کامران عرشی , kamran_toztorpakh

کامران عرشی

 چشمانم را شستم سهراب، بدتر شد كه ...حالا دروغ هارو شفاف تر میبینم… .
کامران عرشی , kamran_toztorpakh

کامران عرشی

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت