وحید  , vahid_mdv

وحید

وحید  , vahid_mdv

وحید

مطالب

90/02/19 12:15

---------------------------------------------------------------------------------------...

---------------------------------------------------------------------------------------
آرزومند سلامتی این اسطوره فراموش شده ی ورزشی هستیم که آبروی خود را به خاطر یک مشت پول به حراج نگذاشت.

اسطوره دروازبانی ایران که چه قرمز چه آبی او را دوست داشتند حالا با بیماری دست در پنجه انداخته در این راه سخت نیاز به *دعــــای* خیر همه هموطنانی دارد که روزهای ایستادنش در چارچوب دروازه ملــی، او را تنها نمی گذاشتند.
---------------------------------------------------------------------------------------

99
کامنت بنویسید...