نرم افزار اندروید کلوب
بانو , bamzijooni

بانو

 ♥ ما ز بالاییم و بالا میرویم ♥
بانو , bamzijooni

بانو

مطالبدوستان 1
بانو , bamzijooni
خوش آمد بهار
  خوش آمد بهار   گل از شاخه تابید خورشیدوار   چو آغوش نوروز پیروز بخت
گشوده رخ و بازوان درخت
گل افشانی ارغوان   نوید امید است در باغ جان
که هرگز نماند به جای
زمستان اهریمنی   بهاران فرا می رسد
پرستیدنی
سراسر همه مژده ایمنی  
درین صبح فرخنده تابناک
که از زندگی دم زند جان خاک
بیا با دل و جان پاک   همه لحظه ها را به شادی سپار
نوائی هم آهنگ یاران برآر:
خوش آمد بهار ...
   
" فریدون مشیری "        
ادامه
99
3
  ســحـــــــــــــر , sahar270
  شنبه 28 اسفند ، 10:11
  بهار خوشگوار آمد....
  ادامه
  آرسینه ب , arsineh70
  شنبه 28 اسفند ، 08:53
  خوش آمد بهار...
  ادامه
  بانو , bamzijooni
  خوش آمد بهار
    خوش آمد بهار   گل از شاخه تابید خورشیدوار   چو آغوش نوروز پیروز بخت
  گشوده رخ و بازوان درخت
  گل افشانی ارغوان   نوید امید است در باغ جان
  که هرگز نماند به جای
  زمستان اهریمنی   بهاران فرا می رسد
  پرستیدنی
  سراسر همه مژده ایمنی  
  درین صبح فرخنده تابناک
  که از زندگی دم زند جان خاک
  بیا با دل و جان پاک   همه لحظه ها را به شادی سپار
  نوائی هم آهنگ یاران برآر:
  خوش آمد بهار ...
     
  " فریدون مشیری "        
  ادامه
  99
  3
   ســحـــــــــــــر , sahar270
   شنبه 28 اسفند ، 10:11
   بهار خوشگوار آمد....
   ادامه
   آرسینه ب , arsineh70
   شنبه 28 اسفند ، 08:53
   خوش آمد بهار...
   ادامه
   بانو , bamzijooni
   خوش آمد بهار
     خوش آمد بهار   گل از شاخه تابید خورشیدوار   چو آغوش نوروز پیروز بخت
   گشوده رخ و بازوان درخت
   گل افشانی ارغوان   نوید امید است در باغ جان
   که هرگز نماند به جای
   زمستان اهریمنی   بهاران فرا می رسد
   پرستیدنی
   سراسر همه مژده ایمنی  
   درین صبح فرخنده تابناک
   که از زندگی دم زند جان خاک
   بیا با دل و جان پاک   همه لحظه ها را به شادی سپار
   نوائی هم آهنگ یاران برآر:
   خوش آمد بهار ...
      
   " فریدون مشیری "        
   ادامه
   99
   3
    ســحـــــــــــــر , sahar270
    شنبه 28 اسفند ، 10:11
    بهار خوشگوار آمد....
    ادامه
    آرسینه ب , arsineh70
    شنبه 28 اسفند ، 08:53
    خوش آمد بهار...
    ادامه
    بانو , bamzijooni
    خوش آمد بهار
      خوش آمد بهار   گل از شاخه تابید خورشیدوار   چو آغوش نوروز پیروز بخت
    گشوده رخ و بازوان درخت
    گل افشانی ارغوان   نوید امید است در باغ جان
    که هرگز نماند به جای
    زمستان اهریمنی   بهاران فرا می رسد
    پرستیدنی
    سراسر همه مژده ایمنی  
    درین صبح فرخنده تابناک
    که از زندگی دم زند جان خاک
    بیا با دل و جان پاک   همه لحظه ها را به شادی سپار
    نوائی هم آهنگ یاران برآر:
    خوش آمد بهار ...
       
