نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
وحید  , 1372331

وحید

 تونل ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست.ماکه ازسنگ سخت  کمتر نیستیم.پس چرا نا امیدی؟
وحید  , 1372331

وحید

مطالب