سمانه فرزیا , 72620

سمانه فرزیا

 من حوصلم سر رفته با
سمانه فرزیا , 72620

سمانه فرزیا

مطالب
سمانه فرزیا , 72620
برای خیانت ،

هــــزار راه هــســــت اما هـیــچ کــــدام

به انـــدازه تــــظـــاهـــر

به دوست داشتن کــثـیــف نـیـســـت ...
ادامه
99
کامنت بنویسید...
سمانه فرزیا , 72620
شنبه 31 مرداد ، 23:11
بله
ادامه
شهرزاد تنها , elahiadalat
شنبه 31 مرداد ، 20:36
باید اونقدر طرفتوبشناسی تا رنگ خیانت نبینی
ادامه
سمانه فرزیا , 72620
برای خیانت ،

هــــزار راه هــســــت اما هـیــچ کــــدام

به انـــدازه تــــظـــاهـــر

به دوست داشتن کــثـیــف نـیـســـت ...
ادامه
99
کامنت بنویسید...
سمانه فرزیا , 72620
شنبه 31 مرداد ، 23:11
بله
ادامه
شهرزاد تنها , elahiadalat
شنبه 31 مرداد ، 20:36
باید اونقدر طرفتوبشناسی تا رنگ خیانت نبینی
ادامه
سمانه فرزیا , 72620
4 سال پیش
جای خالی ات... ؛
مثل کفش سیندرلا اندازه هیچ یک از مردم شهر نشد...
حتی به زور...!

.

.

.

سربه هوانیستم

اماهمیشه چشم به آسمان دارم

حس عجیبی است دیدن همان آسمانی که

شاید توچند لحظه پیش به آن خیره شده باشی!

.

.

.

این روزها
آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست
که رخت های دلتنگیم را
فرصتی برای
خشک شدن نیست

.

.

.

دور نرو بیا کنار دلم
من غیر از اینها که مینویسم!
نوازش هم بلدم!...

.

.

.

خدایا ، دلم مرهمی میخواهد از جنس خودت
نزدیک
بی خطر
بخشنده

بی منت

.

.

.

بی انصاف، چشم هایم را بستم تا اشک هایم را نبینی…
اما وقتی چشمهایم را باز کردم تو را در آغوش دیگری دیدم…
ادامه
کامنت بنویسید...
زنبور عسل , asmaniii
یکشنبه 21 دی ، 12:43
لایک
ادامه
هلما  , sodayadelam
جمعه 16 آبان ، 15:36
چی؟
ادامه