نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مهتا امیدوار , nice_flower6641

مهتا امیدوار

  از تمام دار دنیا (حسرتت ) شد سهم من ، کاش قدری مهربان‌ تر بود با ما (سرنوشت)
مهتا امیدوار , nice_flower6641

مهتا امیدوار

مطالب
مهتا امیدوار , nice_flower6641
خلبانا یه کدی دارن به نام 7600
واسه‌ وقتیه که دیگه نمیشه چیزی گفت!
معنیش اینه که ؛
برج مراقبت من نمیتونم حرف بزنم ،
ولی تو حواست بهم باشه ،
راهنماییم کن
کاش میشد وقتی بغض داریم و نمی‌تونیم حرف بزنیم،
به رفیقمون بگیم ؛
رفیق کد 7600
بگیم رفیق بغض نمیذاره حرف بزنم
خفه شدم ، تو حواست باشه ...

رفیق کدتو اعلام کن
از چیزی نترس
ادامه
99
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
دوشنبه 4 مرداد ، 23:18
ممنون از حضور دوستان گرامی
حال دل همگی خوش باشه ان شاءالله
ادامه
مهدی مهدی , tanhaaa59
دوشنبه 28 تیر ، 15:20
لایک.....
ادامه
علی اهوازی , ali0048
شنبه 26 تیر ، 16:20
۷۶۰۰
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
خلبانا یه کدی دارن به نام 7600
واسه‌ وقتیه که دیگه نمیشه چیزی گفت!
معنیش اینه که ؛
برج مراقبت من نمیتونم حرف بزنم ،
ولی تو حواست بهم باشه ،
راهنماییم کن
کاش میشد وقتی بغض داریم و نمی‌تونیم حرف بزنیم،
به رفیقمون بگیم ؛
رفیق کد 7600
بگیم رفیق بغض نمیذاره حرف بزنم
خفه شدم ، تو حواست باشه ...

رفیق کدتو اعلام کن
از چیزی نترس
ادامه
99
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
دوشنبه 4 مرداد ، 23:18
ممنون از حضور دوستان گرامی
حال دل همگی خوش باشه ان شاءالله
ادامه
مهدی مهدی , tanhaaa59
دوشنبه 28 تیر ، 15:20
لایک.....
ادامه
علی اهوازی , ali0048
شنبه 26 تیر ، 16:20
۷۶۰۰
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
خلبانا یه کدی دارن به نام 7600
واسه‌ وقتیه که دیگه نمیشه چیزی گفت!
معنیش اینه که ؛
برج مراقبت من نمیتونم حرف بزنم ،
ولی تو حواست بهم باشه ،
راهنماییم کن
کاش میشد وقتی بغض داریم و نمی‌تونیم حرف بزنیم،
به رفیقمون بگیم ؛
رفیق کد 7600
بگیم رفیق بغض نمیذاره حرف بزنم
خفه شدم ، تو حواست باشه ...

رفیق کدتو اعلام کن
از چیزی نترس
ادامه
99
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
دوشنبه 4 مرداد ، 23:18
ممنون از حضور دوستان گرامی
حال دل همگی خوش باشه ان شاءالله
ادامه
مهدی مهدی , tanhaaa59
دوشنبه 28 تیر ، 15:20
لایک.....
ادامه
علی اهوازی , ali0048
شنبه 26 تیر ، 16:20
۷۶۰۰
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
خلبانا یه کدی دارن به نام 7600
واسه‌ وقتیه که دیگه نمیشه چیزی گفت!
معنیش اینه که ؛
برج مراقبت من نمیتونم حرف بزنم ،
ولی تو حواست بهم باشه ،
راهنماییم کن
کاش میشد وقتی بغض داریم و نمی‌تونیم حرف بزنیم،
به رفیقمون بگیم ؛
رفیق کد 7600
بگیم رفیق بغض نمیذاره حرف بزنم
خفه شدم ، تو حواست باشه ...

رفیق کدتو اعلام کن
از چیزی نترس
ادامه
99
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
دوشنبه 4 مرداد ، 23:18
ممنون از حضور دوستان گرامی
حال دل همگی خوش باشه ان شاءالله
ادامه
مهدی مهدی , tanhaaa59
دوشنبه 28 تیر ، 15:20
لایک.....
ادامه
علی اهوازی , ali0048
شنبه 26 تیر ، 16:20
۷۶۰۰
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
خلبانا یه کدی دارن به نام 7600
واسه‌ وقتیه که دیگه نمیشه چیزی گفت!
معنیش اینه که ؛
برج مراقبت من نمیتونم حرف بزنم ،
ولی تو حواست بهم باشه ،
راهنماییم کن
کاش میشد وقتی بغض داریم و نمی‌تونیم حرف بزنیم،
به رفیقمون بگیم ؛
رفیق کد 7600
بگیم رفیق بغض نمیذاره حرف بزنم
خفه شدم ، تو حواست باشه ...

