نرم افزار اندروید کلوب
غنچه یگانه , white63

غنچه یگانه

 نفس بکش , عمیـق ، آرام ، شادمـان , بگو غــم رد شود... که قـلبت آرامگـاهِ انـدوه نیست...
غنچه یگانه , white63

غنچه یگانه

مطالب

98/04/1 07:10

** ﮔﻤﺸﺪﻩ ﮮ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻧﮧ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ !...

** ﮔﻤﺸﺪﻩ ﮮ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻧﮧ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ !...
ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺴﻮﺱ ڪﮧ ﻧﮧ ﺑﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺴﺖ ﻭ ﻧﮧ ﺑﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ !...
ﭘﺲ .... ﺑﺨﺎﻃﺮ ..... ﺑﺴﭙﺎﺭ .....
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾڪـ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﺳﺖ ، ﻧﮧ ﯾڪـ ﻣﮑﺎﻓﺎﺕ !...
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩ ،
ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ ... ﺑﯿﺎﺑﯽ ... ﺑﺪﺍﻧﯽ ...
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯽ ... ﺑﻔﻬﻤﯽ ... ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻨﮕﺮﯼ ...
ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ... ﺩﺭﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﺑــــﻤﺎﻧﯽ ... !
ﻭ ........ ﺍﺯ ......
" ﺯﻧﺪﮔﯽ " ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ . . .
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧـﮧ " ﺩﺭﻭﻍ " ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .. .. ..
ﻧﮧ ﺯﯾﺮ " ﺣﺮﻓﺸﺎﻥ " ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ .. .. ..
ﺍﮔﺮ " ﭼﯿﺰﮮ " ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . . .
ﺻﺮﻓﺎ " ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﺎﻥ " ﺩﺭﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﮧ ﺳـﺖ
ﻧﺒـﺎﯾـﺪ ﺭﻭﯾﺶ " ﺣﺴﺎﺏ " ﮐﺮﺩ
99
    آخرین مطالب غنچه یگانه
    گاهی دلم تنگ میشود .... دنیا به زن های مقاوم نیاز دارد ، زن هایی که بی توجه... ترس از عشق، ترس از زندگی است و آنان که از عشق دوری... اگر دلیل دوستی ها صرفا دانش انسان ها باشد، کتابخانه... هرگز درد و رنج دیگران را ناچیز نشمار چون واقعیت این... بی‌خیالِ حرفِ این و آن باش وقتی خودت از زندگی‌اَت... یک روز می فهمی که عاقبت ، این تویی که برای خودت می... ﺗﻮ ﺭﺍ "ﺩُﺧﺘــﺮ " میﻧﺎﻣﻨﺪ؛ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺬﺍﺑﯿﺘﺶ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ... شما مسئولِ شادی خودتان هستید.... حوادث ناب و زیبا به سروقتِ ما نمی‌آیند.... آرامش درون ، از لحظه ای آغاز میشودکه تصمیم میگیری... روزی خواهی فهمید که تو در این جهان کاملا تنها هستی،... عدم وابستگی رودخانه حركت می‌كند، در راه به درختی... هر آدمی در درون خود یک رقص دارد که باید کشف شود وقتی... ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﺍ منوط به، ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ!... جلسه محاكمه عشق بود، عقل قاضی ، و عشق محكوم .... نقاش مشهوری درحال اتمام نقاشی اش بود.... ﺑﺮﺍﯼِ ﺗﻤﺎﻡِ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼِ ﺗﻤﺎﻡِ ﺑﯽ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ... گفت و گوی دو جنین تو رحم مادر.... دیگر نگران نیستم.... ﻧﻘﺎﺵ ﺑﺎﺵ .... تو.... ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺩﻧﺠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ... بر خاکی نشسته بودم ؛ که خدا آمد و کنارم نشست !... ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﯿﺪﻫﺪ، ﻭ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ... عشق رقیصدن به ساز کسی نیست.... همدیگر را یافتن .... * یادمان باشد * اگر مردی شلوار جین را با کفش مردانه... بارالها… از کوی تو بیرون نشود پای خیالم  نکند فرق... رو هر بندش 1 دقیقه فکر کن 1....