    " فریدون مشیری "        
    ادامه
    99
    3
     ســحـــــــــــــر , sahar270
     شنبه 28 اسفند ، 10:11
     بهار خوشگوار آمد....
     ادامه
     آرسینه ب , arsineh70
     شنبه 28 اسفند ، 08:53
     خوش آمد بهار...
     ادامه
     بانو , bamzijooni
     خوش آمد بهار
       خوش آمد بهار   گل از شاخه تابید خورشیدوار   چو آغوش نوروز پیروز بخت
     گشوده رخ و بازوان درخت
     گل افشانی ارغوان   نوید امید است در باغ جان
     که هرگز نماند به جای
     زمستان اهریمنی   بهاران فرا می رسد
     پرستیدنی
     سراسر همه مژده ایمنی  
     درین صبح فرخنده تابناک
     که از زندگی دم زند جان خاک
     بیا با دل و جان پاک   همه لحظه ها را به شادی سپار
     نوائی هم آهنگ یاران برآر:
     خوش آمد بهار ...
        
     " فریدون مشیری "        
     ادامه
     99
     3
      ســحـــــــــــــر , sahar270
      شنبه 28 اسفند ، 10:11
      بهار خوشگوار آمد....
      ادامه
      آرسینه ب , arsineh70
      شنبه 28 اسفند ، 08:53
      خوش آمد بهار...
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      عید آمد و ما خانه ی خود را نتكاندیم
            عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم

      گردی نستردیم و غباری ننشاندیم      دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز

      از بیدلی او را ز در خانه براندیم      هر جا گذری غلغله شادی و شورست

      ما آتش اندوه به آبی ننشاندیم      آفاق پر از پیک و پیام است ولی ما

      پیکی ندواندیم و پیامی نرساندیم      احباب کهن را نه یکی نامه بدادیم

      و اصحاب جوان را نه یکی بوسه ستاندیم      من دانم و غمگین دلت ای خسته کبوتر

      سالی سپری گشت و تو را ما نپراندیم      ماننده ی افسون زدگان ره به حقیقت

      بستیم و جز افسانه ی بیهوده نخواندیم      از نه خم گردون بگذشتند حریفان

      مسکین من و دل در خم این زاویه ماندیم      طوفان بتکاند مگر امید که صد بار

      عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم       " مهدی اخوان ثالث "      
      ادامه
      4
      4
      نیلوفر نیلو , shabnam300
      سه شنبه 16 فروردین ، 19:27
      che khob k esme shaeresham neveshti
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      عید آمد و ما خانه ی خود را نتكاندیم
            عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم

      گردی نستردیم و غباری ننشاندیم      دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز

      از بیدلی او را ز در خانه براندیم      هر جا گذری غلغله شادی و شورست

      ما آتش اندوه به آبی ننشاندیم      آفاق پر از پیک و پیام است ولی ما

      پیکی ندواندیم و پیامی نرساندیم      احباب کهن را نه یکی نامه بدادیم

      و اصحاب جوان را نه یکی بوسه ستاندیم      من دانم و غمگین دلت ای خسته کبوتر

      سالی سپری گشت و تو را ما نپراندیم      ماننده ی افسون زدگان ره به حقیقت

      بستیم و جز افسانه ی بیهوده نخواندیم      از نه خم گردون بگذشتند حریفان

      مسکین من و دل در خم این زاویه ماندیم      طوفان بتکاند مگر امید که صد بار

      عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم       " مهدی اخوان ثالث "      
      ادامه
      4
      4
      نیلوفر نیلو , shabnam300
      سه شنبه 16 فروردین ، 19:27
      che khob k esme shaeresham neveshti
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      عید آمد و ما خانه ی خود را نتكاندیم
            عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم

      گردی نستردیم و غباری ننشاندیم      دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز

      از بیدلی او را ز در خانه براندیم      هر جا گذری غلغله شادی و شورست

      ما آتش اندوه به آبی ننشاندیم      آفاق پر از پیک و پیام است ولی ما

      پیکی ندواندیم و پیامی نرساندیم      احباب کهن را نه یکی نامه بدادیم

      و اصحاب جوان را نه یکی بوسه ستاندیم      من دانم و غمگین دلت ای خسته کبوتر

      سالی سپری گشت و تو را ما نپراندیم      ماننده ی افسون زدگان ره به حقیقت

      بستیم و جز افسانه ی بیهوده نخواندیم      از نه خم گردون بگذشتند حریفان

      مسکین من و دل در خم این زاویه ماندیم      طوفان بتکاند مگر امید که صد بار

      عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم       " مهدی اخوان ثالث "      
      ادامه
      4
      4
      نیلوفر نیلو , shabnam300
      سه شنبه 16 فروردین ، 19:27
      che khob k esme shaeresham neveshti
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      عید آمد و ما خانه ی خود را نتكاندیم
            عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم

