یاشا 88 , 091877159

یاشا 88

 غمگینم همانند: جوانى كه در لحظه اعدام به گریه مادرش میخندید؛خاطرش آمد بچگی اش مادرش گفته بود: خنده ات آرامم میکند.
یاشا 88 , 091877159

یاشا 88

مطالب
یاشا 88 , 091877159
آسمان را بہ یاد دارے؟
همان ڪہ هر گاہ دلت می‌گیرد حال ابرهایش را می‌فهمے...
همان بیڪرانے ڪہ هر گاہ دلت براے پروردگارت تنگ می‌شود نگاهش می‌ڪنے...
همان سیاہ تاریڪے ڪہ هرگاہ مهتابش را می‌بینے رویاهایت جان می‌گیرند...
همان آسمانے ڪہ ابرهایش براے تپیدن قلب تو قطرہ قطرہ آب می‌شوند...
همان جایے ڪہ بی‌نهایت دید چشم‌هایت را در افق‌هایش می‌بینے...
همان راہ پیچ در پیچ و پر ستاره‌اے ڪہ هرگاہ دستانت را بہ سوے الهه‌اش دراز می‌ڪنے...
آسمان با تمام ستاره‌هایش تسلیم دستان توست...
و این خداوندگار است ڪہ وسعتش در زمین و آسمان‌ها جا نمی‌گیرد...
اما قلب تو، تا همیشہ، خداوند را در خود جاے دادہ...
تا خدا در قلب توست آرزوهایت نخواهند مرد...
تا او نگاهت می‌ڪند تو نخواهے افتاد...
و اگر روزگارے تو را در شڪست انداخت بدان این نیز آغازے است...
پر شورتر و تولدیست از جنس جاودانگے . . .

هرروزتان!!!
ادامه
99
کامنت بنویسید...
کژال  , 65kazhal
یکشنبه 7 خرداد ، 13:45
زیبااااااا
ادامه
یاشا 88 , 091877159
غــُـرورَم اِمپِـــــراطـــــوری بــُـــزرگـی است که به پــایِ هیــــچ کـَـــس سُقــوط نمیکُنـَــد . . . ;-)
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال  , 65kazhal
یکشنبه 7 خرداد ، 13:45
ادامه