نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
محمود حیدری , mahmoodheidari7

محمود حیدری

 خـــــدایِ  خـــوبِ  خـــــوابِ  تــو  خیــــالـم ....!
محمود حیدری , mahmoodheidari7

محمود حیدری

مطالب تصاویر 2
محمود حیدری , mahmoodheidari7
منتظر نشوید 63 سالـہ شوید!
در سال 1977 یك مرد 63 ساله، عقب یك بیوك را از روے زمین بلند كرد تا دست نوه‌اش را از زیر آن بیرون آورد.
قبل از آن هیچ چیزے سنگین‌تر از كیسـہ بیست كیلویے بلند نكردہ بود.
او بعدها دچار افسردگے شد می‌دانید چرا؟
چون در 63 سالگے فهمیدہ بود چقدر توانایے داشتـہ كـہ باورش نداشتـہ و
عمرش را با حداقل‌ها گذرانده!
منتظر نشوید 63 سالـہ شوید
توانایے انسان نامحدود است...

ادامه
99
کامنت بنویسید...
 , cloob139494
4 ساعت پیش
الان درگیرم باهاش یکی دوتا دیگه از علائمشو داشته باشم حله
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
5 ساعت پیش
بهش میگم بیاد بخورتت
ادامه
 , cloob139494
5 ساعت پیش
استقبال میکنم از کرونا
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
پشت چشمانت خدا خال سیاہ انداختـہ
چـرخــہ ے تولید زیبـــایے بـہ راہ انداختـہ

برخلاف چشمها،چشم تو ڪافر ڪیش نیست
چون خدا قدرے بـہ چشمانت نگـــاہ انداختـہ

قهوییِ چشمهایت قهوہ ے تُرڪ است ڪـہ
قهـوہ چـیِ شهــر را در اشتبـــــــاہ انداختـہ

احتمالا در زمان خلقتت خورشید هم
بار اول سایـہ اش را روے ماہ انداختـہ

دست ڪم میگیرے اما شڪ نڪن زیباییت
سوگلیِ قصر را از چشم شــــاہ انداختـہ


ادامه
کامنت بنویسید...
 , cloob139494
6 ساعت پیش
اوهوک
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
سه شنبه 29 بهمن ، 21:24
ادامه
اسفندیار اسفندیاری , esfandiyar1
سه شنبه 29 بهمن ، 21:23
گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیاست
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
حڪایت عارف شدن عطار نیشابورے ,,,
عطار در محل ڪسب خود مشغول بـہ ڪار بود ڪـہ درویشے از آنجا گذر ڪرد.
درویش درخواست خود را با عطار در میان گذاشت،
اما عطار همچنان بـہ ڪار خود می‌پرداخت و درویش را نادیدہ گرفت.
دل درویش از این رویداد چرڪین شد و بـہ عطار گفت:
تو ڪـہ تا این حد بـہ زندگے دنیوے وابسته‌ای، چگونـہ می‌خواهے روزے جان بدهی؟
عطار بـہ درویش گفت: مگر تو چگونـہ جان خواهے داد؟
درویش در همان حال ڪاسـہ چوبین خود را زیر سر نهاد و جان بـہ جان آفرین تسلیم ڪرد.
این رویداد اثرے ژرف بر او نهاد ڪـہ عطار دگرگون شد، ڪار خود را رها ڪرد و راـہ حق را پیش گرفت...

ادامه
کامنت بنویسید...
محمود حیدری , mahmoodheidari7
چهارشنبه 30 بهمن ، 22:43
ادامه
فرزاد , firoz52
چهارشنبه 30 بهمن ، 22:42
عالی
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
سه شنبه 29 بهمن ، 17:57
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
در قلب همـہ ے ما
یڪ دیڪتاتـور بے رحـم است ڪـہ ،
حاضـر است زندگے چندین نفـر را
بـہ خاطـر تامین شادے چند نفرے ڪـہ دوستشان داریم
نابود ڪند ..