      گردی نستردیم و غباری ننشاندیم      دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز

      از بیدلی او را ز در خانه براندیم      هر جا گذری غلغله شادی و شورست

      ما آتش اندوه به آبی ننشاندیم      آفاق پر از پیک و پیام است ولی ما

      پیکی ندواندیم و پیامی نرساندیم      احباب کهن را نه یکی نامه بدادیم

      و اصحاب جوان را نه یکی بوسه ستاندیم      من دانم و غمگین دلت ای خسته کبوتر

      سالی سپری گشت و تو را ما نپراندیم      ماننده ی افسون زدگان ره به حقیقت

      بستیم و جز افسانه ی بیهوده نخواندیم      از نه خم گردون بگذشتند حریفان

      مسکین من و دل در خم این زاویه ماندیم      طوفان بتکاند مگر امید که صد بار

      عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم       " مهدی اخوان ثالث "      
      ادامه
      4
      4
      نیلوفر نیلو , shabnam300
      سه شنبه 16 فروردین ، 19:27
      che khob k esme shaeresham neveshti
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      عید آمد و ما خانه ی خود را نتكاندیم
            عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم

      گردی نستردیم و غباری ننشاندیم      دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز

      از بیدلی او را ز در خانه براندیم      هر جا گذری غلغله شادی و شورست

      ما آتش اندوه به آبی ننشاندیم      آفاق پر از پیک و پیام است ولی ما

      پیکی ندواندیم و پیامی نرساندیم      احباب کهن را نه یکی نامه بدادیم

      و اصحاب جوان را نه یکی بوسه ستاندیم      من دانم و غمگین دلت ای خسته کبوتر

      سالی سپری گشت و تو را ما نپراندیم      ماننده ی افسون زدگان ره به حقیقت

      بستیم و جز افسانه ی بیهوده نخواندیم      از نه خم گردون بگذشتند حریفان

      مسکین من و دل در خم این زاویه ماندیم      طوفان بتکاند مگر امید که صد بار

      عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم       " مهدی اخوان ثالث "      
      ادامه
      4
      4
      نیلوفر نیلو , shabnam300
      سه شنبه 16 فروردین ، 19:27
      che khob k esme shaeresham neveshti
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      باران كه می بارد ...
        باران كه می بارد دلم پرنده ی مستی را می ماند كه از جامِ نیلگونِ آسمان لاجرعه می نوشد   باران كه می بارد دلم سرو همیشه سبزی را میماند _ خسته از تظاهر طراوتی همیشگی! _ كه از طراوتِ حقیقی باران سیراب میشود   باران كه می بارد  زنی در دور دست ها برای طفلِ گم شده اش لالایی میخواند _ و من همیشه صدایش را میشنوم كه با قطره های باران در دل این شهر خاكستری می پیچد ... می گردد ... گم می شود _ زنی كه شاید منم در روزگارانی كه شاید من نبودم كه شاید ابری بودم آبستن دانه های باران یا شاید پرنده ای با لانه ای در نوكِ سروی و جوجه های گرسنه ای در لانه یا شاید درختی در دل انبوهِ جنگلی . . . باران كه می بارد من خودم نیستم من خیالی ام در خوابِ طبیعتِ هزار رنگ كه بی وزنِ تمام نا امیدی ها به سبكی یك رویا می رقصم و می خندم و ترانه میخوانم باران كه می بارد برای تمامِ كودكانِ نیامده ام لالایی میخوانم ...   " لیلی "   پ.ن: این تصویر زیبارُ سیو كنید توی كامپیوترتون ، بذارید روی بك گراندتون نگاش كنید ... من امروز حسِ این گلدونِ بارون خورده رو دارم ... همونقدر زنده همونقدر خوشحال ...      
      ادامه
      6
      9
      بانو , bamzijooni
      یکشنبه 21 دی ، 13:26
      اوهوم نعیما
      ادامه
      نعیما دختردریا , taranikyveniz
      یکشنبه 21 دی ، 13:11
      من خیالی ام در رویای هزار رنگ ...
      ادامه
      پرژک بهاری , pr_1353
      یکشنبه 22 اسفند ، 20:18
      باران كه می بارد من خودم نیستم

