500

دهقان خلافکار

 سنگ...کاغذ...هرررری
دهقان  خلافکار , saeed00500

دهقان خلافکار

مطالب تصاویر 45
دهقان  خلافکار , saeed00500
ﺁﻫﺎﯼ ﭘﺴﺮایی ﮐﻪ ﭘﺎﺭﮎ ﺩﻭﺑﻠﻪ ﺧﺎﻧﻤﺎ ﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ... !!

ﺁﺭﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﻡ ... ;)

ﺗﻮﭖ ﺷﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﯾﻦ ؟!

شبیه پنگوئن فلجه ... :))))))

ﺍﻭﻧﻢ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﻨﯿﺪ خیلی باحاله ... ^_^
ادامه
99
دهقان  خلافکار , saeed00500
[https://www.aparat.com/v/3hdT5]
مراسم عزاداری سنتی واعباس شهرستان مراغه هشت محرم الحرام برگزار میشه مراسم واعباس هیئت سالارشهیدان
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
[https://www.aparat.com/v/3hdT5]
مراسم عزاداری سنتی واعباس شهرستان مراغه هشت محرم الحرام برگزار میشه مراسم واعباس هیئت سالارشهیدان
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
[https://www.aparat.com/v/3hdT5]
مراسم عزاداری سنتی واعباس شهرستان مراغه هشت محرم الحرام برگزار میشه مراسم واعباس هیئت سالارشهیدان
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
[https://www.aparat.com/v/3hdT5]
مراسم عزاداری سنتی واعباس شهرستان مراغه هشت محرم الحرام برگزار میشه مراسم واعباس هیئت سالارشهیدان
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
[https://www.aparat.com/v/3hdT5]
مراسم عزاداری سنتی واعباس شهرستان مراغه هشت محرم الحرام برگزار میشه مراسم واعباس هیئت سالارشهیدان
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
[https://www.aparat.com/v/3hdT5]
مراسم عزاداری سنتی واعباس شهرستان مراغه هشت محرم الحرام برگزار میشه مراسم واعباس هیئت سالارشهیدان
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
[https://www.aparat.com/v/3hdT5]
مراسم عزاداری سنتی واعباس شهرستان مراغه هشت محرم الحرام برگزار میشه مراسم واعباس هیئت سالارشهیدان
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
[https://www.aparat.com/v/3hdT5]
مراسم عزاداری سنتی واعباس شهرستان مراغه هشت محرم الحرام برگزار میشه مراسم واعباس هیئت سالارشهیدان
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
[https://www.aparat.com/v/3hdT5]
مراسم عزاداری سنتی واعباس شهرستان مراغه هشت محرم الحرام برگزار میشه مراسم واعباس هیئت سالارشهیدان
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
[https://www.aparat.com/v/3hdT5]
مراسم عزاداری سنتی واعباس شهرستان مراغه هشت محرم الحرام برگزار میشه مراسم واعباس هیئت سالارشهیدان
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
[https://www.aparat.com/v/3hdT5]
مراسم عزاداری سنتی واعباس شهرستان مراغه هشت محرم الحرام برگزار میشه مراسم واعباس هیئت سالارشهیدان
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
به مامانم میگم :مامان سر تو از گوشی در بیار از گرسنگی مردیم
آبحیم:بیگ لایک
بابام:با اجازه کپی
مامانم:غلط زیادی نکنید بلاکتون میکنم
ادامه
کامنت بنویسید...
 , faribajon66
شنبه 6 تیر ، 14:21
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
دیـگـر نـبـودنـت

بـه هـیـچ کـجـای دنـیـا بـر نـمـی خـورد . .

قـسـمـت را بـه هـر زبـانـی کـه بـنـویـسـی

قـسـمـت خـوانـده مـی شـود

شـبـیـه صـف هـای جـدایـی

کـه هـمـیـشـه بـرای مـا خـلـوت اسـت !

بـبـخـش کـه نـمـی تـوانـم بـرای جـای خـالـی ات

شـعـر بـنـویـسـم . .

دسـتـم بـنـد اسـت

بـنـدِ رگـی کـه خـون اش بـنـد نـمـی آیـد ...
ادامه
کامنت بنویسید...
سودا استار , sevdans
شنبه 3 مرداد ، 02:45
manam ye bar zadam vali namordim
ادامه
مهسا , mjm77
سه شنبه 23 تیر ، 19:33
همینطوری
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
سه شنبه 23 تیر ، 19:32
جدهه گیه ؟
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
دیـگـر نـبـودنـت

بـه هـیـچ کـجـای دنـیـا بـر نـمـی خـورد . .

