مسعود واسارکی , vasaraki

مسعود واسارکی

فریاد ارسالی با موبایل
 ۶_۸۸۹۲۵۱۷۵ واسارکی تعمیر پرینتر و اسکنر و شارژ و فروش کارتریج. حتی در محل شما، خیلی ارزان. رضایت نامه از مراکز دولتی و خصوصی هم داریم.
مسعود واسارکی , vasaraki

مسعود واسارکی

مطالب تصاویر 1دوستان 2

89/08/17 15:32

تعمیر و سرویس پرینتر اگر برای تعمیر پرینتر و اسكنر...

تعمیر و سرویس پرینتر
اگر برای تعمیر پرینتر و اسكنر و شارژ كارتریج مارا قابل بدانید خدمت خوبی خواهیم کرد. از ارگانها و سازمانهای خصوصی و دولتی بزرگی رضایت نامه هم داریم. یكی از آنها فرودگاه امام - بهزیستی استان تهران - كالای پتروشیمی - شركت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و خیلی دیگر میباشند. واسارکی 09125580517 88925175 88925176 88805143
99