مهران فرزانجو , mehran29f

مهران فرزانجو

 من مه گرفتن جاده رو دوست دارم - این دلخوشی های ساده رو دوست دارم - تو هر کجای شهر اجاقی روشنه - این برگ دیگه ای از راز بودنه
مهران فرزانجو , mehran29f

مهران فرزانجو

مطالب
مهران فرزانجو , mehran29f
99
مهران فرزانجو , mehran29f
مهران فرزانجو , mehran29f
مهران فرزانجو , mehran29f
3 سال پیش
ادامه
6
2
مهران فرزانجو , mehran29f
شنبه 16 خرداد ، 16:32
ادامه
علی نیــرو , aliniroo
شنبه 16 خرداد ، 15:40
دقیقا همین نقطه براق بوده
ادامه
مهران فرزانجو , mehran29f
مهران فرزانجو , mehran29f
مهران فرزانجو , mehran29f
3 سال پیش
مهران فرزانجو , mehran29f

یه فلج قطع نخاعى از خواب كه بیدار بشه منتظره یكنفر بیدار بشه، سرش منت بذاره و ببرتش دستشویى و حمام و كاراى دیگه شو انجام بده.میدونى آرزوش چیه؟ فقط یكبار دیگه خودش بتونه راه بره و كاراشو انجام بده...

یه نابینا از خواب كه بیدار میشه، روشنایى رو نمیبینه، خورشید و نمیبینه،صبح رو نمیبینه.میدونى آرزوش چیه؟ فقط یكبار فقط یكروز بتونه نزدیكاش و عزیزاش و آسمون و و زندگى رو با چشماش ببینه...

یه بیمار سرطانى دلش میخواد خوب بشه و بدون شیمى درمانى و مسكن هاى قوى زندگى كنه و درد نكشه...

یه كر و لال آرزوشه بشنوه بتونه با زبونش حرف بزنه...
یه بیمار تنفسى دلش میخواد امروز رو بتونه بدون كپسول اكسیزن نفس بكشه...

یه معتاد در عذاب آرزوى بیست و چهار ساعت پاكى رو داره...

الآن مشكلت چیه دوست من؟

دستتو بذار رو زانوت و از تمام وجودت و نعمتایى كه خدا بهت داده استفاده كن و به روزى فكركن كه شاید همین نعمتا رو از دست بدى...

پس شكرگزارى كن و ازشون استفاده كن.

تو خیلى خیلى خیلى خوشبختى، غر نزن،ناشكرى نكن. آسونا روخودت حل كن سختاشم خدا
ادامه
مهران فرزانجو , mehran29f
[https://www.aparat.com/v/CMVE5]
مهران فرزانجو , mehran29f
4 سال پیش
[https://www.aparat.com/v/LBv9X]
مهران فرزانجو , mehran29f
4 سال پیش
مهران فرزانجو , mehran29f
[https://www.aparat.com/v/MJoG2]
مهران فرزانجو , mehran29f
[https://www.aparat.com/v/mXQCR]
مهران فرزانجو , mehran29f
[https://www.aparat.com/v/mXQCR]
مهران فرزانجو , mehran29f
[https://www.aparat.com/v/nToA2]
قاب عکس
ادامه
مهران فرزانجو , mehran29f
[https://www.aparat.com/v/bS8ga]