نرم افزار اندروید کلوب
بانو , bamzijooni

بانو

 ♥ ما ز بالاییم و بالا میرویم ♥
بانو , bamzijooni

بانو

مطالبدوستان 1
بانو , bamzijooni
قصه ی خنده های بلند!
اگرچه دلم یك فریادِ بغض آلود میخواهد اما وقتی میپرسی چگونه ای نجیبانه لبخندی بر لب مینشانم دلم را نیشگون میگیرم و مهربانانه میگویم خوبم! اما ته دلم دخترك هفت ساله ای پا بر زمین میكوبد و میگرید...! و من ماهرانه صدای گریه اش را پشت خنده هایم قایم میكنم تا تو باور كنی كه خوبم! اما تو هرگز نخواهی فهمید كه خنده های بلندم برای گم كردن گریه های بلند دخترك است!!!      
ادامه
99
1
  ااااااا ن ج ل  , ab500
  دوشنبه 24 اسفند ، 20:00
  در گلو بغضی هست که به طغیان ِ صدا محتاج است ؛
  دیر وقت است که فریادی نیست ...

  متشکرم نیـــــــــلوووی دوست داشتنی
  بسیار زیبا بود ...
  ادامه
  بانو , bamzijooni
  قصه ی خنده های بلند!
  اگرچه دلم یك فریادِ بغض آلود میخواهد اما وقتی میپرسی چگونه ای نجیبانه لبخندی بر لب مینشانم دلم را نیشگون میگیرم و مهربانانه میگویم خوبم! اما ته دلم دخترك هفت ساله ای پا بر زمین میكوبد و میگرید...! و من ماهرانه صدای گریه اش را پشت خنده هایم قایم میكنم تا تو باور كنی كه خوبم! اما تو هرگز نخواهی فهمید كه خنده های بلندم برای گم كردن گریه های بلند دخترك است!!!      
  ادامه
  99
  1
   ااااااا ن ج ل  , ab500
   دوشنبه 24 اسفند ، 20:00
   در گلو بغضی هست که به طغیان ِ صدا محتاج است ؛
   دیر وقت است که فریادی نیست ...

   متشکرم نیـــــــــلوووی دوست داشتنی
   بسیار زیبا بود ...
   ادامه
   بانو , bamzijooni
   قصه ی خنده های بلند!
   اگرچه دلم یك فریادِ بغض آلود میخواهد اما وقتی میپرسی چگونه ای نجیبانه لبخندی بر لب مینشانم دلم را نیشگون میگیرم و مهربانانه میگویم خوبم! اما ته دلم دخترك هفت ساله ای پا بر زمین میكوبد و میگرید...! و من ماهرانه صدای گریه اش را پشت خنده هایم قایم میكنم تا تو باور كنی كه خوبم! اما تو هرگز نخواهی فهمید كه خنده های بلندم برای گم كردن گریه های بلند دخترك است!!!      
   ادامه
   99
   1
    ااااااا ن ج ل  , ab500
    دوشنبه 24 اسفند ، 20:00
    در گلو بغضی هست که به طغیان ِ صدا محتاج است ؛
    دیر وقت است که فریادی نیست ...

    متشکرم نیـــــــــلوووی دوست داشتنی
    بسیار زیبا بود ...
    ادامه
    بانو , bamzijooni
    قصه ی خنده های بلند!
    اگرچه دلم یك فریادِ بغض آلود میخواهد اما وقتی میپرسی چگونه ای نجیبانه لبخندی بر لب مینشانم دلم را نیشگون میگیرم و مهربانانه میگویم خوبم! اما ته دلم دخترك هفت ساله ای پا بر زمین میكوبد و میگرید...! و من ماهرانه صدای گریه اش را پشت خنده هایم قایم میكنم تا تو باور كنی كه خوبم! اما تو هرگز نخواهی فهمید كه خنده های بلندم برای گم كردن گریه های بلند دخترك است!!!      
    ادامه
    99
    1
     ااااااا ن ج ل  , ab500
     دوشنبه 24 اسفند ، 20:00
     در گلو بغضی هست که به طغیان ِ صدا محتاج است ؛
     دیر وقت است که فریادی نیست ...

     متشکرم نیـــــــــلوووی دوست داشتنی
     بسیار زیبا بود ...
     ادامه
     بانو , bamzijooni
     قصه ی خنده های بلند!
     اگرچه دلم یك فریادِ بغض آلود میخواهد اما وقتی میپرسی چگونه ای نجیبانه لبخندی بر لب مینشانم دلم را نیشگون میگیرم و مهربانانه میگویم خوبم! اما ته دلم دخترك هفت ساله ای پا بر زمین میكوبد و میگرید...! و من ماهرانه صدای گریه اش را پشت خنده هایم قایم میكنم تا تو باور كنی كه خوبم! اما تو هرگز نخواهی فهمید كه خنده های بلندم برای گم كردن گریه های بلند دخترك است!!!      
     ادامه
     99
     1
      ااااااا ن ج ل  , ab500
      دوشنبه 24 اسفند ، 20:00
      در گلو بغضی هست که به طغیان ِ صدا محتاج است ؛
      دیر وقت است که فریادی نیست ...