رفیق کدتو اعلام کن
از چیزی نترس
ادامه
99
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
دوشنبه 4 مرداد ، 23:18
ممنون از حضور دوستان گرامی
حال دل همگی خوش باشه ان شاءالله
ادامه
مهدی مهدی , tanhaaa59
دوشنبه 28 تیر ، 15:20
لایک.....
ادامه
علی اهوازی , ali0048
شنبه 26 تیر ، 16:20
۷۶۰۰
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
خلبانا یه کدی دارن به نام 7600
واسه‌ وقتیه که دیگه نمیشه چیزی گفت!
معنیش اینه که ؛
برج مراقبت من نمیتونم حرف بزنم ،
ولی تو حواست بهم باشه ،
راهنماییم کن
کاش میشد وقتی بغض داریم و نمی‌تونیم حرف بزنیم،
به رفیقمون بگیم ؛
رفیق کد 7600
بگیم رفیق بغض نمیذاره حرف بزنم
خفه شدم ، تو حواست باشه ...

رفیق کدتو اعلام کن
از چیزی نترس
ادامه
99
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
دوشنبه 4 مرداد ، 23:18
ممنون از حضور دوستان گرامی
حال دل همگی خوش باشه ان شاءالله
ادامه
مهدی مهدی , tanhaaa59
دوشنبه 28 تیر ، 15:20
لایک.....
ادامه
علی اهوازی , ali0048
شنبه 26 تیر ، 16:20
۷۶۰۰
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
خلبانا یه کدی دارن به نام 7600
واسه‌ وقتیه که دیگه نمیشه چیزی گفت!
معنیش اینه که ؛
برج مراقبت من نمیتونم حرف بزنم ،
ولی تو حواست بهم باشه ،
راهنماییم کن
کاش میشد وقتی بغض داریم و نمی‌تونیم حرف بزنیم،
به رفیقمون بگیم ؛
رفیق کد 7600
بگیم رفیق بغض نمیذاره حرف بزنم
خفه شدم ، تو حواست باشه ...

رفیق کدتو اعلام کن
از چیزی نترس
ادامه
99
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
دوشنبه 4 مرداد ، 23:18
ممنون از حضور دوستان گرامی
حال دل همگی خوش باشه ان شاءالله
ادامه
مهدی مهدی , tanhaaa59
دوشنبه 28 تیر ، 15:20
لایک.....
ادامه
علی اهوازی , ali0048
شنبه 26 تیر ، 16:20
۷۶۰۰
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
خلبانا یه کدی دارن به نام 7600
واسه‌ وقتیه که دیگه نمیشه چیزی گفت!
معنیش اینه که ؛
برج مراقبت من نمیتونم حرف بزنم ،
ولی تو حواست بهم باشه ،
راهنماییم کن
کاش میشد وقتی بغض داریم و نمی‌تونیم حرف بزنیم،
به رفیقمون بگیم ؛
رفیق کد 7600
بگیم رفیق بغض نمیذاره حرف بزنم
خفه شدم ، تو حواست باشه ...

