نرم افزار اندروید کلوب
بانو , bamzijooni

بانو

 ♥ ما ز بالاییم و بالا میرویم ♥
بانو , bamzijooni

بانو

مطالبدوستان 1
بانو , bamzijooni
لیلی نوشت:

دوستانِ جانم
پیشاپیش سال نو رُ خدمت همه تون تبریک عرض میکنم
و عذر میخوام که به خاطر گرفتاری های شغلی نمیتونم تک به تک تبریک بگم خدمتتون
ممنون که در سال قبل افتخار دادید و دوست من بودید
آرزو میکنم سال جدید برای همه تون مملو از آرامش و شادی و نیک بختی باشه
ادامه
99
14
3
کید  , speaker
پنجشنبه 28 اسفند ، 15:46
منم امیدوارم سال خوبی داشته باشی و به بعضی از آرزوهای کوچیک و بزرگت برسی.
ادامه
بهار , spring_lady
پنجشنبه 28 اسفند ، 12:59
دوستی با تو جذاب و شیرینه لیلی
همیشه لبات به خنده واشه و چشات نباره مگر از خوشحالی !
ادامه
بانو , bamzijooni
لیلی نوشت:

دوستانِ جانم
پیشاپیش سال نو رُ خدمت همه تون تبریک عرض میکنم
و عذر میخوام که به خاطر گرفتاری های شغلی نمیتونم تک به تک تبریک بگم خدمتتون
ممنون که در سال قبل افتخار دادید و دوست من بودید
آرزو میکنم سال جدید برای همه تون مملو از آرامش و شادی و نیک بختی باشه
ادامه
99
14
3
کید  , speaker
پنجشنبه 28 اسفند ، 15:46
منم امیدوارم سال خوبی داشته باشی و به بعضی از آرزوهای کوچیک و بزرگت برسی.
ادامه
بهار , spring_lady
پنجشنبه 28 اسفند ، 12:59
دوستی با تو جذاب و شیرینه لیلی
همیشه لبات به خنده واشه و چشات نباره مگر از خوشحالی !
ادامه
بانو , bamzijooni
روزنوشتِ امروز:

یادمه یه بار یکی بهم گفت خوشبخت اونی نیست که اول سالشُ جشن بگیره، خوشبخت کسیه که آخر سالشُ جشن بگیره
حالا دقیقن میفهمم چی گفته
من خیلی خوشبختم
امسال باشکوه ترین سال زندگیمُ به پایان رسوندم
مملو از آرامش
مملو از شادی
در کلمات نمیگنجه حس و حال این روزهای من
بدون سندرم آخر سال!
بدون گریه های مسخره!
حالم خیلی خوبه
هرچی از لطف خدا در سالی که گذشت بگم کم گفتم
هرچی از حال و هوای خوب این روزها بگم کم گفتم
چقدر امسال از زندگی خشنودم
چقدر حالا که در انتهای این راهِ 365 روزه ایستادم چشم انداز همه چیز سرسبزه
اگرچه لحظه های سخت کم نبود
اگرچه گریه ها و غصه ها کم نبود
اما
در من چیزی متولد شده که به شدت خوشبین و خوشبخت و شاده
در من موجود تازه ای در حال شکل گیریه که زندگی رُ جور دیگری میبینه
یک چیزی فراتر از واژه و حرف...
خدایا شکرت
این روزها هرچی میخوام به چشم برهم زدنی برام میفرستی و میفهمم
این روزها همه چیز مطابق میلمه
...
امسال بهترین پایان زندگیمُ داشتم ♥
ادامه
12
3
بهار , spring_lady
چهارشنبه 27 اسفند ، 18:26
خداروشکر
ادامه
س ا ر ا  , gsm2008
چهارشنبه 27 اسفند ، 18:19
خداروشکر...
ادامه
بانو , bamzijooni
روزنوشتِ امروز:

یادمه یه بار یکی بهم گفت خوشبخت اونی نیست که اول سالشُ جشن بگیره، خوشبخت کسیه که آخر سالشُ جشن بگیره
حالا دقیقن میفهمم چی گفته
من خیلی خوشبختم
امسال باشکوه ترین سال زندگیمُ به پایان رسوندم
مملو از آرامش
مملو از شادی
در کلمات نمیگنجه حس و حال این روزهای من
بدون سندرم آخر سال!
بدون گریه های مسخره!
حالم خیلی خوبه
هرچی از لطف خدا در سالی که گذشت بگم کم گفتم
هرچی از حال و هوای خوب این روزها بگم کم گفتم
چقدر امسال از زندگی خشنودم
چقدر حالا که در انتهای این راهِ 365 روزه ایستادم چشم انداز همه چیز سرسبزه
اگرچه لحظه های سخت کم نبود
اگرچه گریه ها و غصه ها کم نبود
اما
در من چیزی متولد شده که به شدت خوشبین و خوشبخت و شاده
در من موجود تازه ای در حال شکل گیریه که زندگی رُ جور دیگری میبینه
یک چیزی فراتر از واژه و حرف...
خدایا شکرت
این روزها هرچی میخوام به چشم برهم زدنی برام میفرستی و میفهمم
این روزها همه چیز مطابق میلمه
...
امسال بهترین پایان زندگیمُ داشتم ♥
ادامه
12
3
بهار , spring_lady
چهارشنبه 27 اسفند ، 18:26
خداروشکر
ادامه
س ا ر ا  , gsm2008
چهارشنبه 27 اسفند ، 18:19
خداروشکر...
ادامه
بانو , bamzijooni
لیلی نوشت:

لیلی دیشب خواب دیده شوور کرده و آقای شوور بهش گفته باید چادر و روبند بزنی و جالب اینه که لیلی چادر و روبند زده!
لیلی دیشب خودشُ با مامانش توی هیئت در حال شستن استکان دیده!
لیلی از صب که پا شده مخش از این خوابه اِرور 333 داده! اِرور فوق خیلی سه بوده و احتمالن ربطهایی هم با سی و سه ساله شدنش در سال آینده که خیلی سه می باشد داره!
پیشنهاد همایونی همکارش اینه که در سال آینده شوور نکنه وگرنه باید چادری بشه!
خخخخخخخخخخخ :))
ادامه
11
15
بهار , spring_lady
سه شنبه 26 اسفند ، 11:28
ای لیلی لیلی لیلی ......................
ادامه
بانو , bamzijooni
دوشنبه 25 اسفند ، 13:42
کیدی من چادری بشم امام زمان ظهور میکنه
ادامه
بانو , bamzijooni
لیلی نوشت:

لیلی دیشب خواب دیده شوور کرده و آقای شوور بهش گفته باید چادر و روبند بزنی و جالب اینه که لیلی چادر و روبند زده!
لیلی دیشب خودشُ با مامانش توی هیئت در حال شستن استکان دیده!
لیلی از صب که پا شده مخش از این خوابه اِرور 333 داده! اِرور فوق خیلی سه بوده و احتمالن ربطهایی هم با سی و سه ساله شدنش در سال آینده که خیلی سه می باشد داره!
پیشنهاد همایونی همکارش اینه که در سال آینده شوور نکنه وگرنه باید چادری بشه!
خخخخخخخخخخخ :))
ادامه
11
15
بهار , spring_lady
سه شنبه 26 اسفند ، 11:28
ای لیلی لیلی لیلی ......................
ادامه
بانو , bamzijooni
دوشنبه 25 اسفند ، 13:42
کیدی من چادری بشم امام زمان ظهور میکنه
ادامه
بانو , bamzijooni
لیلی نوشت:

لیلی دیشب خواب دیده شوور کرده و آقای شوور بهش گفته باید چادر و روبند بزنی و جالب اینه که لیلی چادر و روبند زده!
لیلی دیشب خودشُ با مامانش توی هیئت در حال شستن استکان دیده!
لیلی از صب که پا شده مخش از این خوابه اِرور 333 داده! اِرور فوق خیلی سه بوده و احتمالن ربطهایی هم با سی و سه ساله شدنش در سال آینده که خیلی سه می باشد داره!
پیشنهاد همایونی همکارش اینه که در سال آینده شوور نکنه وگرنه باید چادری بشه!
خخخخخخخخخخخ :))
ادامه
11
15
بهار , spring_lady
سه شنبه 26 اسفند ، 11:28
ای لیلی لیلی لیلی ......................
ادامه
بانو , bamzijooni
دوشنبه 25 اسفند ، 13:42
کیدی من چادری بشم امام زمان ظهور میکنه
ادامه
بانو , bamzijooni
لیلی نوشت:

