, nela97

nela IM

 اینکه میگن تنهایی فسردگی میاره غلطه ... حتی اگه دوروبرت پر ادم باشه ولی اونجوری ک میخای نتونی زندگی کنی افسرده میشی !
 , nela97

nela IM

مطالب
 , nela97
ادمها با هر دلخوری و ضربه از ادما ی تیکه از معصومیتشون از دست میدن تا اینکه میبینی دیگه اون ادم سابق نیس و تازه اونموقع یادشون میفته ک عه این ادم چقد عوض شده ولی یادشون نمیاد ک کی باعث شد این ادم تغییر کنه جوری ک حتی با خودشم غریبه س ...اگ دیدی ی زمانی رسید ک طرف مقابلت همون ادمی ک ی زمانی عاشقت بود دیگه دوست نداره بفهم ک معصومیت رابطه ت توسط خودت از بین رفته !!!
و نهایتا میشه امروز خانواده ها ...
ادامه
99
 , nela97
2 روز پیش
جانا از گروه تری دی
ادامه
 , nela97
2 روز پیش
جانا از گروه تری دی
ادامه
 , nela97
[https://www.aparat.com/v/Ns7yD]
اینم عالیه ♥
ادامه
 , nela97
[https://www.aparat.com/v/6Jguw]
اگه این خواننده س بقیه چیه ن ؟؟؟
ادامه
 , nela97
[https://www.aparat.com/v/6Jguw]
اگه این خواننده س بقیه چیه ن ؟؟؟
ادامه
 , nela97
[https://www.aparat.com/v/6Jguw]
اگه این خواننده س بقیه چیه ن ؟؟؟
ادامه
 , nela97
[https://www.aparat.com/v/6Jguw]
اگه این خواننده س بقیه چیه ن ؟؟؟
ادامه
 , nela97
[https://www.aparat.com/v/6Jguw]
اگه این خواننده س بقیه چیه ن ؟؟؟
ادامه
 , nela97
[https://www.aparat.com/v/6Jguw]
اگه این خواننده س بقیه چیه ن ؟؟؟
ادامه
 , nela97
خداوند موجودی قوی خلق کرد و نام او را گذاشت مرد
ازاو پرسید آیا راضی هستی ؟!
مرد گفت نه. خداوندپرسید چه میخواهی؟؟
مرد گفت: آینه ای میخواهم ک بزرگی خود را در آن ببینم و اینجا بود ک خداوند گفت این خیلی پررو شده ی موجودی بسازم ک دهنشو آسفالت کنه
و اینگونه شد ک خداوند زن را آفرید... :D
ادامه
13
2
1
آیـــــــدآ , aidanturner
شنبه 29 دی ، 22:15
ای جان
ادامه
 , goolbarg5
پنجشنبه 27 دی ، 10:55
ادامه
 , nela97
خداوند موجودی قوی خلق کرد و نام او را گذاشت مرد
ازاو پرسید آیا راضی هستی ؟!
مرد گفت نه. خداوندپرسید چه میخواهی؟؟
مرد گفت: آینه ای میخواهم ک بزرگی خود را در آن ببینم و اینجا بود ک خداوند گفت این خیلی پررو شده ی موجودی بسازم ک دهنشو آسفالت کنه
و اینگونه شد ک خداوند زن را آفرید... :D
ادامه
13
2
1
آیـــــــدآ , aidanturner
شنبه 29 دی ، 22:15
ای جان
ادامه
 , goolbarg5
پنجشنبه 27 دی ، 10:55
ادامه
 , nela97
خداوند موجودی قوی خلق کرد و نام او را گذاشت مرد
ازاو پرسید آیا راضی هستی ؟!
مرد گفت نه. خداوندپرسید چه میخواهی؟؟
مرد گفت: آینه ای میخواهم ک بزرگی خود را در آن ببینم و اینجا بود ک خداوند گفت این خیلی پررو شده ی موجودی بسازم ک دهنشو آسفالت کنه
و اینگونه شد ک خداوند زن را آفرید... :D
ادامه
13
2
1
آیـــــــدآ , aidanturner
شنبه 29 دی ، 22:15
ای جان
ادامه
 , goolbarg5
پنجشنبه 27 دی ، 10:55
ادامه
 , nela97
«جبران می کنم،جبران می کنم،جبران می کنم...»
گوش من این جمله رو ازش خیلی شنیده بود... هر بار آرامشم رو‌ بهم می ریخت و با رفتارهاش رو مغزم رژه می رفت،بهم می گفت «جبران می کنم»
خودش بهتر از هر کسی می دونست آدم جبران کردن نیست ولی اون غرق عادت هاش بود...
عادت به داشتن کسی،عادت به رفتارهایی که صفر تا صدش اشتباه بود،عادت به بحث کردن و عذرخواهی... آخرین عادتش هم گفتن دروغ معروفش بود « جبران می کنم »
آخرین بار وقتی گفت جبران می کنم،فقط خندیدم به یاد تمام جبران کردن هایی که فقط حرفش رو زده بود ...بهش گفتم جبران نکن ، اصلا هیچ کاری نکن ... فقط تنهام بذار ...
هر چیزی اولین بارش سخته ، مثل تنهایی ، مثل دلتنگی ، مثل رفتن ... پس رفتم
حالا وقتی خوب فکر می کنم می بینم خیلی از ما خودمون رو تو زندان آدم هایی قرار دادیم که بهمون وعده ی جبران گذشته رو دادن ... وعده ی نفس کشیدن، وعده ی بازگشت آرامشی که خودشون از ما گرفتن... اما هیچ کدوم از وعده هاشون حقیقت نداشته ، فقط می خواستن تو زندانشون بمونی ... همین...
گذشت کردن خیلی خوبه ... خیلی ، ولی تا وقتی که شور و شوق زندگیت رو ، پای وعده های دروغ آدما از بین نبری ... تا وقتی که بخشیدن وظیفه ت نشه ، تا وقتی که به زندان آدما عادت نکنی ...

