نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
س ز , star7777

س ز

 /https//t.me/mohamadrezahadadpour           https://masaf.ir
س ز , star7777

س ز

مطالب تصاویر 3
98/10/1 00:46

خواهر بنده کارمند دانشگاهه اما تدریس هم داره,سر امتحان...

خواهر بنده کارمند دانشگاهه اما تدریس هم داره,سر امتحان پایان ترم چون مبحث مشخص کرده بود و تقریبا هلو برو تو گلو سوال داده بود خودش نرفت گفت من جاش برم,تاکید هم کرد راهنمایی نکنم چون به اندازه کافی بهشون اوانس داده بود
من رفتم سر جلسه با این قیافه ها مواجهه شدم@_@
راهنماییشون کردم باز اینجوری بودنo_O
دیدم برگه ها همه سفید اینا همه منگ(ناموسا هم اسون بود هم خواهرم واقعا بهتر از من درس میده دانشجوهاش کم کاری کرده بودن)
دیدم نه با این وضعیت پیش برن اینا همه از دم زیر هفت افتادن
در کلاس بستم تا ده نمره پای تابلو راهنمایی نوشتم
ولی اما لیکن
شاید باورتون نشه اما نصف کلاس باز افتادن
یعنی لامصبها از رو تابلو هم غلط نوشتن؟!!!!
منo_O
شماها که دارید میترکید از حسادت:-(
خواهرم اگه بفهمه:O
یعنی بفهمه باید پناهندگی بگیرم
دانشجو باهوش مملکت ما داره؟!!!!!!
99
کامنت بنویسید...