      من خیالی ام در خوابِ طبیعتِ هزار رنگ

      كه بی وزنِ تمام نا امیدی ها

      به سبكی یك رویا

      می رقصم و می خندم و ترانه میخوانم

      خیلی خوشگل بود لیلی جونم
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      باران كه می بارد ...
        باران كه می بارد دلم پرنده ی مستی را می ماند كه از جامِ نیلگونِ آسمان لاجرعه می نوشد   باران كه می بارد دلم سرو همیشه سبزی را میماند _ خسته از تظاهر طراوتی همیشگی! _ كه از طراوتِ حقیقی باران سیراب میشود   باران كه می بارد  زنی در دور دست ها برای طفلِ گم شده اش لالایی میخواند _ و من همیشه صدایش را میشنوم كه با قطره های باران در دل این شهر خاكستری می پیچد ... می گردد ... گم می شود _ زنی كه شاید منم در روزگارانی كه شاید من نبودم كه شاید ابری بودم آبستن دانه های باران یا شاید پرنده ای با لانه ای در نوكِ سروی و جوجه های گرسنه ای در لانه یا شاید درختی در دل انبوهِ جنگلی . . . باران كه می بارد من خودم نیستم من خیالی ام در خوابِ طبیعتِ هزار رنگ كه بی وزنِ تمام نا امیدی ها به سبكی یك رویا می رقصم و می خندم و ترانه میخوانم باران كه می بارد برای تمامِ كودكانِ نیامده ام لالایی میخوانم ...   " لیلی "   پ.ن: این تصویر زیبارُ سیو كنید توی كامپیوترتون ، بذارید روی بك گراندتون نگاش كنید ... من امروز حسِ این گلدونِ بارون خورده رو دارم ... همونقدر زنده همونقدر خوشحال ...      
      ادامه
      6
      9
      بانو , bamzijooni
      یکشنبه 21 دی ، 13:26
      اوهوم نعیما
      ادامه
      نعیما دختردریا , taranikyveniz
      یکشنبه 21 دی ، 13:11
      من خیالی ام در رویای هزار رنگ ...
      ادامه
      پرژک بهاری , pr_1353
      یکشنبه 22 اسفند ، 20:18
      باران كه می بارد من خودم نیستم

      من خیالی ام در خوابِ طبیعتِ هزار رنگ

      كه بی وزنِ تمام نا امیدی ها

      به سبكی یك رویا

      می رقصم و می خندم و ترانه میخوانم

      خیلی خوشگل بود لیلی جونم
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      باران كه می بارد ...
        باران كه می بارد دلم پرنده ی مستی را می ماند كه از جامِ نیلگونِ آسمان لاجرعه می نوشد   باران كه می بارد دلم سرو همیشه سبزی را میماند _ خسته از تظاهر طراوتی همیشگی! _ كه از طراوتِ حقیقی باران سیراب میشود   باران كه می بارد  زنی در دور دست ها برای طفلِ گم شده اش لالایی میخواند _ و من همیشه صدایش را میشنوم كه با قطره های باران در دل این شهر خاكستری می پیچد ... می گردد ... گم می شود _ زنی كه شاید منم در روزگارانی كه شاید من نبودم كه شاید ابری بودم آبستن دانه های باران یا شاید پرنده ای با لانه ای در نوكِ سروی و جوجه های گرسنه ای در لانه یا شاید درختی در دل انبوهِ جنگلی . . . باران كه می بارد من خودم نیستم من خیالی ام در خوابِ طبیعتِ هزار رنگ كه بی وزنِ تمام نا امیدی ها به سبكی یك رویا می رقصم و می خندم و ترانه میخوانم باران كه می بارد برای تمامِ كودكانِ نیامده ام لالایی میخوانم ...   " لیلی "   پ.ن: این تصویر زیبارُ سیو كنید توی كامپیوترتون ، بذارید روی بك گراندتون نگاش كنید ... من امروز حسِ این گلدونِ بارون خورده رو دارم ... همونقدر زنده همونقدر خوشحال ...      
      ادامه
      6
      9
      بانو , bamzijooni
      یکشنبه 21 دی ، 13:26
      اوهوم نعیما
      ادامه
      نعیما دختردریا , taranikyveniz
      یکشنبه 21 دی ، 13:11
      من خیالی ام در رویای هزار رنگ ...
      ادامه
      پرژک بهاری , pr_1353
      یکشنبه 22 اسفند ، 20:18
      باران كه می بارد من خودم نیستم

