نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
محمدعلی پورشمس , mapsh66

محمدعلی پورشمس

 خدایا به من آرامش ده تا بپذیرم آنچه را نمیتوانم تغییر دهم،دلیری ده تا تغییر دهم آنچه را میتوانم تغییر دهم بینش ده تا تفاوت این دو را بدانم
محمدعلی پورشمس , mapsh66

محمدعلی پورشمس

مطالب تصاویر 50