نرم افزار اندروید کلوب
مهرداد , mehrdadlamei

مهرداد

 خوشا آن دل که غیر از عاشقی آزاری نمی آید از او...
مهرداد , mehrdadlamei

مهرداد

مطالبدوستان 150
مهرداد , mehrdadlamei
هنراول:موسیقی
هنر دوم:مجسمه سازی
هنر سوم:نقاشی
هنرچهارم:ادبیات
هنر پنجم:معماری
هنر ششم:رقص
هنرهفتم:سینما
تا هفتاد هم بشماریم باز دل شکستن هنر نیست...
ادامه
99
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
پنجشنبه 14 آذر ، 08:04
مژگان بهم آوردم و
رفتم به خیالت ...

#بیدل_دهلوی
ادامه
مهرداد , mehrdadlamei
آدمیان
به لبخندی که بر لب ها
می نشانند و
به احساس خوبی
که بر جا می نهند و
وبه دردی که از یکدیگر می کاهند
می ارزند
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
پنجشنبه 7 آذر ، 09:58
زیباااااابود
ادامه
مهرداد , mehrdadlamei
سه شنبه 5 آذر ، 10:27
خانم اسمان سپاس
ادامه
آسمان آبی , art2000
یکشنبه 3 آذر ، 11:42
احسنت
ادامه
مهرداد , mehrdadlamei
هنگام‌ شنیدن‌ نامت‌
قول‌ داده‌ام‌،
هنگام‌ شنیدن‌ نامت‌ بی‌خیال‌ باشم‌
از این‌ قول‌ درگُذر
چرا که‌ با شنیدن‌ نامت‌
صبر ایوب‌ را کم‌ دارم‌
برای‌ فریاد نزدن‌
نزار_قبانی
ادامه
کامنت بنویسید...
آسمان آبی , art2000
یکشنبه 3 آذر ، 11:42
عالی
ادامه
کژال , 65kazhal
پنجشنبه 30 آبان ، 08:14
زیبااااااااااااابود
ادامه
مهرداد , mehrdadlamei
1 ماه پیش
یک نگاه...
می تواند آغاز دوست داشتن باشد...
یک حرف...
می تواند دلت را به لرزه در بیاورد...
یک صدا...
می تواند صدای یک آشنای دور باشد...
گاهی اتفاقات کوتاه...
رخدادهای بزرگی را به همراه می‌آورند؛
با یک نگاه دل می‌بندی...
با یک حرف بیمار می شوی...
و با یک صدا خاطره می سازی ...

#حاتمه_ابراهیم_زاده
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
شنبه 25 آبان ، 10:52
مرا ببر
به شروع دوباره در پایان
مرا ببر
ببر به تو را دوست میدارم...

#یغما_گلرویی
ادامه
مهرداد , mehrdadlamei
1 ماه پیش
یک نگاه...
می تواند آغاز دوست داشتن باشد...
یک حرف...
می تواند دلت را به لرزه در بیاورد...
یک صدا...
می تواند صدای یک آشنای دور باشد...
گاهی اتفاقات کوتاه...
رخدادهای بزرگی را به همراه می‌آورند؛
با یک نگاه دل می‌بندی...
با یک حرف بیمار می شوی...
و با یک صدا خاطره می سازی ...

#حاتمه_ابراهیم_زاده
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
شنبه 25 آبان ، 10:52
مرا ببر
به شروع دوباره در پایان
مرا ببر
ببر به تو را دوست میدارم...

#یغما_گلرویی
ادامه
مهرداد , mehrdadlamei
وابستگی بادلبستگی فرق دارد:

یادمان باشد ، اگر كسى را دوست داریم كه باعث شده است ، خودمان را فراموش كنیم... توجهمان به خود را از یاد ببریم... و دایم ترس از دست دادن یار عاطفى خویش را داشته باشیم ، دچار وابستگى شده ایم !...

یادمان باشد دلبستگى عاطفى به ما ازادى و امنیت و حال خوب هدیه مى دهد...
و وابستگى عاطفى به ما ترس و نگرانى و اضطراب...

قرار است رابطه عاطفى حال خوبى به ما بدهد....
و مهم تر از ان ، حواسمان باشد به وابستگى هایمان جامه تقدس نپوشانیم....
درست نیست كه عشق و وابستگى را یكى بدانیم.....
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
یکشنبه 28 مهر ، 08:05
به تو افتاد محبت
تو شدی جان و روانم...

