نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مهران پوریا , mehranporiya

مهران پوریا

 مرا در دریای تنهایی خودم رها مکن ، غرق می شوم ! دستم را بگیر دوست من !
مهران پوریا , mehranporiya

مهران پوریا

مطالب
مهران پوریا , mehranporiya
سلام دوستان عزیز
برطبق رسم هر ساله ام ، در ماه مبارک رمضان بیشتر به تذکیه نفس و خلوت با خدای خودم می پردازم
برای همین تا پایان ماه نیستم در خدمت تون
موفق ، سلامت و پیروز باشید .
ادامه
99
مهران پوریا , mehranporiya
سلام دوستان عزیز
برطبق رسم هر ساله ام ، در ماه مبارک رمضان بیشتر به تذکیه نفس و خلوت با خدای خودم می پردازم
برای همین تا پایان ماه نیستم در خدمت تون
موفق ، سلامت و پیروز باشید .
ادامه
99
مهران پوریا , mehranporiya
سال هاست در تنهایی خودم
قصری با عشق ساخته ام زیبا
برای تو که بیایی
از در آن به راحتی عبور نکن
بمان
تا قلبم را نثار قدم هایت کنم
ادامه
مهران پوریا , mehranporiya
سال هاست در تنهایی خودم
قصری با عشق ساخته ام زیبا
برای تو که بیایی
از در آن به راحتی عبور نکن
بمان
تا قلبم را نثار قدم هایت کنم
ادامه
مهران پوریا , mehranporiya
کجایی دلم در انتظار لبخند تو
گریان شد
و قلبم بی اختیار فقط برای دیدنت می تپد
نبودنت را باور نمی کند دلم
نمی دانم چطور بهش دروغ بگویم که
هستی !
ادامه
مهران پوریا , mehranporiya
کجایی دلم در انتظار لبخند تو
گریان شد
و قلبم بی اختیار فقط برای دیدنت می تپد
نبودنت را باور نمی کند دلم
نمی دانم چطور بهش دروغ بگویم که
هستی !
ادامه