نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
س ز , star7777

س ز

 /https//t.me/mohamadrezahadadpour           https://masaf.ir
س ز , star7777

س ز

مطالب تصاویر 3
98/10/1 00:12

داشتم میرفتم دانشگاه خوشک خوشک بودم که یادم افتاد...

داشتم میرفتم دانشگاه خوشک خوشک بودم که یادم افتاد امروز با یه کلاس کلا شر و شیطون کلاس دارم خخخخخ افکار شیطانی به سراغم امد یاهاااااااهااااااااهاااا
زنگ زدم به دوستم که عموش گلفروشی داره گفتم ۲۷تا شاخه گل رز معمولی اماده کنه قبل ساعت ده صبح میرم میگیرم سر راه هم رفتم عطاری بعدش هم یه اسپری خوشبو خالی کردم رو گلها رفتم تو کلاس گلها رو گذاشتم درس دادم بچه ها هم تا تونستن نمک ریختن و اذیت کردن کلاس که نموم شد یکی یه شاخه دادم بهشون گفتم مهندسین روزتون مبارک خخخخخخخخخ دادن گلها همان و عطسه کردنشون هم همان چون اسپری زده بودم واقعا خوشبو شده بود وسوسه میشدن بو کنن
بلهههههه اینجوریاست به گلها فلفل زده بودم دیگه باشن هی اذیت نکن
خخخخخخخ
99
کامنت بنویسید...
س ز , star7777
دوشنبه 2 دی ، 01:31

ادامه
نیو ن , mtsh
دوشنبه 2 دی ، 01:30
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ....یعنی واقعا !!!!
ادامه