نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

 هـــر که باشد یاد من ... سرور و سالار من  ...... یاد او درمان من ... جای او در قلب من
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

مطالبدوستان 20
عباس جانمحمدی , abbas5231
5 ماه پیش
امان از دست خیال . وقتی که بخواد تو را اسیر خودش کنه به کجاها که تو را نمی کشونه . در آن واحد میتونه تو را قطب شمال ببره و در آنی تو زا به قطب جنوب . تو زا نزد کسانی می بره که دز واقعیت اصلا امکان نداره .
ادامه
99
عباس جانمحمدی , abbas5231
چرا بعضی ها به جق خودشان قانع نیستن . چرا طمع شون بیشتر از بقیه

می باشد . چرا دست درازی میکنند به اموال ملت .

اون احمقی که میلیاردی اختلاس میکنه فکر نمیکنه این بیت المال است و

حق بیش از 80 میلیون نفر است که خیلی راحت به حیب میزنه .
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
. هرکه منظور خود از غیر خدا می طلبد ،
او گدائیست که حاجت زگدا می طلبد
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
بیشترین افسوسی که می خوریم اعمالی است که در گذشته می تونستیم

انجامش بدیم و به هدفی که داشتیم برسیم ولی بیخیالش شدیم

حتما شما هم افسوس گذشته را خورده اید

و یا شاهد افسوس خوردن بعضی ها بوده اید

الان اگه هدفی داری باید سعی و تلاش کنی تا در صورت امکان به هدفت

برسی تا در آینده افسوس الان را نخوری چون الان گذشته آینده است .
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
مسجد جامع و آرامگاه ابن یمین فرومدی واقع در فرومد شاهرود

این عکس به عنوان چند نماد و خاطره از فرومد .....
آرامگاه ابن یمین فرومدی ( شاعری ) و مسجد جامع فرومد
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
مسجد جامع روستای فرومد شاهرود قبل از ترمیم و بعد از ترمیم
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
بار کج این روز ها اغلب به منزل می رسد

کار من این روز ها دائم به مشکل می رسد

چار چرخم توی گل چپیده ، چرخی می زنم

تا ببینم یک نفر با سیم بگسل می رسد

ای بخشکی شانس، زیرا خود موتور سوزانده است

هر کسی از پشت سر یا از مقابل می رسد
می دوم هر روز اما باز در جا می زنم

کار من دارد به نوعی دور باطل می رسد

توی دریایی که موجش کرگدن را می برد

با شنا کردن کجا آدم به ساحل می رسد

دست را باید در این دریا به جایی بند کرد

این نصیحت دائم از افراد عاقل می رسد

هر کسی از صبح تا شب می دود تنها به او

سنگدان و پنجه از یک مرغ خوشگل می رسد

هر که دستش را به جایی یا که چیزی بند کرد

هیچ از جایش نجنبد هم مداخل می رسد

عذر خواهی می کنم هر روز هم از آروغش

بوی خوب چنجه و استیک و شنسل می رسد

کاش اینجوری نبود اما چه خوش گفت آن که گفت

"بار کج این روز ها اغلب به منزل می رسد"

ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
7 ماه پیش
همیشه گفته اند
دعا در حق دیگری زودتر
مستجاب می شود...

گاهی بی هیچ دلیلی
خوشحال هستید
وحالِ خوبی دارید.

یقین بدانید كسی
برایتان دعا كرده است...
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
7 ماه پیش
را بعضی ها به جق خودشان قانع نیستن . چرا طمع شون بیشتر از بقیه

می باشد . چرا دست درازی میکنند به اموال ملت .

اون احمقی که میلیاردی اختلاس میکنه فکر نمیکنه این بیت المال است و

حق بیش از 80 میلیون نفر است که خیلی راحت به حیب میزنه .

ای کوفتت بشه مرتکه احمق اختلاسگر

. از خدا میخواهیم که ریشه کن بشی . آخه احمق نادان تو دزدی میکنی

تاوانش را من و امثال من باید بدهد . تاوانش را اون بنده خدایی میدهد که

روزی خود با خانواده اش را از سطل زباله با چنگ و دندون در میاره .

