زیبا ادیبان , ziba_adib

زیبا ادیبان

 از کنایه ها نرنج   این مردم کارشان نیش زدن است ! عمریست به هوای بارانی می گویند : خراب
زیبا ادیبان , ziba_adib

زیبا ادیبان

مطالب

94/06/31 00:51

سلام تولدت مبارک برایت دنیایی به زیبایی هر آنچه زیبایش...

نوشته محمدرضا برای زیبا
سلام
تولدت مبارک
برایت دنیایی به زیبایی
هر آنچه زیبایش می دانی
آرزو می کنم
99
کامنت بنویسید...