      من خیالی ام در خوابِ طبیعتِ هزار رنگ

      كه بی وزنِ تمام نا امیدی ها

      به سبكی یك رویا

      می رقصم و می خندم و ترانه میخوانم

      خیلی خوشگل بود لیلی جونم
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      باران كه می بارد ...
        باران كه می بارد دلم پرنده ی مستی را می ماند كه از جامِ نیلگونِ آسمان لاجرعه می نوشد   باران كه می بارد دلم سرو همیشه سبزی را میماند _ خسته از تظاهر طراوتی همیشگی! _ كه از طراوتِ حقیقی باران سیراب میشود   باران كه می بارد  زنی در دور دست ها برای طفلِ گم شده اش لالایی میخواند _ و من همیشه صدایش را میشنوم كه با قطره های باران در دل این شهر خاكستری می پیچد ... می گردد ... گم می شود _ زنی كه شاید منم در روزگارانی كه شاید من نبودم كه شاید ابری بودم آبستن دانه های باران یا شاید پرنده ای با لانه ای در نوكِ سروی و جوجه های گرسنه ای در لانه یا شاید درختی در دل انبوهِ جنگلی . . . باران كه می بارد من خودم نیستم من خیالی ام در خوابِ طبیعتِ هزار رنگ كه بی وزنِ تمام نا امیدی ها به سبكی یك رویا می رقصم و می خندم و ترانه میخوانم باران كه می بارد برای تمامِ كودكانِ نیامده ام لالایی میخوانم ...   " لیلی "   پ.ن: این تصویر زیبارُ سیو كنید توی كامپیوترتون ، بذارید روی بك گراندتون نگاش كنید ... من امروز حسِ این گلدونِ بارون خورده رو دارم ... همونقدر زنده همونقدر خوشحال ...      
      ادامه
      6
      9
      بانو , bamzijooni
      یکشنبه 21 دی ، 13:26
      اوهوم نعیما
      ادامه
      نعیما دختردریا , taranikyveniz
      یکشنبه 21 دی ، 13:11
      من خیالی ام در رویای هزار رنگ ...
      ادامه
      پرژک بهاری , pr_1353
      یکشنبه 22 اسفند ، 20:18
      باران كه می بارد من خودم نیستم

      من خیالی ام در خوابِ طبیعتِ هزار رنگ

      كه بی وزنِ تمام نا امیدی ها

      به سبكی یك رویا

      می رقصم و می خندم و ترانه میخوانم

      خیلی خوشگل بود لیلی جونم
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      دنیای كودكی
             
      ادامه
      1
      2
      عقاب سلطان آسمان , eagle_aky_king
      چهارشنبه 10 فروردین ، 19:01
      دنیای پاک ویکرنگی و...........
      ادامه
      سولماز , daffodil7
      یکشنبه 22 اسفند ، 14:02
      چه دنیای قشنگ و زیبایی دارند بچه ها....
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      دنیای كودكی
             