قـسـمـت را بـه هـر زبـانـی کـه بـنـویـسـی

قـسـمـت خـوانـده مـی شـود

شـبـیـه صـف هـای جـدایـی

کـه هـمـیـشـه بـرای مـا خـلـوت اسـت !

بـبـخـش کـه نـمـی تـوانـم بـرای جـای خـالـی ات

شـعـر بـنـویـسـم . .

دسـتـم بـنـد اسـت

بـنـدِ رگـی کـه خـون اش بـنـد نـمـی آیـد ...
ادامه
کامنت بنویسید...
سودا استار , sevdans
شنبه 3 مرداد ، 02:45
manam ye bar zadam vali namordim
ادامه
مهسا , mjm77
سه شنبه 23 تیر ، 19:33
همینطوری
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
سه شنبه 23 تیر ، 19:32
جدهه گیه ؟
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
دیـگـر نـبـودنـت

بـه هـیـچ کـجـای دنـیـا بـر نـمـی خـورد . .

قـسـمـت را بـه هـر زبـانـی کـه بـنـویـسـی

قـسـمـت خـوانـده مـی شـود

شـبـیـه صـف هـای جـدایـی

کـه هـمـیـشـه بـرای مـا خـلـوت اسـت !

بـبـخـش کـه نـمـی تـوانـم بـرای جـای خـالـی ات

شـعـر بـنـویـسـم . .

دسـتـم بـنـد اسـت

بـنـدِ رگـی کـه خـون اش بـنـد نـمـی آیـد ...
ادامه
کامنت بنویسید...
سودا استار , sevdans
شنبه 3 مرداد ، 02:45
manam ye bar zadam vali namordim
ادامه
مهسا , mjm77
سه شنبه 23 تیر ، 19:33
همینطوری
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
سه شنبه 23 تیر ، 19:32
جدهه گیه ؟
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
دیـگـر نـبـودنـت

بـه هـیـچ کـجـای دنـیـا بـر نـمـی خـورد . .

قـسـمـت را بـه هـر زبـانـی کـه بـنـویـسـی

قـسـمـت خـوانـده مـی شـود

شـبـیـه صـف هـای جـدایـی

کـه هـمـیـشـه بـرای مـا خـلـوت اسـت !

بـبـخـش کـه نـمـی تـوانـم بـرای جـای خـالـی ات

شـعـر بـنـویـسـم . .

دسـتـم بـنـد اسـت

بـنـدِ رگـی کـه خـون اش بـنـد نـمـی آیـد ...
ادامه
کامنت بنویسید...
سودا استار , sevdans
شنبه 3 مرداد ، 02:45
manam ye bar zadam vali namordim
ادامه
مهسا , mjm77
سه شنبه 23 تیر ، 19:33
همینطوری
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
سه شنبه 23 تیر ، 19:32
جدهه گیه ؟
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
دیـگـر نـبـودنـت

بـه هـیـچ کـجـای دنـیـا بـر نـمـی خـورد . .

قـسـمـت را بـه هـر زبـانـی کـه بـنـویـسـی

قـسـمـت خـوانـده مـی شـود

شـبـیـه صـف هـای جـدایـی

کـه هـمـیـشـه بـرای مـا خـلـوت اسـت !

بـبـخـش کـه نـمـی تـوانـم بـرای جـای خـالـی ات

شـعـر بـنـویـسـم . .

دسـتـم بـنـد اسـت

بـنـدِ رگـی کـه خـون اش بـنـد نـمـی آیـد ...
ادامه
کامنت بنویسید...
سودا استار , sevdans
شنبه 3 مرداد ، 02:45
manam ye bar zadam vali namordim
ادامه
مهسا , mjm77
سه شنبه 23 تیر ، 19:33
همینطوری
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
سه شنبه 23 تیر ، 19:32
جدهه گیه ؟
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
دیـگـر نـبـودنـت

بـه هـیـچ کـجـای دنـیـا بـر نـمـی خـورد . .

قـسـمـت را بـه هـر زبـانـی کـه بـنـویـسـی

قـسـمـت خـوانـده مـی شـود

شـبـیـه صـف هـای جـدایـی

کـه هـمـیـشـه بـرای مـا خـلـوت اسـت !

بـبـخـش کـه نـمـی تـوانـم بـرای جـای خـالـی ات

شـعـر بـنـویـسـم . .

