وحید  , vahid_mdv

وحید

وحید  , vahid_mdv

وحید

مطالب

91/05/31 11:57

از آن روز که رفته ای....

از آن روز که رفته ای...

کارت شارژ ها را سیگار میخرم و با خیابان ها حرف میزنم !

همینطوری پیش برود ، گوشی را هم باید بفروشم کفش بخرم !!!
.
.
.
.
99
کامنت بنویسید...
شبنم  قاصدک  , shokolat_chat
شنبه 26 دی ، 13:44
و دوباره وحید میرود تا چهار سال دیگر
ادامه
خانم مهربوون , mixnonaz
دوشنبه 1 اردیبهشت ، 00:16
تولدت مبارک
ادامه