      ادامه
      1
      2
      عقاب سلطان آسمان , eagle_aky_king
      چهارشنبه 10 فروردین ، 19:01
      دنیای پاک ویکرنگی و...........
      ادامه
      سولماز , daffodil7
      یکشنبه 22 اسفند ، 14:02
      چه دنیای قشنگ و زیبایی دارند بچه ها....
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      واژه های بی طرف
        وقتی جهان   از ریشه جهنم   و آدم
      از عدم   و سعی
      از ریشه های یاس می آید   وقتی یک تفاوت ساده
      در حرف
      کفتار را به کفتر
      تبدیل می کند
      باید به بی تفاوتی واژه
      و واژه های بی طرفی
      مثل نان
      دل بست
      نان را
      از هر طرف که بخوانی
      نان است !       " قیصر امین پور "      
      ادامه
      4
      2
      ســحـــــــــــــر , sahar270
      دوشنبه 16 اسفند ، 09:45
      البته من یکم مخالفم...چون اگه میم ((مشکلات )) رو ورداری میشه شکلات...خودشم با مارک بامزی جون
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      واژه های بی طرف
        وقتی جهان   از ریشه جهنم   و آدم
      از عدم   و سعی
      از ریشه های یاس می آید   وقتی یک تفاوت ساده
      در حرف
      کفتار را به کفتر
      تبدیل می کند
      باید به بی تفاوتی واژه
      و واژه های بی طرفی
      مثل نان
      دل بست
      نان را
      از هر طرف که بخوانی
      نان است !       " قیصر امین پور "      
      ادامه
      4
      2
      ســحـــــــــــــر , sahar270
      دوشنبه 16 اسفند ، 09:45
      البته من یکم مخالفم...چون اگه میم ((مشکلات )) رو ورداری میشه شکلات...خودشم با مارک بامزی جون
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      اذان می گویند
        عاشقان پنجره باز است ، اذان می گویند   قبله هم سمت نماز است ، اذان می گویند   عاشقان هرچه بخواهید بخواهید ، خجالت نکشید   یار ما بنده نواز است ، اذان می گویند   عاشقان وقت وضو شد ، میل دریا می کنیم   آسمان را در کف سجاده پیدا می کنیم   امت عشقیم و مولامان علی است   سمت ساقی مجلسی مستانه بر پا می کنیم   ما همه تکبیر گویان ، ما همه گلدسته ایم   ما سراسیمه به عشاق دگر پیوسته ایم   تا اذانی می وزد ، از سینه گلدسته ای   ما همه در مسجد چشم تو قامت بسته ایم     "محمد صالح علاء"     پ.ن: بعضی از نواها هست كه آدمُ به شدت آروم میكنه! بعضی از نواها هست كه آدمُ دلگرم میكنه!   یكی از اون نواها كه من دیوانه وار دوست میدارم صدای اذانِ موذن زاده ی اردبیلیه!   شعر بالارو با صدای محمد حشمتی از اینجا دانلود كنید   اذانِ مرحوم موذن زاده رو از اینجا دانلود کنید        
      ادامه
      9
       بانو , bamzijooni
       یکشنبه 15 اسفند ، 16:33
       دیدیم هیشكی عاشقمون نمیشه عاشق خودمون شدیم فرزانه
       ادامه
       بانو , bamzijooni
       اذان می گویند
         عاشقان پنجره باز است ، اذان می گویند   قبله هم سمت نماز است ، اذان می گویند   عاشقان هرچه بخواهید بخواهید ، خجالت نکشید   یار ما بنده نواز است ، اذان می گویند   عاشقان وقت وضو شد ، میل دریا می کنیم   آسمان را در کف سجاده پیدا می کنیم   امت عشقیم و مولامان علی است   سمت ساقی مجلسی مستانه بر پا می کنیم   ما همه تکبیر گویان ، ما همه گلدسته ایم   ما سراسیمه به عشاق دگر پیوسته ایم   تا اذانی می وزد ، از سینه گلدسته ای   ما همه در مسجد چشم تو قامت بسته ایم     "محمد صالح علاء"     پ.ن: بعضی از نواها هست كه آدمُ به شدت آروم میكنه! بعضی از نواها هست كه آدمُ دلگرم میكنه!   یكی از اون نواها كه من دیوانه وار دوست میدارم صدای اذانِ موذن زاده ی اردبیلیه!   شعر بالارو با صدای محمد حشمتی از اینجا دانلود كنید   اذانِ مرحوم موذن زاده رو از اینجا دانلود کنید        
       ادامه
       9
        بانو , bamzijooni
        یکشنبه 15 اسفند ، 16:33
        دیدیم هیشكی عاشقمون نمیشه عاشق خودمون شدیم فرزانه
        ادامه
        بانو , bamzijooni
        10 سال پیش
        چطوری دلت میاد؟!
            چطوری دلت میاد به من نگاهی نكنی! واسه دل تپیدنام نوشابه هم وا نكنی!   چطوری دلت میاد عشق منُ پس بزنی! حتی واسه فُش دادن این در مارو نزنی؟!   چطوری دلت میاد بخندم و اخم بكنی! یا بری پشت بكنی این دلمُ زخم بكنی؟!   چطوری دلت میاد این همه وقت تنها باشم! صب تا شب كفتر جلدِ خونه ی غمها باشم!   چطوری دلت میاد بیام و در وا نكنی؟! این دلِ كوچیكمُ توی خونه ات جا نكنی؟!   چطوری دلت میاد عید بشه و بهار بشه دل من اما میونِ سرما موندگار بشه!   چطوری دلت میاد صدات كنم اما تو باز نغمه ی دوستت ندارم بكنی برام تو ساز!   چطوری دلت میاد بمیرم از غم و دوری بگی اما نمیشه بمونیم با هم و زوری!   من دوست دارم زوری! به قول اون بچگی هامون میخوای بخواه نمیخوای نخواه این باشه آخر رو كم كنی هامون!     " منِ بچه پرروی طفلِ معصوم! "      
        ادامه
        2
        2
        زهـرااااااااااااااا  , leady_stars
        شنبه 14 اسفند ، 14:35
        چطوری دلت میاد عید بشه و بهار بشه
        دل من اما میونِ سرما موندگار بشه!