#حسین_حائریان

ادامه
8
1
1
آیـــــــدآ , aidanturner
شنبه 29 دی ، 22:15
عااااااااالی
ادامه
 , nela97
«جبران می کنم،جبران می کنم،جبران می کنم...»
گوش من این جمله رو ازش خیلی شنیده بود... هر بار آرامشم رو‌ بهم می ریخت و با رفتارهاش رو مغزم رژه می رفت،بهم می گفت «جبران می کنم»
خودش بهتر از هر کسی می دونست آدم جبران کردن نیست ولی اون غرق عادت هاش بود...
عادت به داشتن کسی،عادت به رفتارهایی که صفر تا صدش اشتباه بود،عادت به بحث کردن و عذرخواهی... آخرین عادتش هم گفتن دروغ معروفش بود « جبران می کنم »
آخرین بار وقتی گفت جبران می کنم،فقط خندیدم به یاد تمام جبران کردن هایی که فقط حرفش رو زده بود ...بهش گفتم جبران نکن ، اصلا هیچ کاری نکن ... فقط تنهام بذار ...
هر چیزی اولین بارش سخته ، مثل تنهایی ، مثل دلتنگی ، مثل رفتن ... پس رفتم
حالا وقتی خوب فکر می کنم می بینم خیلی از ما خودمون رو تو زندان آدم هایی قرار دادیم که بهمون وعده ی جبران گذشته رو دادن ... وعده ی نفس کشیدن، وعده ی بازگشت آرامشی که خودشون از ما گرفتن... اما هیچ کدوم از وعده هاشون حقیقت نداشته ، فقط می خواستن تو زندانشون بمونی ... همین...
گذشت کردن خیلی خوبه ... خیلی ، ولی تا وقتی که شور و شوق زندگیت رو ، پای وعده های دروغ آدما از بین نبری ... تا وقتی که بخشیدن وظیفه ت نشه ، تا وقتی که به زندان آدما عادت نکنی ...

#حسین_حائریان

ادامه
8
1
1
آیـــــــدآ , aidanturner
شنبه 29 دی ، 22:15
عااااااااالی
ادامه
 , nela97
«جبران می کنم،جبران می کنم،جبران می کنم...»
گوش من این جمله رو ازش خیلی شنیده بود... هر بار آرامشم رو‌ بهم می ریخت و با رفتارهاش رو مغزم رژه می رفت،بهم می گفت «جبران می کنم»
خودش بهتر از هر کسی می دونست آدم جبران کردن نیست ولی اون غرق عادت هاش بود...
عادت به داشتن کسی،عادت به رفتارهایی که صفر تا صدش اشتباه بود،عادت به بحث کردن و عذرخواهی... آخرین عادتش هم گفتن دروغ معروفش بود « جبران می کنم »
آخرین بار وقتی گفت جبران می کنم،فقط خندیدم به یاد تمام جبران کردن هایی که فقط حرفش رو زده بود ...بهش گفتم جبران نکن ، اصلا هیچ کاری نکن ... فقط تنهام بذار ...
هر چیزی اولین بارش سخته ، مثل تنهایی ، مثل دلتنگی ، مثل رفتن ... پس رفتم
حالا وقتی خوب فکر می کنم می بینم خیلی از ما خودمون رو تو زندان آدم هایی قرار دادیم که بهمون وعده ی جبران گذشته رو دادن ... وعده ی نفس کشیدن، وعده ی بازگشت آرامشی که خودشون از ما گرفتن... اما هیچ کدوم از وعده هاشون حقیقت نداشته ، فقط می خواستن تو زندانشون بمونی ... همین...
گذشت کردن خیلی خوبه ... خیلی ، ولی تا وقتی که شور و شوق زندگیت رو ، پای وعده های دروغ آدما از بین نبری ... تا وقتی که بخشیدن وظیفه ت نشه ، تا وقتی که به زندان آدما عادت نکنی ...