      متشکرم نیـــــــــلوووی دوست داشتنی
      بسیار زیبا بود ...
      ادامه
      بانو , bamzijooni
      قصه ی خنده های بلند!
      اگرچه دلم یك فریادِ بغض آلود میخواهد اما وقتی میپرسی چگونه ای نجیبانه لبخندی بر لب مینشانم دلم را نیشگون میگیرم و مهربانانه میگویم خوبم! اما ته دلم دخترك هفت ساله ای پا بر زمین میكوبد و میگرید...! و من ماهرانه صدای گریه اش را پشت خنده هایم قایم میكنم تا تو باور كنی كه خوبم! اما تو هرگز نخواهی فهمید كه خنده های بلندم برای گم كردن گریه های بلند دخترك است!!!      
      ادامه
      99
      1
       ااااااا ن ج ل  , ab500
       دوشنبه 24 اسفند ، 20:00
       در گلو بغضی هست که به طغیان ِ صدا محتاج است ؛
       دیر وقت است که فریادی نیست ...

       متشکرم نیـــــــــلوووی دوست داشتنی
       بسیار زیبا بود ...
       ادامه
       بانو , bamzijooni
       قصه ی خنده های بلند!
       اگرچه دلم یك فریادِ بغض آلود میخواهد اما وقتی میپرسی چگونه ای نجیبانه لبخندی بر لب مینشانم دلم را نیشگون میگیرم و مهربانانه میگویم خوبم! اما ته دلم دخترك هفت ساله ای پا بر زمین میكوبد و میگرید...! و من ماهرانه صدای گریه اش را پشت خنده هایم قایم میكنم تا تو باور كنی كه خوبم! اما تو هرگز نخواهی فهمید كه خنده های بلندم برای گم كردن گریه های بلند دخترك است!!!      
       ادامه
       99
       1
        ااااااا ن ج ل  , ab500
        دوشنبه 24 اسفند ، 20:00
        در گلو بغضی هست که به طغیان ِ صدا محتاج است ؛
        دیر وقت است که فریادی نیست ...

        متشکرم نیـــــــــلوووی دوست داشتنی
        بسیار زیبا بود ...
        ادامه
        بانو , bamzijooni
        قصه ی خنده های بلند!
        اگرچه دلم یك فریادِ بغض آلود میخواهد اما وقتی میپرسی چگونه ای نجیبانه لبخندی بر لب مینشانم دلم را نیشگون میگیرم و مهربانانه میگویم خوبم! اما ته دلم دخترك هفت ساله ای پا بر زمین میكوبد و میگرید...! و من ماهرانه صدای گریه اش را پشت خنده هایم قایم میكنم تا تو باور كنی كه خوبم! اما تو هرگز نخواهی فهمید كه خنده های بلندم برای گم كردن گریه های بلند دخترك است!!!      
        ادامه
        99
        1
         ااااااا ن ج ل  , ab500
         دوشنبه 24 اسفند ، 20:00
         در گلو بغضی هست که به طغیان ِ صدا محتاج است ؛
         دیر وقت است که فریادی نیست ...

         متشکرم نیـــــــــلوووی دوست داشتنی
         بسیار زیبا بود ...
         ادامه
         بانو , bamzijooni
         11 سال پیش
         شعر خونه تکونی!!!
         صب زود وقتی که باد تو کوچه صداش میاد میرم و فوری درو باز میکنم داد میزنم آآآآی نسیم سحری یه دل پاره دارم چند میخری؟!   :D
         ادامه
         4
          پریاس  , zari_b
          یکشنبه 23 اسفند ، 21:33
          دل اگه دل تو باشه
          قیمتش هرچی که باشه

          باتموم آرزوها
          پیشکش خودت میشه !!
          ادامه
          شبنم بهار , iliajoon
          شنبه 22 اسفند ، 14:28
          توی کدوم کوچه داد زدی.اول تکلیف منو معلوم کن تا بعد...
          ادامه
          بانو , bamzijooni
          جمعه 21 اسفند ، 12:29
          جیگر سرقتتونو بخولیم
          ادامه
          بانو , bamzijooni
          11 سال پیش
          شعر خونه تکونی!!!
          صب زود وقتی که باد تو کوچه صداش میاد میرم و فوری درو باز میکنم داد میزنم آآآآی نسیم سحری یه دل پاره دارم چند میخری؟!   :D
          ادامه
          4
           پریاس  , zari_b
           یکشنبه 23 اسفند ، 21:33
           دل اگه دل تو باشه
           قیمتش هرچی که باشه