        چطوری دلت میــاد ماچ ِ روزانه ی منــو ندی ؟ :-s
        ادامه
        ســحـــــــــــــر , sahar270
        شنبه 14 اسفند ، 12:56
        واقــعـــــــــــــــــا چطوری دلت میاد؟؟؟..هــــــــان؟؟
        ادامه
        بانو , bamzijooni
        10 سال پیش
        چطوری دلت میاد؟!
            چطوری دلت میاد به من نگاهی نكنی! واسه دل تپیدنام نوشابه هم وا نكنی!   چطوری دلت میاد عشق منُ پس بزنی! حتی واسه فُش دادن این در مارو نزنی؟!   چطوری دلت میاد بخندم و اخم بكنی! یا بری پشت بكنی این دلمُ زخم بكنی؟!   چطوری دلت میاد این همه وقت تنها باشم! صب تا شب كفتر جلدِ خونه ی غمها باشم!   چطوری دلت میاد بیام و در وا نكنی؟! این دلِ كوچیكمُ توی خونه ات جا نكنی؟!   چطوری دلت میاد عید بشه و بهار بشه دل من اما میونِ سرما موندگار بشه!   چطوری دلت میاد صدات كنم اما تو باز نغمه ی دوستت ندارم بكنی برام تو ساز!   چطوری دلت میاد بمیرم از غم و دوری بگی اما نمیشه بمونیم با هم و زوری!   من دوست دارم زوری! به قول اون بچگی هامون میخوای بخواه نمیخوای نخواه این باشه آخر رو كم كنی هامون!     " منِ بچه پرروی طفلِ معصوم! "      
        ادامه
        2
        2
        زهـرااااااااااااااا  , leady_stars
        شنبه 14 اسفند ، 14:35
        چطوری دلت میاد عید بشه و بهار بشه
        دل من اما میونِ سرما موندگار بشه!