بیشرف اختلاسگر وقتی ضعیفان جامعه را می بینی از خودت حجالت نمی کشی.

دخترت که با لباس های رنگانگ با دوست پسرش میره دردری شب که مست

و پاتیل برمیگرده با خودت نمی اندیشی هم اکنون چند نفر حتی نان خالی ندارن .

نمی دانی چند نفر برای اجاره خانه که ندارن بس فکر و خیال میکنند

پس میفتن و خانواده ای را بی سرپرست می کنند.

خاک عالم بر سرت اختلاسگر بی وجدان بیشرف

براستی چرا اختلاسگران به راحتی این همه اموال مملکت را به تاراج می برن

چگونه است که مسیر دزدی این نامردان به رویشان باز است .

قربون خدا برم عده ای برای جفظ مملکت جانشان را کف دست نهاده و خالصانه

از جان مایه میگذارن و عده ای هم اموال مملکت را به تاراج می برن
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
آی خدا جان دلم خونه . دلم خونه از اینکه این حس زیاده خواهی و جق با

من است را در وجود ما گذاشتی .

در خانواده یکی از اعضاء فکر میکند حق با اوست و به همین دلیل زیاده خواه

میگردد و همین فکر سرآغاز اختلاف را در خانواده رقم می زند .

تو کوچه زیاده خواهی و حق بجانب بودن میشه سبب اختلاف با همساده .

در شهرها هم زیاده خواهی و حق به جانب بودن ها مشکلات فراوانی را ببار

می آورد و الی آخر. شاید اگر این حس حق با من است و زیاده خواهی ها را

از خودمان دور میکردیم و یا چند درصدی به طرف مقابل جق میدادیم اختلافات

را کاهش میدادیم و شاهد بسیاری از ناهنجاریها نبودیم .

ناگفته نماند که حق بجانب بودن ها در میان افراد ،اقوام ، مذاهب . رژیم ها و کشورها

متفاوت است . .

.دنیا بسی آشفته بازار خدایا .
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
9 ماه پیش
دور همی خانوادگی . یک روز بیاد موندنی در روستای نکار من شاهرود

در تاریخ 26 تیر ماه 1399 .

ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
دور همی خانوادگی . یک روز بیاد موندنی در روستای نکار من شاهرود

در تاریخ 26 تیر ماه 1399 .

ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
10 ماه پیش
کس نبوده یاورم جز مهربان برادرم
تا که بودی در برم مهر بودی و مه ترم
در فراغت روز و شب جامه بر تن میدرم
بعد از این ای مهربان باز چه آید بر سرم
گر بیایی یک شبی تو در رویای شبم
نازتو ای نازنین با همه جان میخرم
abbas j
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
10 ماه پیش
بار کج این روز ها اغلب به منزل می رسد

کار من این روز ها دائم به مشکل می رسد

دردسر ازهر طرف، یک ستّ کامل می رسد

چار چرخم توی گل چپیده ، چرخی می زنم

تا ببینم یک نفر با سیم بگسل می رسد

ای بخشکی شانس، زیرا خود موتور سوزانده است

هر کسی از پشت سر یا از مقابل می رسد

می دوم هر روز اما باز در جا می زنم

کار من دارد به نوعی دور باطل می رسد

توی دریایی که موجش کرگدن را می برد

با شنا کردن کجا آدم به ساحل می رسد

دست را باید در این دریا به جایی بند کرد

این نصیحت دائم از افراد عاقل می رسد

هر کسی از صبح تا شب می دود تنها به او

سنگدان و پنجه از یک مرغ خوشگل می رسد

هر که دستش را به جایی یا که چیزی بند کرد

هیچ از جایش نجنبد هم مداخل می رسد

عذر خواهی می کنم هر روز هم از آروغش

بوی خوب چنجه و استیک و شنسل می رسد

کاش اینجوری نبود اما چه خوش گفت آن که گفت

"بار کج این روز ها اغلب به منزل می رسد"
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
1 سال پیش
ای بشر از چه گمان کردی که دنیا مال توست

ورنه پنداری که هر لحظه اجل دنبال توست

هر چه خوردی . مال مور و هر چه هستی مال گور

هر چه داری مال وارث . هر چه کردی مال توست
ادامه