#حسین_حائریان

ادامه
8
1
1
آیـــــــدآ , aidanturner
شنبه 29 دی ، 22:15
عااااااااالی
ادامه
 , nela97
1 هفته پیش
[https://www.aparat.com/v/LhptH]
قشنگه ❤️
ادامه
 , nela97
1 هفته پیش
[https://www.aparat.com/v/LhptH]
قشنگه ❤️
ادامه
 , nela97
"چیزی نیست" کلمه‌ای‌ست که آن را
می‌گوییم،
درست وقتی که درون‌مان لبریز از همه
چیز است...

#محمود_درویش
ادامه
 , nela97
"چیزی نیست" کلمه‌ای‌ست که آن را
می‌گوییم،
درست وقتی که درون‌مان لبریز از همه
چیز است...

#محمود_درویش
ادامه
 , nela97
"چیزی نیست" کلمه‌ای‌ست که آن را
می‌گوییم،
درست وقتی که درون‌مان لبریز از همه
چیز است...

#محمود_درویش
ادامه
 , nela97
"چیزی نیست" کلمه‌ای‌ست که آن را
می‌گوییم،
درست وقتی که درون‌مان لبریز از همه
چیز است...

#محمود_درویش
ادامه
 , nela97
آدم ها معمولا شدیدترین احساس و دلبستگی هایشان را در عمیق ترین لایه های افکارشان پنهان می کنند .
هرچه بیشتر عاشقِ یک نفر باشند ، بیشتر سعی می کنند انکارش کنند ، فاصله بگیرند ، پنهانش کنند و موفق که نشدند ؛ تسلیم شوند و با عشقی دو چندان ، به مسیرِ ناگزیرِ احساسشان برگردند ...
دریافته ام ؛ در بخش هایِ آشکارِ زندگیِ هیچکس ، دنبالِ عشق و علاقه ی قلبی اش نگردم .
آدم ها عمیق ترین دلبستگی هایشان را پنهان می کنند ،
آدم ها از عشق ، می ترسند !

ادامه
12
1
جوینده , 201897
جمعه 21 دی ، 06:49
Like
ادامه
 , nela97
همسایه کناری، غمگینم می کند...
زن و شوهر صبح زود بیدار می شوند، میروند سر کار، عصر باز می گردند.
یک پسر و دختر بچه دارند، ساعت 9 شب،
همه چراغ های خانه خاموش است ...
صبح فردا نیز زود بیدار می شوند سر کار می روند عصر باز می گردند، ساعت 9، خاموشی...
همسایه کناری غمگینم می کند...
آدم های خوبی اند، دوستشان دارم ؛
اما حس می کنم در حال غرق شدن اند و نمی توانم کمکشان کنم...
گذران زندگی می کنند، بی خانمان نیستند، اما بهای گزافی می پردازند...
گاهی در میانه روز به خانه شان می نگرم و خانه نگاهم می کند.
خانه می گرید، می توانم حس کنم...

#بوكوفسكى

ادامه
 , nela97
صبر داشته باش و ببین ؛
همان کسی که می خواست تو را زمین بزند ، زمین خورده !
همان کسی که می خواست حرمتِ تو را بشکند ، تمامِ غرور و حرمتش شکسته !
همان کسی که قصدِ آزارِ تو را داشت ، بی دفاع شده و آزار دیده !
کائنات ، دست بردار نیست ؛
انتقامِ ما را ، از هم می گیرد !
روزی همه مان به هم ، بی حساب خواهیم شد .
ادامه
 , nela97
صبر داشته باش و ببین ؛
همان کسی که می خواست تو را زمین بزند ، زمین خورده !
همان کسی که می خواست حرمتِ تو را بشکند ، تمامِ غرور و حرمتش شکسته !
همان کسی که قصدِ آزارِ تو را داشت ، بی دفاع شده و آزار دیده !
کائنات ، دست بردار نیست ؛
انتقامِ ما را ، از هم می گیرد !
روزی همه مان به هم ، بی حساب خواهیم شد .
ادامه
 , nela97
ماجرای من و تو
باورِ باورها نیست !
ماجراییست
که در حافظه ی دنیا نیست !
نه دروغیم ، نه رویا !
نه خیالیم ، نه وهم !
ذاتِ عشقیم ،
که در آینه ها پیدا نیست ...

#محمدعلی_بهمنی

ادامه
 , nela97
امروز به پایان مى رسد ...
از فردا برایم چیزى نگو !
من نمى گویم
فردا روز دیگرى ست !
فقط مى گویم :
تو روز دیگرى هستى ...
تو فردایى ،
همان كه باید
به خاطرش زنده بمانم

#جبران_خلیل_جبران
ادامه