نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مهری , mehri_99

مهری

 هیچوقت نذار کسی ناراحت بخوابه شاید دیگه بیدار نشه (تلنگر)
مهری , mehri_99

مهری

مطالب
مهری , mehri_99
یا ابوالفضل العباس ⁦♥️⁩

آموخته ایم از تو وفاداری را

خون تو نوشت معنی یاری را

ای کاش که آب کربلا می آموخت

آن روز زچشمت آبرو داری را …
ادامه
99
کامنت بنویسید...
مهری , mehri_99
چهارشنبه 16 مهر ، 14:58
ممنونم مروارید جان
ادامه
مروارید موسوی , morvarid1122
چهارشنبه 16 مهر ، 13:14
یا کاشف الکرب عن وجه الحسین
اکشف کربی به حق اخیک الحسین
ادامه
مهری , mehri_99
سه شنبه 15 مهر ، 23:43
ممنونم آقای باقری
ادامه
مهری , mehri_99
یا ابوالفضل العباس ⁦♥️⁩

آموخته ایم از تو وفاداری را

خون تو نوشت معنی یاری را

ای کاش که آب کربلا می آموخت

آن روز زچشمت آبرو داری را …
ادامه
99
کامنت بنویسید...
مهری , mehri_99
چهارشنبه 16 مهر ، 14:58
ممنونم مروارید جان
ادامه
مروارید موسوی , morvarid1122
چهارشنبه 16 مهر ، 13:14
یا کاشف الکرب عن وجه الحسین
اکشف کربی به حق اخیک الحسین
ادامه
مهری , mehri_99
سه شنبه 15 مهر ، 23:43
ممنونم آقای باقری
ادامه
مهری , mehri_99
بچه ها هیچ وقت مادرشان را زشت نمی بینند؛

اگر کسی یا جایی را دوست داشته باشید، آنها را زیبا هم خواهید یافت،

چرا که حس زیبا دیدن همان « عشق » است ⁦...
ادامه
کامنت بنویسید...
مهری , mehri_99
پنجشنبه 12 فروردین ، 01:35
خدا حفظشون کنه
ادامه
سعید محسنی , freememory
پنجشنبه 12 فروردین ، 01:33
مامان
ادامه
مهری , mehri_99
پنجشنبه 17 مهر ، 02:36
ممنونم
ادامه
مهری , mehri_99
بچه ها هیچ وقت مادرشان را زشت نمی بینند؛

اگر کسی یا جایی را دوست داشته باشید، آنها را زیبا هم خواهید یافت،

چرا که حس زیبا دیدن همان « عشق » است ⁦...
ادامه
کامنت بنویسید...
مهری , mehri_99
پنجشنبه 12 فروردین ، 01:35
خدا حفظشون کنه
ادامه
سعید محسنی , freememory
پنجشنبه 12 فروردین ، 01:33
مامان
ادامه
مهری , mehri_99
پنجشنبه 17 مهر ، 02:36
ممنونم
ادامه