سید ابوالحسن  حسینی ایوری , husseini_eivari

سید ابوالحسن حسینی ایوری

سید ابوالحسن  حسینی ایوری , husseini_eivari

سید ابوالحسن حسینی ایوری

مطالب
سید ابوالحسن  حسینی ایوری , husseini_eivari

انواع لوگو
سه شنبه 6 شهریور 1397
برای اینکه بتوانیم یک لوگو موفق طراحی کنیم لازم است ابتدا انواع لوگو را بشناسیم و سپس با توجه به ضوابط طراحی لوگو، دست به طراحی بزنیم.
ادامه در لینک زیر
ادامه
99
سید ابوالحسن  حسینی ایوری , husseini_eivari
خودت را دوست بدار

و کمک کن تا دیگران نیز

خود را بیشتر دوست بدارند
ادامه
سید ابوالحسن  حسینی ایوری , husseini_eivari
5 ماه پیش
سید ابوالحسن  حسینی ایوری , husseini_eivari
[https://www.aparat.com/v/lcZ93]
ادامه
سید ابوالحسن  حسینی ایوری , husseini_eivari
5 ماه پیش
ادامه
سید ابوالحسن  حسینی ایوری , husseini_eivari
5 ماه پیش
ادامه
سید ابوالحسن  حسینی ایوری , husseini_eivari
5 ماه پیش
[https://www.aparat.com/v/XpGNL]
مرا بغل کن
ادامه