دسـتـم بـنـد اسـت

بـنـدِ رگـی کـه خـون اش بـنـد نـمـی آیـد ...
ادامه
کامنت بنویسید...
سودا استار , sevdans
شنبه 3 مرداد ، 02:45
manam ye bar zadam vali namordim
ادامه
مهسا , mjm77
سه شنبه 23 تیر ، 19:33
همینطوری
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
سه شنبه 23 تیر ، 19:32
جدهه گیه ؟
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
دیـگـر نـبـودنـت

بـه هـیـچ کـجـای دنـیـا بـر نـمـی خـورد . .

قـسـمـت را بـه هـر زبـانـی کـه بـنـویـسـی

قـسـمـت خـوانـده مـی شـود

شـبـیـه صـف هـای جـدایـی

کـه هـمـیـشـه بـرای مـا خـلـوت اسـت !

بـبـخـش کـه نـمـی تـوانـم بـرای جـای خـالـی ات

شـعـر بـنـویـسـم . .

دسـتـم بـنـد اسـت

بـنـدِ رگـی کـه خـون اش بـنـد نـمـی آیـد ...
ادامه
کامنت بنویسید...
سودا استار , sevdans
شنبه 3 مرداد ، 02:45
manam ye bar zadam vali namordim
ادامه
مهسا , mjm77
سه شنبه 23 تیر ، 19:33
همینطوری
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
سه شنبه 23 تیر ، 19:32
جدهه گیه ؟
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
دیـگـر نـبـودنـت

بـه هـیـچ کـجـای دنـیـا بـر نـمـی خـورد . .

قـسـمـت را بـه هـر زبـانـی کـه بـنـویـسـی

قـسـمـت خـوانـده مـی شـود

شـبـیـه صـف هـای جـدایـی

کـه هـمـیـشـه بـرای مـا خـلـوت اسـت !

بـبـخـش کـه نـمـی تـوانـم بـرای جـای خـالـی ات

شـعـر بـنـویـسـم . .

دسـتـم بـنـد اسـت

بـنـدِ رگـی کـه خـون اش بـنـد نـمـی آیـد ...
ادامه
کامنت بنویسید...
سودا استار , sevdans
شنبه 3 مرداد ، 02:45
manam ye bar zadam vali namordim
ادامه
مهسا , mjm77
سه شنبه 23 تیر ، 19:33
همینطوری
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
سه شنبه 23 تیر ، 19:32
جدهه گیه ؟
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
دیـگـر نـبـودنـت

بـه هـیـچ کـجـای دنـیـا بـر نـمـی خـورد . .

قـسـمـت را بـه هـر زبـانـی کـه بـنـویـسـی

قـسـمـت خـوانـده مـی شـود

شـبـیـه صـف هـای جـدایـی

کـه هـمـیـشـه بـرای مـا خـلـوت اسـت !

بـبـخـش کـه نـمـی تـوانـم بـرای جـای خـالـی ات

شـعـر بـنـویـسـم . .

دسـتـم بـنـد اسـت

بـنـدِ رگـی کـه خـون اش بـنـد نـمـی آیـد ...
ادامه
کامنت بنویسید...
سودا استار , sevdans
شنبه 3 مرداد ، 02:45
manam ye bar zadam vali namordim
ادامه
مهسا , mjm77
سه شنبه 23 تیر ، 19:33
همینطوری
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
سه شنبه 23 تیر ، 19:32
جدهه گیه ؟
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
دیـگـر نـبـودنـت

بـه هـیـچ کـجـای دنـیـا بـر نـمـی خـورد . .

قـسـمـت را بـه هـر زبـانـی کـه بـنـویـسـی

قـسـمـت خـوانـده مـی شـود

شـبـیـه صـف هـای جـدایـی

کـه هـمـیـشـه بـرای مـا خـلـوت اسـت !

بـبـخـش کـه نـمـی تـوانـم بـرای جـای خـالـی ات

شـعـر بـنـویـسـم . .

دسـتـم بـنـد اسـت

بـنـدِ رگـی کـه خـون اش بـنـد نـمـی آیـد ...
ادامه
کامنت بنویسید...
سودا استار , sevdans
شنبه 3 مرداد ، 02:45
manam ye bar zadam vali namordim
ادامه
مهسا , mjm77
سه شنبه 23 تیر ، 19:33
همینطوری
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
سه شنبه 23 تیر ، 19:32
جدهه گیه ؟
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
دیـگـر نـبـودنـت

بـه هـیـچ کـجـای دنـیـا بـر نـمـی خـورد . .

