امیر حسین  مقدم , amir1006

امیر حسین مقدم

 زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز / آنکس که به امیدی بر  خاک درت افتد
امیر حسین  مقدم , amir1006

امیر حسین مقدم

مطالب تصاویر 31
امیر حسین  مقدم , amir1006
1 هفته پیش
از برترین مصداق روزى براى انسان ها آن است كه با حضرت او آشنا باشند و توفیق پاى نهادن به كوى جانان براى آنان نصیب و روزى شود. به همین خاطر خداوند راه حركت به سوى خود را براى طالبان حضرت او گشود است.
خداوندى كه انسان را به مقصد ممتاز و متعالى دعوت می‌کند، راه رسیدن به سوى مقصد را نیز روشن می‌کند. با عقل و فطرت به عنوان حجت های درونی و با پیامبران به عنوان راهنمایانى در برون.
ادامه
99
امیر حسین  مقدم , amir1006
2 هفته پیش
هرکسی نمی تواند اهل مدارا باشد مدارا یک شرح صدر جدی می طلبد .شرح صدر آن توسعه وجودی است که هم شخص دارای کمالات بی نهایت می شود و هم بسیار از ناگواری ها را در وجود خود جای می دهد و حتی چیزی از آن ناگواری ها بیرون نمیزد که کسی خبر دار شود … این می شود شرح صدر.
ادامه
کامنت بنویسید...
قاسم امیری , gasem77
چهارشنبه 7 آذر ، 17:12
عالی+
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
2 هفته پیش
یک حدیث قدسی هست که آدم را از خجالت آب میکند.

خداوند تبارک و تعالی میفرماید:

یا مُطْلَقاً فِی وِصٰالِنا، اِرْجِع!
وَ یا مُحلفا عَلی هجرنا، كَفَر!
إنَّما ابعَدنا اِبْلیس لِانَه لَمْ یَسْجُد لَكَ، فَواعَجَبا كَیْفَ صَالَحته وَ هَجَرتَنا.

ای كسی كه وصال ما را ترک كرده‌ای، برگرد!
و ای كسی كه بر جدایی از ما سوگند خورده‌ای،
سوگند خود را بشكن!
ما ابلیس را برای این از خود راندیم كه بر تو سجده نكرد.
پس چقدر عجیب است كه تو او را دوست خود گرفته‌ای و ما را ترک كرده‌ای!

بحرألمعارف، جلد ۲، فصل ۶۲
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
2 هفته پیش
یک حدیث قدسی هست که آدم را از خجالت آب میکند.

خداوند تبارک و تعالی میفرماید:

یا مُطْلَقاً فِی وِصٰالِنا، اِرْجِع!
وَ یا مُحلفا عَلی هجرنا، كَفَر!
إنَّما ابعَدنا اِبْلیس لِانَه لَمْ یَسْجُد لَكَ، فَواعَجَبا كَیْفَ صَالَحته وَ هَجَرتَنا.

ای كسی كه وصال ما را ترک كرده‌ای، برگرد!
و ای كسی كه بر جدایی از ما سوگند خورده‌ای،
سوگند خود را بشكن!
ما ابلیس را برای این از خود راندیم كه بر تو سجده نكرد.
پس چقدر عجیب است كه تو او را دوست خود گرفته‌ای و ما را ترک كرده‌ای!

بحرألمعارف، جلد ۲، فصل ۶۲
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
معرفت یعنی اینکه انسان ، حقایق توحیدی را در ذات خودش مشاهده کند، معرفت آن است که انسان خودش را یک وجود واحد ببیند یک وجود ابدی و ازلی.
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
گر صفات باطنى انسان تغییر كند خدا هم مقدّرات انسان را عوض می‌کند
قلوب اگر توأم باشد با نفاق و بخل و حرص و شرك وخودبینى و خودپرستى، مقدّرات انسان طبق همین قلب‏هاى آلوده و سیاه بنحوى مقدّرخواهد شد
و اگر وجهه قلب تغییر و تبدیل كرد، این خصوصیّاتش مبدّل به توحید و صفا و انفاق و ایثار و گذشت و عبودیّت و حال ذُلّ و مسكنت نسبت به ساحت پروردگار شد، مقدّرات چیز دیگر خواهد شد.
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای تحویل دهی
خواه با فرزندی خوب،
خواه با باغچه ای سرسبز
خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی
و اینکه بدانی حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است یعنی تو موفق شده ای....
مارکز
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
مولانا گفت:

در این دنیا اگر همه چیز را فراموش کنی باکی نیست. تنها یک چیز را نباید از یاد برد:

تو برای کاری به دنیا آمدی که اگر آن را انجام نرسانی، هیچ کاری نکرده ای.

از آدمی کاری بر می آید که آن کار نه از آسمان بر می آید و نه از زمین و نه از کوهها،
اما تومی گویی کارهای زیادی از من بر می آید، این حرف تو به این می ماند که شمشیر گرانبهای شاهانه ای را ساطور گوشت کنی و بگویی آن شمشیر را بیکار نگذاشته ام؛
یا این که در دیگی زرین شلغم بار کنی یا کارد جواهر نشانی را به دیوار فرو ببری و کدوی شکسته ای را به آن آویزان کنی.
این کار از میخی چوبین نیز بر می آید.
خود را این قدر ارزان مفروش که بسیار گرانبهایی!
بهانه می آوری که من با انجام دادن کارهای سودمند روزگار می گذرانم.

دانش می آموزم، فلسفه و فقه و منطق و ستاره شناسی و پزشکی می خوانم، اما اینها همه برای توست و تو برای آن ها نیستی.
اگر خوب فکر کنی در می یابی که اصل تویی و همه ی اینها فرع است.
تو نمیدانی که چه شگفتیها و چه جهان های بیکرانی در تو موج میزند.

فیه ما فیه / مولانا
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
2 ماه پیش
عصاره دین و دینداری محبت به خداوند و بندگان اوست . پیامبرش مظهر رحمت و مهربانی بود و هست .
دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

دانی که چه ماند ز تو اندر پس مرگ
مهر است و محبت است و باقی همه هیچ
ادامه
امیر حسین  مقدم , amir1006
الهی!
تو ساز !
که ازین "معلولان"
شفا نیاید

تو گشای!
که از این "ملولان"
کاری نگشاید
ادامه