آرمان  فرهادی , armanfarhadi

آرمان فرهادی

  مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود    ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی  
آرمان  فرهادی , armanfarhadi

آرمان فرهادی

مطالب تصاویر 68دوستان 73
آرمان  فرهادی , armanfarhadi
3 سال پیش
[https://www.aparat.com/v/4VbGK]
99
آرمان  فرهادی , armanfarhadi
3 سال پیش
[https://www.aparat.com/v/4VbGK]
99
آرمان  فرهادی , armanfarhadi
3 سال پیش
[https://www.aparat.com/v/4VbGK]
99
آرمان  فرهادی , armanfarhadi
3 سال پیش
[https://www.aparat.com/v/4VbGK]
99