سعید مرادی , footbaalliha10

سعید مرادی

 آب منم ، تاب منم ، شاعر مهتاب منم ...... شورتویی ، شعرتویی ، عاشق بی تاب منم
سعید مرادی , footbaalliha10

سعید مرادی

مطالب
سعید مرادی , footbaalliha10
کسب و کار اینترنتی
کسب و کار در خانه
کسب درآمد ماهیانه
کسب درآمد همیشگی
ادامه
99
سعید مرادی , footbaalliha10
3 ماه پیش
از پاییز همین یک صندلیِ دو نفره‌یِ چوبی ما را بس
که رها شویم از هر آنچه که نامش را دلتنگی نهادیم...
ادامه
کامنت بنویسید...
ـ  , s.soroosh
دوشنبه 19 آذر ، 20:06
زیبا
ادامه
سارا  کیانی  , girl.good.love66
پنجشنبه 12 مهر ، 02:43
زیباست
ادامه