           باتموم آرزوها
           پیشکش خودت میشه !!
           ادامه
           شبنم بهار , iliajoon
           شنبه 22 اسفند ، 14:28
           توی کدوم کوچه داد زدی.اول تکلیف منو معلوم کن تا بعد...
           ادامه
           بانو , bamzijooni
           جمعه 21 اسفند ، 12:29
           جیگر سرقتتونو بخولیم
           ادامه
           بانو , bamzijooni
           بادبادك
           میدانی یك وقتهایی نقطه میشوم مثل بادبادك توی آسمان دلت فكر كوچكی ام نباش من اوج گرفته ام ...      
           ادامه
           1
            پریاس  , zari_b
            چهارشنبه 19 اسفند ، 15:37
            اوج گرفتن همیشگی در تموم مراحل زندگیت رو آرزومندم عزیز
            ادامه
            بانو , bamzijooni
            بادبادك
            میدانی یك وقتهایی نقطه میشوم مثل بادبادك توی آسمان دلت فكر كوچكی ام نباش من اوج گرفته ام ...      
            ادامه
            1
             پریاس  , zari_b
             چهارشنبه 19 اسفند ، 15:37
             اوج گرفتن همیشگی در تموم مراحل زندگیت رو آرزومندم عزیز
             ادامه
             بانو , bamzijooni
             بادبادك
             میدانی یك وقتهایی نقطه میشوم مثل بادبادك توی آسمان دلت فكر كوچكی ام نباش من اوج گرفته ام ...      
             ادامه
             1
              پریاس  , zari_b
              چهارشنبه 19 اسفند ، 15:37
              اوج گرفتن همیشگی در تموم مراحل زندگیت رو آرزومندم عزیز
              ادامه
              بانو , bamzijooni
              11 سال پیش
              امروز!
              قیلی ویلی رفتن دل كه شده كار همیشگی ما از بالای تمام سرسره های دنیا هم كه كله ملق میشیم خودشم یهوووو! اقلا پنجره رو باز كن نفس بكشیم میدونی دلت بوی موندگی میده!! روتو اونور كن امروز دلم نگاهتو نمیخواد!    
              ادامه
              2
               بانو , bamzijooni
               چهارشنبه 19 اسفند ، 15:41
               میسی زری جووووووووووووونم ذوق كرد بچه اوووهوووم خودم نوشتمش
               ادامه
               پریاس  , zari_b
               چهارشنبه 19 اسفند ، 15:34
               دل مونده رو هیچ کس هیچ وقت نمیخواد!!

               اگه قلم خودت هست آفرین داری ساده نوشته و زیبا
               ادامه
               بانو , bamzijooni
               11 سال پیش
               امروز!
               قیلی ویلی رفتن دل كه شده كار همیشگی ما از بالای تمام سرسره های دنیا هم كه كله ملق میشیم خودشم یهوووو! اقلا پنجره رو باز كن نفس بكشیم میدونی دلت بوی موندگی میده!! روتو اونور كن امروز دلم نگاهتو نمیخواد!    
               ادامه
               2
                بانو , bamzijooni
                چهارشنبه 19 اسفند ، 15:41
                میسی زری جووووووووووووونم ذوق كرد بچه اوووهوووم خودم نوشتمش
                ادامه
                پریاس  , zari_b
                چهارشنبه 19 اسفند ، 15:34
                دل مونده رو هیچ کس هیچ وقت نمیخواد!!

                اگه قلم خودت هست آفرین داری ساده نوشته و زیبا
                ادامه
                بانو , bamzijooni
                11 سال پیش
                امروز!
                قیلی ویلی رفتن دل كه شده كار همیشگی ما از بالای تمام سرسره های دنیا هم كه كله ملق میشیم خودشم یهوووو! اقلا پنجره رو باز كن نفس بكشیم میدونی دلت بوی موندگی میده!! روتو اونور كن امروز دلم نگاهتو نمیخواد!    
                ادامه
                2
                 بانو , bamzijooni
                 چهارشنبه 19 اسفند ، 15:41
                 میسی زری جووووووووووووونم ذوق كرد بچه اوووهوووم خودم نوشتمش
                 ادامه
                 پریاس  , zari_b
                 چهارشنبه 19 اسفند ، 15:34
                 دل مونده رو هیچ کس هیچ وقت نمیخواد!!

