زیبا ادیبان , ziba_adib

زیبا ادیبان

 از کنایه ها نرنج   این مردم کارشان نیش زدن است ! عمریست به هوای بارانی می گویند : خراب
زیبا ادیبان , ziba_adib

زیبا ادیبان

مطالب

94/05/16 01:45

صبـور کدام لحــظه میشود بـا تو بود سهمگین ست این...

نوشته محمدرضا برای زیبا
صبـور کدام لحــظه میشود بـا تو بود
سهمگین ست این هـجوم بی پروای ِسـایه ها
نور چشـمانت را از من نگیر
تباه میشـوم در عمق ِاین تاریـک سـرا
99
کامنت بنویسید...
زیبا ادیبان , ziba_adib
جمعه 16 مرداد ، 01:48
بسیار زیبا
ادامه