ادامه
کامنت بنویسید...
فرزاد , firoz52
چهارشنبه 30 بهمن ، 22:43
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
چهارشنبه 30 بهمن ، 22:43
ادامه
فرزاد , firoz52
چهارشنبه 30 بهمن ، 22:42
مرگ بر دیکتاتور
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺷـــــﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ!!
گاهے ﻣﯿﺨــــﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻢ!
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪے ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺎ ﺭﻭے ﯾﻮﻧــــﺠـہ ﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ! ﺍﻣــــﺎ ﺩﻟـــــے ﺭﺍ، ﺩﻓﻦ ﻧﮑﻨﻢ!
ﮔﺮگے ﺑﺎﺷﻢ..ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻡ..ﺍﻣــــﺎ ﺑﺪﺍﻧﻢ، ڪﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺭﻭے ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺖ، ﻧـہ ﻫـــــﻮﺱ!
ﺧﻔﺎﺵ ﺑﺎﺷﻢ، ڪـہ ﺷﺒﻬﺎ ﮔﺮﺩﺵ ڪﻨﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎے ڪﻮﺭ...ﺍﻣﺎ ﺧـــــﻮﺍبے ﺭﺍ ﭘﺮﭘﺮ ﻧڪﻨـــﻢ!
ڪﻼغے ﺑﺎﺷﻢ...ڪﻪ ﻗﺎﺭﻗﺎﺭ ڪﻨﻢ.... ﺍﻣﺎ ﭘﺮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻧڪﻨــــﻢ ﻭ ﺩلے ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺪﺳـــﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﻡ!
ﭼـہ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﺷﺎﯾـــﺪ... ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑـہ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻫﯿــــــﻦ...
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ "ﺍﻧﺴــــﺎﻥ" ﺧﻄﺎﺏ میڪنند !.

ادامه
کامنت بنویسید...
محمود حیدری , mahmoodheidari7
شنبه 26 بهمن ، 11:34
ادامه
مهران امیری , mehran135714
شنبه 26 بهمن ، 11:29
20
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
چهارشنبه 23 بهمن ، 21:24
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
میگویند مسجد شاہ تعداد قابل توجهے توالت داشت ڪـہ نـہ تنها مورد استفادہ مسجد بروها و نمازگزاران قرار میگرفت بلڪـہ بـہ داد عابرین هم مے رسید و حداقل باعث میشد
این دستـہ نیز گذارشان بـہ مسجد بیفتد.
حڪایت میڪنند ڪـہ آفتابـہ دارے آنجا بود ڪـہ آفتابـہ ها را پس از مصرف یڪے یڪے پر میڪرد و در اختیار مراجعین قرار میداد.
اگر شما میخواستید ڪـہ آفتابـہ قرمز رنگ را بردارید بـہ شما میگفت آن آبے را بردار
یا میخواستید آفتابـہ آبے را بردارید میگفت آن مسے را بردار
اگر دستتان بـہ سمت مسے میرفت میگفت آن سبز را بردار...!
یڪ نفر از او پرسید ڪـہ چـہ فرقے میڪند ڪـہ من ڪدام آفتابـہ را بردارم؟
گفت اگر من تعیین نڪنم ڪـہ ڪدام را بردارے پس من اینجا بوق هستم!
حالا حڪایت ملت ماست ...
با داریـہ و دنبڪ میروند پاے صندوق رأے ڪـہ رنگ آفتابـہ را تعیین ڪنند،
تا بلڪـہ از حس دردناڪ بوق بودن رها شوند !

ادامه
کامنت بنویسید...
محمود حیدری , mahmoodheidari7
یکشنبه 27 بهمن ، 10:18
ادامه
 آمینا , aaminpiri
یکشنبه 27 بهمن ، 10:06
بسی جالب بید
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
جمعه 25 بهمن ، 00:21
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
درگیر تو بودم ڪـہ نمازم بـہ قضا رفت
در من غزلے درد ڪشید و سرِ زا رفت

سجـــادہ گشودم ڪـہ بخوانم غـزلم را
سمتے ڪـہ تویے عقربـہ قبلـہ نما رفت

در بین غــــــزل نام تـــــو را داد زدم ، داد
آنگونـہ ڪـہ تا آن سر این ڪوچـہ صدا رفت