                 اگه قلم خودت هست آفرین داری ساده نوشته و زیبا
                 ادامه
                 بانو , bamzijooni
                 11 سال پیش
                 امروز!
                 قیلی ویلی رفتن دل كه شده كار همیشگی ما از بالای تمام سرسره های دنیا هم كه كله ملق میشیم خودشم یهوووو! اقلا پنجره رو باز كن نفس بكشیم میدونی دلت بوی موندگی میده!! روتو اونور كن امروز دلم نگاهتو نمیخواد!    
                 ادامه
                 2
                  بانو , bamzijooni
                  چهارشنبه 19 اسفند ، 15:41
                  میسی زری جووووووووووووونم ذوق كرد بچه اوووهوووم خودم نوشتمش
                  ادامه
                  پریاس  , zari_b
                  چهارشنبه 19 اسفند ، 15:34
                  دل مونده رو هیچ کس هیچ وقت نمیخواد!!

                  اگه قلم خودت هست آفرین داری ساده نوشته و زیبا
                  ادامه
                  بانو , bamzijooni
                  11 سال پیش
                  امروز!
                  قیلی ویلی رفتن دل كه شده كار همیشگی ما از بالای تمام سرسره های دنیا هم كه كله ملق میشیم خودشم یهوووو! اقلا پنجره رو باز كن نفس بكشیم میدونی دلت بوی موندگی میده!! روتو اونور كن امروز دلم نگاهتو نمیخواد!    
                  ادامه
                  2
                   بانو , bamzijooni
                   چهارشنبه 19 اسفند ، 15:41
                   میسی زری جووووووووووووونم ذوق كرد بچه اوووهوووم خودم نوشتمش
                   ادامه
                   پریاس  , zari_b
                   چهارشنبه 19 اسفند ، 15:34
                   دل مونده رو هیچ کس هیچ وقت نمیخواد!!

                   اگه قلم خودت هست آفرین داری ساده نوشته و زیبا
                   ادامه
                   بانو , bamzijooni
                   11 سال پیش
                   یه حس!
                   تا حالا شده به یه چیزی یه كسی یه اتفاقی فك كنی و قلبت ریش بشه؟!! و چشم هات تر؟!! داشتم فك میكردم كاش با همدیگه كاری نكنیم كه... نه فكرمو عوض میكنم كاش به قدر كافی فهمیده و قوی بشیم كه درك كنیم آدما مجبور نیستن مطابق میل ما رفتار كنن... به امید روزی كه همه همدیگه رو درك كنیم و وقتی به عمیق ترین خاطره های توی قلبمون فك میكنیم... چشمامون تر نشه و قلبمون ریش نشه...    
                   ادامه
                   1
                   2
                   لعبت , niloofarlooloo
                   یکشنبه 16 اسفند ، 20:27
                   هی عزیز من اگه اونروز میرسید ! چشمم آب نمیخوره
                   ادامه
                   بانو , bamzijooni
                   11 سال پیش
                   یه حس!
                   تا حالا شده به یه چیزی یه كسی یه اتفاقی فك كنی و قلبت ریش بشه؟!! و چشم هات تر؟!! داشتم فك میكردم كاش با همدیگه كاری نكنیم كه... نه فكرمو عوض میكنم كاش به قدر كافی فهمیده و قوی بشیم كه درك كنیم آدما مجبور نیستن مطابق میل ما رفتار كنن... به امید روزی كه همه همدیگه رو درك كنیم و وقتی به عمیق ترین خاطره های توی قلبمون فك میكنیم... چشمامون تر نشه و قلبمون ریش نشه...    
                   ادامه
                   1
                   2
                   لعبت , niloofarlooloo
                   یکشنبه 16 اسفند ، 20:27
                   هی عزیز من اگه اونروز میرسید ! چشمم آب نمیخوره
                   ادامه
                   بانو , bamzijooni
                   11 سال پیش
                   یه حس!
                   تا حالا شده به یه چیزی یه كسی یه اتفاقی فك كنی و قلبت ریش بشه؟!! و چشم هات تر؟!! داشتم فك میكردم كاش با همدیگه كاری نكنیم كه... نه فكرمو عوض میكنم كاش به قدر كافی فهمیده و قوی بشیم كه درك كنیم آدما مجبور نیستن مطابق میل ما رفتار كنن... به امید روزی كه همه همدیگه رو درك كنیم و وقتی به عمیق ترین خاطره های توی قلبمون فك میكنیم... چشمامون تر نشه و قلبمون ریش نشه...    
                   ادامه
                   1
                   2
                   لعبت , niloofarlooloo
                   یکشنبه 16 اسفند ، 20:27
                   هی عزیز من اگه اونروز میرسید ! چشمم آب نمیخوره
                   ادامه