لیلی دیشب خواب دیده شوور کرده و آقای شوور بهش گفته باید چادر و روبند بزنی و جالب اینه که لیلی چادر و روبند زده!
لیلی دیشب خودشُ با مامانش توی هیئت در حال شستن استکان دیده!
لیلی از صب که پا شده مخش از این خوابه اِرور 333 داده! اِرور فوق خیلی سه بوده و احتمالن ربطهایی هم با سی و سه ساله شدنش در سال آینده که خیلی سه می باشد داره!
پیشنهاد همایونی همکارش اینه که در سال آینده شوور نکنه وگرنه باید چادری بشه!
خخخخخخخخخخخ :))
ادامه
11
15
بهار , spring_lady
سه شنبه 26 اسفند ، 11:28
ای لیلی لیلی لیلی ......................
ادامه
بانو , bamzijooni
دوشنبه 25 اسفند ، 13:42
کیدی من چادری بشم امام زمان ظهور میکنه
ادامه
بانو , bamzijooni
خداییش پول کسی از پول من حلالتره :D
تا این موقع شب بچه سرکاره یعنی کلن سرکاره!
ادامه
7
6
1
بانو , bamzijooni
دوشنبه 25 اسفند ، 12:25
باشه بابا همون که تو میگی زشته
ادامه
شایان ذکر , shayanmortad11
دوشنبه 25 اسفند ، 12:20
ببین لیلی ...هممون سرِ کاریم . تمام .
ادامه
بانو , bamzijooni
دوشنبه 25 اسفند ، 12:18
تو که یه عمره سرکاری شایان
ادامه
بانو , bamzijooni
خداییش پول کسی از پول من حلالتره :D
تا این موقع شب بچه سرکاره یعنی کلن سرکاره!
ادامه
7
6
1
بانو , bamzijooni
دوشنبه 25 اسفند ، 12:25
باشه بابا همون که تو میگی زشته
ادامه
شایان ذکر , shayanmortad11
دوشنبه 25 اسفند ، 12:20
ببین لیلی ...هممون سرِ کاریم . تمام .
ادامه
بانو , bamzijooni
دوشنبه 25 اسفند ، 12:18
تو که یه عمره سرکاری شایان
ادامه
بانو , bamzijooni
دارم دنبال تبریک سال نو میگردم واسه کارت پستالا ببینید چی دیدم! :))
یه دعا میکنم بگو آمین…
خدایا تو این ایام دم عیدی, صورت هیچ جوونی جوش نزنه!!
بچه ها راست میگه!
حالا از زشت شدنش بگذریم که بخوره توی سر من! خب موهامُ میریزم روش!
از صب دقیقن چهارتا جوش دردناک زدم دستم میخوره به صورت خودم ضعف میکنم!
بیایید به این دعا آمین بگویید شاید که من ترشیده شب عیدی خوشگل بشم بختم باز بشه :))
ادامه
12
11
س ح ر , shokavare
دوشنبه 25 اسفند ، 12:33
قول میدم دختر اگه صد سالشم باشه مجرد باشه نمیترشه..نقطه
ادامه
بانو , bamzijooni
دوشنبه 25 اسفند ، 12:25
قول بده نقطه
ادامه
س ح ر , shokavare
دوشنبه 25 اسفند ، 09:21
هیچ دختری نمیترشد نقطه
ادامه
بانو , bamzijooni
ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی
چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدی

خندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی
همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی

ای فضل خوش چو جانی وز دیده‌ها نهانی
اندر اثر پدیدی در ذات ناپدیدی

ای گل چرا نخندی کز هجر بازرستی
ای ابر چون نگریی کز یار خود بریدی

ای گل چمن بیارا می‌خند آشکارا
زیرا سه ماه پنهان در خار می‌دویدی

ای باغ خوش بپرور این نورسیدگان را
کاحوال آمدنشان از رعد می‌شنیدی

ای باد شاخه‌ها را در رقص اندرآور
با یاد آن که روزی بر وصل می‌وزیدی

بنگر بدین درختان چون جمع نیکبختان
شادند ای بنفشه از غم چرا خمیدی

سوسن به غنچه گوید هر چند بسته چشمی
چشمت گشاده گردد کز بخت در مزیدی

"مولوی"
ادامه
15
4
1
بانو , bamzijooni
یکشنبه 24 اسفند ، 18:43
فدات شم دوستم ممنون
ادامه
بهار , spring_lady
یکشنبه 24 اسفند ، 18:34
خسته نباشی گل دختر
ادامه
بانو , bamzijooni
یکشنبه 24 اسفند ، 18:33
ای جان به تو جانان
ادامه
بانو , bamzijooni
لیلی نوشت:

و در آستانه ی نو شدنِ سال
تمام رنجش هایت را دور بریز
نه!
بخشش بیهوده و سطحی جایگزین نکن که روزی مثل غده ای چرکین دهن باز کند به بلعیدنِ خوش بینی و شادی هایت!
رنجش هایت را بریز در جویِ بی تفاوتی
بگذار برود هر آنچه آزاردهنده است و به جایش آسودگی بیاید
بی تفاوتی چیز خوبیست
مثل کرخت شدن؛ زنگِ تفریحی برای تجدید قوا...

در آستانه ی سالِ نو برایت آرزو میکنم که نو شوی
خودت، حست و آرزوهایت
پوست بیندازی و متولد شوی
مثلِ درختِ کهنه ی سر کوچه با لباس ِ تازه ی سبزش
کم نیاوری پیش درخت ها و گل ها
...
نو شو جانم
ادامه
20
5
ســحـــــــــــــر , sahar270
دوشنبه 25 اسفند ، 10:06
اون که حتمی میدونم
ادامه
بانو , bamzijooni
دوشنبه 25 اسفند ، 10:03
نمیبخشم اما فراموش میکنم
ترجیح میدم بسپارم به قانون دنیا تا آدما تاوان عملشونُ حتمن پس بدن
ادامه
ســحـــــــــــــر , sahar270
دوشنبه 25 اسفند ، 09:58
یه نفر بهم گفت ببخش تا بخشیده شوی گفتنش راحته ولی بخوای بهش عمل کنی خیلی سخته ولی وقتی گذاشتمش رو احتمال بخشیدن یه حس خوب داشتم
ادامه
بانو , bamzijooni
لیلی نوشت:

لطفا دل همه تون بسوزه!
با مظلوم نمایی و خودشیرینی موفق شدم تا آخر تعطیلات مرخصی بگیرم!
آخر هفته که برم، میرم واسه پونزده روز صفا سیتی
جیییییییییییییییییییییییغ :D
ادامه
9
10
بانو , bamzijooni
یکشنبه 24 اسفند ، 18:21
وای خوش به حالتون من هنوز سرکارم! تا آخر سال وضع همینه!
ادامه
فرشید جلیل پور , sarave
یکشنبه 24 اسفند ، 18:13
ما بدون خودشیرینی ومظلوم نمایی از فردا به مرخصی اجباری فرستاده شدیم تا 15 فروردین
ادامه
بهار , spring_lady
یکشنبه 24 اسفند ، 17:52
مباااااااااااااااااااااااااااااااااااااارکههههههههههههههههههههههه
ادامه
بانو , bamzijooni
لیلی نوشت:

