بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq

بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا

بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq

بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا

مطالب تصاویر 17دوستان 2
بازرسی فنی جرثقیل ها هیرسا , phq
شرکت بازرسی هیرسا PHQ

و بیش از صدها پروژه ساختمانی موفق، آماده ارائه خدمات فنی بازدید

وتاییدیه و نظارت بر مراحل نصب جرثقیل برجی-تاورکرین،
ظارت بر نحوه چگونگی بتن ریزی و ایجاد فونداسیون استاندارد برای جرثقیل برجی- تاورکرین در

شرکت بازرسی PHQ توسط بازرسین المانی و ایرانی متخصص، اجرا می گردد.
تاییدیه فونداسیون و پایه تثبیت جرثقیل برجی- تاورکرین با استفاده از نرم افزار و ابزارالات مهندسی توسط متخصصین صنعت تاور و عمران در حال اجرا می باشد
متقاضیان می توانند تقاضای بازرسی فنی از مراحل نصب جرثقیل برجی-تاورکرین خود را از طریق PHQ به شماره تماس 02188930943 درخواست کنند.
ادامه
99