قـسـمـت را بـه هـر زبـانـی کـه بـنـویـسـی

قـسـمـت خـوانـده مـی شـود

شـبـیـه صـف هـای جـدایـی

کـه هـمـیـشـه بـرای مـا خـلـوت اسـت !

بـبـخـش کـه نـمـی تـوانـم بـرای جـای خـالـی ات

شـعـر بـنـویـسـم . .

دسـتـم بـنـد اسـت

بـنـدِ رگـی کـه خـون اش بـنـد نـمـی آیـد ...
ادامه
کامنت بنویسید...
سودا استار , sevdans
شنبه 3 مرداد ، 02:45
manam ye bar zadam vali namordim
ادامه
مهسا , mjm77
سه شنبه 23 تیر ، 19:33
همینطوری
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
سه شنبه 23 تیر ، 19:32
جدهه گیه ؟
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
غار کبوتر (هامپوییل) یکی از غارهای استان آذربایجان شرقی است که در ۸ کیلومتری جنوب شرق شهر مراغه و در نزدیکی روستای گشایش واقع شده‌است. در ابتدای ورودی غار میدان بزرگی وجود دارد که سقف آن لانهٔ کبوتران است. پس از تونل کم‌ارتغاعی که در سمت راست قرار دارد، میدان نسبتاً بزرگ دیگری نیز وجود دارد. در این میدان چهار حلقه چاه به عمق تقریبی ۱۰ تا ۱۲ متر وجود دارد که همهٔ آن‌ها به یک میدان بزرگ در اعماق زمین منتهی می‌شوند. در این میدان صخره‌های بزرگی دیده می‌شود که تا خردادماه به‌دلیل ریزش آب‌های زیرزمینی سطح آن‌ها لغزنده بوده و عبور از آن‌ها احتیاط زیادی را می‌طلبد. سپس این میدان بزرگ به اتاق‌های بزگ و در نهایت به تونل‌های باریکی ختم می‌شود. در سقف اتاق‌ها صدها خفاش به‌حال آویزان دیده می‌شوند که با هماهنگی خاصی به‌طور موزون در نوسانند. رسوبات آهکی متعددی طی میلون‌ها سال تشکیل یافته و مناظر زیبایی به‌وجود آورده‌اند. تاکنون هیچ‌کس نتوانسته به انتهای این غارها دسترسی پیدا کند.
ادامه
کامنت بنویسید...
 , faribajon66
شنبه 6 تیر ، 14:22
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
پنجشنبه 28 خرداد ، 14:06
مرسی از همتون
ادامه
نیــما پــرورش , nima1201
پنجشنبه 28 خرداد ، 13:58
+++
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
غار کبوتر (هامپوییل) یکی از غارهای استان آذربایجان شرقی است که در ۸ کیلومتری جنوب شرق شهر مراغه و در نزدیکی روستای گشایش واقع شده‌است. در ابتدای ورودی غار میدان بزرگی وجود دارد که سقف آن لانهٔ کبوتران است. پس از تونل کم‌ارتغاعی که در سمت راست قرار دارد، میدان نسبتاً بزرگ دیگری نیز وجود دارد. در این میدان چهار حلقه چاه به عمق تقریبی ۱۰ تا ۱۲ متر وجود دارد که همهٔ آن‌ها به یک میدان بزرگ در اعماق زمین منتهی می‌شوند. در این میدان صخره‌های بزرگی دیده می‌شود که تا خردادماه به‌دلیل ریزش آب‌های زیرزمینی سطح آن‌ها لغزنده بوده و عبور از آن‌ها احتیاط زیادی را می‌طلبد. سپس این میدان بزرگ به اتاق‌های بزگ و در نهایت به تونل‌های باریکی ختم می‌شود. در سقف اتاق‌ها صدها خفاش به‌حال آویزان دیده می‌شوند که با هماهنگی خاصی به‌طور موزون در نوسانند. رسوبات آهکی متعددی طی میلون‌ها سال تشکیل یافته و مناظر زیبایی به‌وجود آورده‌اند. تاکنون هیچ‌کس نتوانسته به انتهای این غارها دسترسی پیدا کند.
ادامه
کامنت بنویسید...
 , faribajon66
شنبه 6 تیر ، 14:22
ادامه
دهقان  خلافکار , saeed00500
پنجشنبه 28 خرداد ، 14:06
مرسی از همتون
ادامه
نیــما پــرورش , nima1201
پنجشنبه 28 خرداد ، 13:58
+++
ادامه