#مولانای_جانم
ادامه
کژال , 65kazhal
شنبه 13 مهر ، 08:44
زیباااااااااااااااااابود
ادامه
مهرداد , mehrdadlamei
وابستگی بادلبستگی فرق دارد:

یادمان باشد ، اگر كسى را دوست داریم كه باعث شده است ، خودمان را فراموش كنیم... توجهمان به خود را از یاد ببریم... و دایم ترس از دست دادن یار عاطفى خویش را داشته باشیم ، دچار وابستگى شده ایم !...

یادمان باشد دلبستگى عاطفى به ما ازادى و امنیت و حال خوب هدیه مى دهد...
و وابستگى عاطفى به ما ترس و نگرانى و اضطراب...

قرار است رابطه عاطفى حال خوبى به ما بدهد....
و مهم تر از ان ، حواسمان باشد به وابستگى هایمان جامه تقدس نپوشانیم....
درست نیست كه عشق و وابستگى را یكى بدانیم.....
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
یکشنبه 28 مهر ، 08:05
به تو افتاد محبت
تو شدی جان و روانم...

#مولانای_جانم
ادامه
کژال , 65kazhal
شنبه 13 مهر ، 08:44
زیباااااااااااااااااابود
ادامه
مهرداد , mehrdadlamei
پروانه ای,

آن سوی آسمان,مال من است

و من ...

در اوج تنهایی

دردم همیشه , درد نیست

فریادی , بی صدا

ضجه های بارانیست !

هیچکس

سکوتم را باور نکرد !!!

چرا نبارم

وقتی قلمم شکسته ؟

نه ......

آسمان را می خواهم

و نه.....

پروانه را !!

برای دلی می بارم

که تو ....

اونو شکستی !!

و.....

من برای اون دل که تو شکستی ؟

دنیای ام را خواهم داد ....

تا دوباره ....

تا دوباره ............

باران رضاپور
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
پنجشنبه 28 شهریور ، 07:18
زیباااااااااااااااااابود
ادامه
مهرداد , mehrdadlamei

ﮔـﻴـﺮﻡ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺷـﺘـﻦ ﺑـﺪﻭﻥ ﺳـﻨـﺪ
ﻋـﺠـﻴـﺐ ﺑـﺎﺷـﺪ !!!
ﺑـﺎﻭﺭ ﻧـﮑـﺮﺩﻧـﻲ ﺑـﺎﺷـﺪ!!! ﻣـــــﻦ ﺍﻣـﺎ ... ﮔـﻴـــﺮ ﺍﻳـﻦ
ﮔـﻴـــــﺮﻫﺎ ﻧــﻴـﺴـﺘــﻢ!!! ﻣﻦ ﺗــﺎ ﺃﺑـﺪ .... ﮔـﻴـﺮ ﭼــﺸـﻤـﺎﻥ
ﺗــﻮﺍﻡ !!! ﮔﻴﺮ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣـــﻴـﺨـــــﻮﺍﻩــــﻢ ﻫــــﻤــﻪ ﺑــــﺪﺍﻧــﻨـــــﺪ ﮐـــــﻪ ...
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﻟﻤﺲ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ
ﺍﺯ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻡ .... ﺣﺘﯽ از ﺧﻮﺩﺕ!!! .
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
پنجشنبه 28 شهریور ، 07:18
زیبااااااااااااابود
ادامه
مهرداد , mehrdadlamei

ﮔـﻴـﺮﻡ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺷـﺘـﻦ ﺑـﺪﻭﻥ ﺳـﻨـﺪ
ﻋـﺠـﻴـﺐ ﺑـﺎﺷـﺪ !!!
ﺑـﺎﻭﺭ ﻧـﮑـﺮﺩﻧـﻲ ﺑـﺎﺷـﺪ!!! ﻣـــــﻦ ﺍﻣـﺎ ... ﮔـﻴـــﺮ ﺍﻳـﻦ
ﮔـﻴـــــﺮﻫﺎ ﻧــﻴـﺴـﺘــﻢ!!! ﻣﻦ ﺗــﺎ ﺃﺑـﺪ .... ﮔـﻴـﺮ ﭼــﺸـﻤـﺎﻥ
ﺗــﻮﺍﻡ !!! ﮔﻴﺮ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣـــﻴـﺨـــــﻮﺍﻩــــﻢ ﻫــــﻤــﻪ ﺑــــﺪﺍﻧــﻨـــــﺪ ﮐـــــﻪ ...
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﻟﻤﺲ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ
ﺍﺯ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻡ .... ﺣﺘﯽ از ﺧﻮﺩﺕ!!! .
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
پنجشنبه 28 شهریور ، 07:18
زیبااااااااااااابود
ادامه