بیرون زدم از خانـہ یڪے پشت سرم گفت ،
این وقت شب این شاعر دیوانـہ ڪجا رفت !؟

من بودم و زاهد بـہ دوراهے ڪـہ رسیدیم
من سمت شما آمدم او سمت خدا رفت

با شانــــہ شبے راهے زلفت شدم امــا ...
من گم شدم و شانـہ پے ڪشف طلا رفت

در محفل شعــر آمدم و رفتـم و ... گفتند
ناخـواندہ چــرا آمد و ناخـواندہ چـــرا رفت !؟

مے خواست بڪوشد بـہ فراموشے ات این شعر
سوزاندمش آنگونـہ ڪـہ دودش بـہ هوا رفت ...!!!


ادامه
کامنت بنویسید...
محمود حیدری , mahmoodheidari7
جمعه 2 اسفند ، 13:32
ادامه
ریحانه  , sebakzagros
جمعه 2 اسفند ، 13:31
عالی
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
جمعه 2 اسفند ، 00:59
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
ما آدما دو تا سبد با خودمون داریم. یڪے جلومون آویزونه، یڪے رو پشتمون آویزون ڪردیم.
نڪات مثبت و خوبے هامون رو میندازیم تو سبد جلویی، عیب هامون رو تو سبد پشتی.
وقتے توے مسیر داریم راہ میریم، فقط خوبیهاے خودمون رو میبینیم و عیبهاے نفر جلویی رو!
و هرگز عیب هاے خودمون رو نمیبینیم!

ادامه
کامنت بنویسید...
محمود حیدری , mahmoodheidari7
شنبه 26 بهمن ، 11:34
ادامه
مهران امیری , mehran135714
شنبه 26 بهمن ، 11:29
20
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
چهارشنبه 9 بهمن ، 21:44
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
هر نظام دیڪتاتورے یڪ عقدہ داره، اون عقدہ ے ڪنترله!
در رم باستان براے مردم مبارزات گلادیاتورے فراهم میڪردن و با تفریح سر مردم رو گرم میڪردن .
ولے دیڪتاتورهاے دیگـہ از روش هاے دیگـہ اے استفادہ میڪنن تا عقاید و دانش مردم رو ڪنترل ڪنن.
چطور این ڪارو میڪنن؟
سطح تحصیلات رو پایین میارن، فرهنگ رو محدود میڪنن، اطلاعات رو سانسور میڪنن
اونا هر وسیله‌اے براے بیان عقاید رو سانسور میڪنن
اینو بـہ خاطر داشتـہ باشین ڪـہ این یڪ الگوئـہ ڪـہ در طول تاریخ خودش رو تڪرار میڪنه!

ادامه
کامنت بنویسید...
محمود حیدری , mahmoodheidari7
چهارشنبه 9 بهمن ، 23:41
ادامه
چ 123 امید  , h1231
چهارشنبه 9 بهمن ، 23:40
+++
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
شنبه 5 بهمن ، 01:11
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
3 ماه پیش
[https://www.aparat.com/v/UBvQk]
کامنت بنویسید...
محمود حیدری , mahmoodheidari7
سه شنبه 17 دی ، 22:47
ادامه
الناز  , elnaz_roseee
سه شنبه 17 دی ، 22:45
یادش بخیر
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
یکشنبه 1 دی ، 22:11
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
تو ڪـہ نمی‌دانے
اما آدمے بـہ نقطه‌اے می‌رسد ڪـہ
پے می‌ برد قرار نیست «هیچ» اتفاق تازه‌اے رخ دهد اما...
صبر می‌ڪند ..
صبر می‌ڪند ..
صَبر...

ادامه
کامنت بنویسید...
محمود حیدری , mahmoodheidari7
شنبه 19 بهمن ، 00:00
یاس نستزن
ادامه
نسترن آراز , nastaranaraz
پنجشنبه 17 بهمن ، 21:52
اوهوم
ادامه
یاس صالحی , sonia_yas
جمعه 11 بهمن ، 11:35
هااا...
ادامه