لطفا دل همه تون بسوزه!
با مظلوم نمایی و خودشیرینی موفق شدم تا آخر تعطیلات مرخصی بگیرم!
آخر هفته که برم، میرم واسه پونزده روز صفا سیتی
جیییییییییییییییییییییییغ :D
ادامه
9
10
بانو , bamzijooni
یکشنبه 24 اسفند ، 18:21
وای خوش به حالتون من هنوز سرکارم! تا آخر سال وضع همینه!
ادامه
فرشید جلیل پور , sarave
یکشنبه 24 اسفند ، 18:13
ما بدون خودشیرینی ومظلوم نمایی از فردا به مرخصی اجباری فرستاده شدیم تا 15 فروردین
ادامه
بهار , spring_lady
یکشنبه 24 اسفند ، 17:52
مباااااااااااااااااااااااااااااااااااااارکههههههههههههههههههههههه
ادامه
بانو , bamzijooni
5 سال پیش
ادامه
بانو , bamzijooni
لیلی نوشت:

خدایا بهم اونقدر فهم و شعور بده که در سال جدید اجازه ندم هیچ آدمی اشتباهی وارد زندگیم بشه و خودم اشتباهی وارد زندگی کسی نشم
این بزرگترین خواسته م در سال جدیده
:)
ادامه
14
4
تینا محبت , tina_maloos_65
سه شنبه 26 اسفند ، 10:44
خدایا کلا این آدم خود شیفته رو وارد زندگی کسی نکن

آمین
ادامه
بانو , bamzijooni
لیلی نوشت:

خدایا بهم اونقدر فهم و شعور بده که در سال جدید اجازه ندم هیچ آدمی اشتباهی وارد زندگیم بشه و خودم اشتباهی وارد زندگی کسی نشم
این بزرگترین خواسته م در سال جدیده
:)
ادامه
14
4
تینا محبت , tina_maloos_65
سه شنبه 26 اسفند ، 10:44
خدایا کلا این آدم خود شیفته رو وارد زندگی کسی نکن

آمین
ادامه
بانو , bamzijooni
روزنوشتِ امروز:

دیشب داشتم به سالی که گذشت فکر میکردم
عجیبه که از تمام لحظاتش هیچ بدی به خاطرم نیومد!
هیچ خاطره بدی!
نه اینکه روزهای بد نداشت، داشت
من عوض شدم
من بزرگ شدم
و کلیاتش خوب بود
خدایا شکرت
من سال خوبی گذروندم
و حالا که در انتهای سال هستم حس میکنم بهترین سرانجام ممکن برای یکسال میتونست باشه
سالی مملو از پیشرفت ها و موفقیت های کاری
سالی مملو از شور و مهربانی در خانواده
سالی که تمام دیونم رُ به آدمها پرداختم
سالی که دوست و دشمنم رُ شناختم
سالی که یاد گرفتم خودم با خودم خوشنود و کامل باشم
سالی که یاد گرفتم هر دوستت دارمی واقعی نیست
سالی که لیلی دیگری شدم که وقتی خانواده اسمشُ میارن میدونن از پس خودش برمیاد و وقتی همکارا و رئسا اسمشُ میارن میدونن از پس خیلی چیزا برمیاد!
این روزا دیگه کمتر پیش میاد از دیگران عصبانی بشم!
حبابِ محافظتم قویه
خودم عوض شدم!
افتادم روی دور تند زندگی کردن و رضایت داشتن
روابطم با خودم و خانواده م در بهترین حالت ممکنه
خدایا امسال سال خوبی بود
و خوب هم داره تموم میشه
سپاسگزارم و قدرشناس
میخوام بدونی که تورُ دارم و قانعم ♥
پیش به سوی آخرین هفته ی سال...
ادامه
18
9
1
بانو , bamzijooni
شنبه 23 اسفند ، 13:53
باران! اینجا چیکار میکنی دختر
خوشحالم برگشتی
ادامه
بانو , bamzijooni
آهنگ بازی اول صبی:

در روزهای آخر اسفند
در نیم‌روز روشن
وقتی‌ بنفشه‌ها را
با برگ و ریشه و پیوند و خاک
در جعبه‌های کوچک چوبین
جای می دهند

جوی هزار
زمزمه‌ی درد و انتظار
در سینه می خروشد و بر
گونه‌ها روان

ای کاش
آدمی
وطن‌اش را هم‌چون بنفشه‌ها
می شد با خود ببرد هر کجا که خواست

در روشنایی باران
در آفتاب پاک
در روزهای آخر اسفند
در نیم‌روز روشن
وقتی بنفشه‌ها را
با برگ و ریشه و پیوند و خاک
در جعبه‌های کوچک چوبین جای می دهند
جوی هزار
زمزمه‌ی درد و انتظار
در سینه می‌خروشد و بر
گونه‌ها روان
جوی هزار
زمزمه‌ی درد و انتظار
در سینه می خروشد و بر
گونه‌ها روان

ای کاش آدمی
وطن‌اش را هم‌چون بنفشه‌ها
می شد با خود ببرد هر کجا که خواست
...