رفیق کدتو اعلام کن
از چیزی نترس
ادامه
99
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
دوشنبه 4 مرداد ، 23:18
ممنون از حضور دوستان گرامی
حال دل همگی خوش باشه ان شاءالله
ادامه
مهدی مهدی , tanhaaa59
دوشنبه 28 تیر ، 15:20
لایک.....
ادامه
علی اهوازی , ali0048
شنبه 26 تیر ، 16:20
۷۶۰۰
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
[https://www.aparat.com/v/Sxb7U]
گناه من چه بود که عاشقم
ادامه
کامنت بنویسید...
روناک فرمانفر , sanami_farmanfar
دوشنبه 14 تیر ، 22:22
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
[https://www.aparat.com/v/bTBMQ]
از این ناراحتم كم با تو بودم
شبهای بی تو ، من ، بی خواب میشم
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
[https://www.aparat.com/v/bTBMQ]
از این ناراحتم كم با تو بودم
شبهای بی تو ، من ، بی خواب میشم
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
[https://www.aparat.com/v/bTBMQ]
از این ناراحتم كم با تو بودم
شبهای بی تو ، من ، بی خواب میشم
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
کاش یکی باشد؛
که با او مثل خودِ خودت باشی.
همان‌طور که در خلوتت هستی.
درست مثل خودت و آینه؛
به دور از ترس و خجالت...
برایش حرف‌هایت را بزنی،
کنارش ازته دل بخندی،
جنب و جوش داشته باشی،
ادا دربیاوری،
حتی گاهی بی‌رو‌درواسی، کنارش
به بدترین شکل ممکن گریه کنی.
یکی که نگران قضاوت کردنش نباشی
خودت باشی و خودش!
یک رفیق ناب که؛
تمام کمبودهایت را پر کند
تا تو وادار به تظاهر نشوی
ادامه
کامنت بنویسید...
سما  , samma20
شنبه 12 تیر ، 09:10
عالی
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
جمعه 11 تیر ، 07:50
آقا مسعود ممنون از پسند و كامنتتون
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
جمعه 11 تیر ، 07:50
عالی حضور شماست جناب امیری
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
کم سرمایه ای نیست ؛
داشتن آدم هایی که حالـــت رابپرسند !
ولی ...
از آن بهتر داشتن آدم هایی ست ،
که وقتی حالت را می پرسند ؛
بتوانی بگویی :
خـــوب نیستم...
ادامه
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
جمعه 11 تیر ، 07:03
تمنا بانوجان مهربانم ..ممنون از حضور همیشگیتون
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
پنجشنبه 10 تیر ، 21:42
لایك به حضورت لاله جان
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
[https://www.aparat.com/v/OEF7Y]
من بهت فكر میكنم ..هر دقیقه ..دو سه بار
ادامه
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
چهارشنبه 2 تیر ، 20:06
آقامیكائیل لایك به حضور و پسندتون ..ممنون
ادامه
میکائیل  حاجی زاده  , miki_joon72
شنبه 29 خرداد ، 09:15
لایک
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
[https://www.aparat.com/v/6mb7R]
دلتنگ توام كه به داد دلم برسی
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
[https://www.aparat.com/v/6mb7R]
دلتنگ توام كه به داد دلم برسی
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
2 ماه پیش
[https://www.aparat.com/v/qEXoe]
https://www.aparat.com/v/qEXoe
ادامه
کامنت بنویسید...
لاله ایرانی , hamta1398
سه شنبه 18 خرداد ، 18:47
عااالے❤
ادامه
مسعود س , birdanemalak
یکشنبه 16 خرداد ، 23:28
عالی
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
یکشنبه 16 خرداد ، 22:55
قشنگ، حضور پرمهر شماست
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
2 ماه پیش
[https://www.aparat.com/v/Ne2VA]
https://www.aparat.com/v/Ne2VA
ادامه
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
یکشنبه 16 خرداد ، 22:55
مثل شما عالی وزیباست تمنابانوجان
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
2 ماه پیش
[https://www.aparat.com/v/Ne2VA]
https://www.aparat.com/v/Ne2VA
ادامه
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
یکشنبه 16 خرداد ، 22:55
مثل شما عالی وزیباست تمنابانوجان
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
2 ماه پیش
[https://www.aparat.com/v/Ne2VA]
https://www.aparat.com/v/Ne2VA
ادامه
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
یکشنبه 16 خرداد ، 22:55
مثل شما عالی وزیباست تمنابانوجان
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
2 ماه پیش
[https://www.aparat.com/v/Ne2VA]
https://www.aparat.com/v/Ne2VA
ادامه
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
یکشنبه 16 خرداد ، 22:55
مثل شما عالی وزیباست تمنابانوجان
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
2 ماه پیش
[https://www.aparat.com/v/Ne2VA]
https://www.aparat.com/v/Ne2VA
ادامه
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
یکشنبه 16 خرداد ، 22:55
مثل شما عالی وزیباست تمنابانوجان
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
2 ماه پیش
[https://www.aparat.com/v/Ne2VA]
https://www.aparat.com/v/Ne2VA
ادامه
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
یکشنبه 16 خرداد ، 22:55
مثل شما عالی وزیباست تمنابانوجان
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
2 ماه پیش
[https://www.aparat.com/v/Ne2VA]
https://www.aparat.com/v/Ne2VA
ادامه
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
یکشنبه 16 خرداد ، 22:55
مثل شما عالی وزیباست تمنابانوجان
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
2 ماه پیش
[https://www.aparat.com/v/Ne2VA]
https://www.aparat.com/v/Ne2VA
ادامه
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
یکشنبه 16 خرداد ، 22:55
مثل شما عالی وزیباست تمنابانوجان
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
2 ماه پیش
[https://www.aparat.com/v/Ne2VA]
https://www.aparat.com/v/Ne2VA
ادامه
کامنت بنویسید...
مهتا امیدوار , nice_flower6641
یکشنبه 16 خرداد ، 22:55
مثل شما عالی وزیباست تمنابانوجان
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
4 ماه پیش
[https://www.aparat.com/v/acUI6]
https://www.aparat.com/v/acUI6
ادامه
کامنت بنویسید...
علیرضا تهرانی  , alireza.adl
پنجشنبه 23 اردیبهشت ، 12:03
مهتا
ادامه
میترا راد , nersi400
پنجشنبه 23 اردیبهشت ، 09:53
لایک..
ادامه
مهتا امیدوار , nice_flower6641
پنجشنبه 23 اردیبهشت ، 09:17
موافقم جناب تهرانی .. ممنون از حضورتون
ادامه