        چطوری دلت میــاد ماچ ِ روزانه ی منــو ندی ؟ :-s
        ادامه
        ســحـــــــــــــر , sahar270
        شنبه 14 اسفند ، 12:56
        واقــعـــــــــــــــــا چطوری دلت میاد؟؟؟..هــــــــان؟؟
        ادامه
        بانو , bamzijooni
        10 سال پیش
        چطوری دلت میاد؟!
            چطوری دلت میاد به من نگاهی نكنی! واسه دل تپیدنام نوشابه هم وا نكنی!   چطوری دلت میاد عشق منُ پس بزنی! حتی واسه فُش دادن این در مارو نزنی؟!   چطوری دلت میاد بخندم و اخم بكنی! یا بری پشت بكنی این دلمُ زخم بكنی؟!   چطوری دلت میاد این همه وقت تنها باشم! صب تا شب كفتر جلدِ خونه ی غمها باشم!   چطوری دلت میاد بیام و در وا نكنی؟! این دلِ كوچیكمُ توی خونه ات جا نكنی؟!   چطوری دلت میاد عید بشه و بهار بشه دل من اما میونِ سرما موندگار بشه!   چطوری دلت میاد صدات كنم اما تو باز نغمه ی دوستت ندارم بكنی برام تو ساز!   چطوری دلت میاد بمیرم از غم و دوری بگی اما نمیشه بمونیم با هم و زوری!   من دوست دارم زوری! به قول اون بچگی هامون میخوای بخواه نمیخوای نخواه این باشه آخر رو كم كنی هامون!     " منِ بچه پرروی طفلِ معصوم! "      
        ادامه
        2
        2
        زهـرااااااااااااااا  , leady_stars
        شنبه 14 اسفند ، 14:35
        چطوری دلت میاد عید بشه و بهار بشه
        دل من اما میونِ سرما موندگار بشه!

        چطوری دلت میــاد ماچ ِ روزانه ی منــو ندی ؟ :-s
        ادامه
        ســحـــــــــــــر , sahar270
        شنبه 14 اسفند ، 12:56
        واقــعـــــــــــــــــا چطوری دلت میاد؟؟؟..هــــــــان؟؟
        ادامه
        بانو , bamzijooni
        توصیه هایی جهت جلوگیری از كمردرد
          فقط با رعایت چند مسئله ارگونومی ساده، در محل کار، خانه و در زندگی روزمره، می‏توان از بیماریهای جسمی که معمولا در پیری به سراغ آدم‏ها می‏آید، راحت شد. تصور کنید که در هفتاد سالگی‏تان، به اندازه وقتی که 25 ساله هستید، بتوانید تحرک داشته باشید؛ بدون اینکه دردهای رایج دوران پیری به سراغ شما بیاید.   نحوه صحیح بلند کردن اجسام   نحوه صحیح رانندگی   نحوه صحیح نشستن   نحوه صحیح برداشتن کودک از زمین   نحوه صحیح حمل کردن اشیا   نحوه صحیح ایستادن برای انجام هر کاری   یک نرمش کششی بسیار مناسب   انجام کشش عضلات به صورت خوابیده   انجام حرکات نرمش برای پا   نرمشی دیگر برای پا   نرمشی جهت ستون فقرات   نرمشی جهت کشش عضلات  
        ادامه
        1
         عقاب سلطان آسمان , eagle_aky_king
         چهارشنبه 10 فروردین ، 19:25
         تشکرعالی بود
         ادامه
         بانو , bamzijooni
         توصیه هایی جهت جلوگیری از كمردرد
           فقط با رعایت چند مسئله ارگونومی ساده، در محل کار، خانه و در زندگی روزمره، می‏توان از بیماریهای جسمی که معمولا در پیری به سراغ آدم‏ها می‏آید، راحت شد. تصور کنید که در هفتاد سالگی‏تان، به اندازه وقتی که 25 ساله هستید، بتوانید تحرک داشته باشید؛ بدون اینکه دردهای رایج دوران پیری به سراغ شما بیاید.   نحوه صحیح بلند کردن اجسام   نحوه صحیح رانندگی   نحوه صحیح نشستن   نحوه صحیح برداشتن کودک از زمین   نحوه صحیح حمل کردن اشیا   نحوه صحیح ایستادن برای انجام هر کاری   یک نرمش کششی بسیار مناسب   انجام کشش عضلات به صورت خوابیده   انجام حرکات نرمش برای پا   نرمشی دیگر برای پا   نرمشی جهت ستون فقرات   نرمشی جهت کشش عضلات  
         ادامه
         1
          عقاب سلطان آسمان , eagle_aky_king
          چهارشنبه 10 فروردین ، 19:25
          تشکرعالی بود
          ادامه