پ.ن: این روزا این آهنگ از "فرهاد" محبوبم خیلی میچسبه با شعر زیبای شفیعی کدکنی ♥
ادامه
بانو , bamzijooni
آهنگ بازی اول صبی:

در روزهای آخر اسفند
در نیم‌روز روشن
وقتی‌ بنفشه‌ها را
با برگ و ریشه و پیوند و خاک
در جعبه‌های کوچک چوبین
جای می دهند

جوی هزار
زمزمه‌ی درد و انتظار
در سینه می خروشد و بر
گونه‌ها روان

ای کاش
آدمی
وطن‌اش را هم‌چون بنفشه‌ها
می شد با خود ببرد هر کجا که خواست

در روشنایی باران
در آفتاب پاک
در روزهای آخر اسفند
در نیم‌روز روشن
وقتی بنفشه‌ها را
با برگ و ریشه و پیوند و خاک
در جعبه‌های کوچک چوبین جای می دهند
جوی هزار
زمزمه‌ی درد و انتظار
در سینه می‌خروشد و بر
گونه‌ها روان
جوی هزار
زمزمه‌ی درد و انتظار
در سینه می خروشد و بر
گونه‌ها روان

ای کاش آدمی
وطن‌اش را هم‌چون بنفشه‌ها
می شد با خود ببرد هر کجا که خواست
...

پ.ن: این روزا این آهنگ از "فرهاد" محبوبم خیلی میچسبه با شعر زیبای شفیعی کدکنی ♥
ادامه
بانو , bamzijooni
آهنگ بازی اول صبی:

در روزهای آخر اسفند
در نیم‌روز روشن
وقتی‌ بنفشه‌ها را
با برگ و ریشه و پیوند و خاک
در جعبه‌های کوچک چوبین
جای می دهند

جوی هزار
زمزمه‌ی درد و انتظار
در سینه می خروشد و بر
گونه‌ها روان

ای کاش
آدمی
وطن‌اش را هم‌چون بنفشه‌ها
می شد با خود ببرد هر کجا که خواست

در روشنایی باران
در آفتاب پاک
در روزهای آخر اسفند
در نیم‌روز روشن
وقتی بنفشه‌ها را
با برگ و ریشه و پیوند و خاک
در جعبه‌های کوچک چوبین جای می دهند
جوی هزار
زمزمه‌ی درد و انتظار
در سینه می‌خروشد و بر
گونه‌ها روان
جوی هزار
زمزمه‌ی درد و انتظار
در سینه می خروشد و بر
گونه‌ها روان

ای کاش آدمی
وطن‌اش را هم‌چون بنفشه‌ها
می شد با خود ببرد هر کجا که خواست
...

پ.ن: این روزا این آهنگ از "فرهاد" محبوبم خیلی میچسبه با شعر زیبای شفیعی کدکنی ♥
ادامه
بانو , bamzijooni
عکس بازی منظره ای!
ادامه
15
5
جودی ابوت  , feyoona
شنبه 23 اسفند ، 08:46
من که اصن صلاح نبوده ببینم واسه من ضرر داشته
ادامه
بهار , spring_lady
پنجشنبه 21 اسفند ، 10:51
ای لیلی
ادامه
بانو , bamzijooni
نقاشی بازی صبح گاهی!

by Cinzia Bolognesi
ادامه
11
2
دختری با طعم خاطرات , behnoshkeptsecret
پنجشنبه 21 اسفند ، 22:22
عالی بود
ادامه
حامد تک , hamed.tak
پنجشنبه 21 اسفند ، 08:59
همشو نتونستم ببینمش فقط یکیش باز شد که اونم زیباست ...
ادامه