نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
محمود زارع , somada

محمود زارع

 لینک عضویت در کانال تلگرامی ما : https://telegram.me/zaresari
محمود زارع , somada

محمود زارع

مطالب
95/01/18 07:34

قوله تعالى: یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَهِ...

قوله تعالى: یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَهِ وَ رَسُولِهِ
ایمان دو قسم است: یكى از روى برهان، یكى از روى عیان.
برهانى از راه استدلال است، عیانى یافت روز وصال است.
برهانى استعمال دلائل عقول است، عیانى رسیدن بدرجات وصول است.

میگوید از روى اشارت:
اى شما كه ایمان برهانى بدست دارید! بكوشید تا بایمان عیانى رسید.

ایمان عیانى چیست؟
بچشم اجابت فرا مجیب نگرستن، بچشم انفراد فرا فرد نگرستن، بچشم حضور فرا حاضر نگرستن،
بدورى از خود نزدیكى حق را نزدیك بودن، و بغیبت از خود حضور وى را بكرم حاضر بودن.

وى جلّ جلاله نه از قاصدان دور است، نه از مریدان غائب:
میگوید عزّ جلاله: وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ.

پیر طریقت گفت:
خداوندا
موجود نفسهاى جوانمردانى! حاضر دلهاى ذاكرانى!
از نزدیك نشانت میدهند و برتر از آنى!
و از دورت میپندارند و نزدیكتر از جانى!

...

یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا تصدیقا آمنوا تحقیقا.
میگوید: اى شما كه از روى تصدیق ایمان آوردید از روى تحقیق ایمان آرید.
شریعت پذیرفتید، حقیقت بپذیرید.

شریعت چیست؟ حقیقت چیست؟
شریعت چراغست، حقیقت داغست.
شریعت بند است، حقیقت پند است.
شریعت نیاز است، حقیقت ناز است.
شریعت اركان ظاهر است، حقیقت اركان باطنست.
شریعت بى بدیست، حقیقت بى خودیست.
شریعت خدمت است بر شریطت، حقیقت غربتست بر مشاهدت.
شریعت بواسطه است، حقیقت بمكاشفه است.

اهل شریعت طاعت دار است و معصیت گداز، اهل حقیقت از خویشتن گریزان است و بیكى نازان.
اهل شریعت در آرزوى خلد و نعیم باقى است، اهل حقیقت گستاخ و مشغول بساقى است.

ابتداء حقیقت در وى است كه پدید آید، و حسرتى كه ترا فرو گیرد، جهان فراخ بر تو تنگ كند، اندرون پیراهن بر تو زندان كند.
آتشى در جانت زند، عطشى در دل افكند.
سوز بینى و سوزنده نه، شور بینى و شوراننده نه.

مساعدى نه كه با وى چیزى بگویى، هام دردى نه كه با وى طرفى بنشینى.

فرید من الخلّان فى كلّ بلدة
اذا عظم المطلوب قلّ المساعد

این جوانمرد آخر از آن تحسّر و تحیّر نفسى بر آرد كه:
الهى!
این درخت ما بسوخت از تشنگى!
آخر بچندین دیر كارى بیكبارگى.

كریما!
رهى زارنده در تو آخر نه كم از جوابى،
یك بار برین كشت ما ریز آبى!

الهى!
چون آن را كه طمع میدارم نیرزم، پس بدلى پركنده مهر چون ورزم؟
چون دست نیاز بشاخ امیدم نرسد، بر پاى چون خیزم؟
و اگر مرا بخود راه ندهى، وا تو چون گریزم؟

كریما!
بارم ده تا بر درگاه تو میزارم،
و در امید بیم آمیز مینازم،
واپذیرم لطیفا!
تا وا تو پردازم، یك نظر در من نگر تا دو گیتى بآب اندازم!

و جلال ربوبیّت بنعت كرم رهى را مینوازد كه:
مترس كه نه در هر گزیدنى زهر است،
گزیدن مادر فرزند را از مهر است!

إِنَ الَذِینَ آمَنُوا ثُمَ كَفَرُوا ثُمَ آمَنُوا ثُمَ كَفَرُوا الآیة
نابایستگان ازل اند، و خستگان ابد.
فرا رفتند، پس بروى در آمدند، پس برخاستند، باز بیفتادند،
و آن گه داغ جدایى شان بر نهادند، و در حزب شیطان شدند.
اللَه بر آن نیست كه ایشان را بیامرزد، از آنكه مى شان نخواهد.

أَ یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَةَ
و عجب آنست كه از چون خودى عزّ میطلبند،
و همه اسیر ذل اند، و بازداشتگان قهر.

و در خبر است كه: من اعتزّ بالعبد اذلّة اللَه، فابتغ العزّ من ربّ العبید یعزّك اللَه فى الدّنیا و الآخرة.

إِنَ الْمُنافِقِینَ یُخادِعُونَ اللَه الآیة
وصف الحال منافقان است، و ذكر سیرت و معتقد ایشان،
باز در آخر ورد گفت: إِنَ الْمُنافِقِینَ فِی الدَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَارِ.
صفت عذاب و عقوبت ایشانست، و ذكر سرانجام بد ایشان،
و عجب نیست كسى كه معتقد وى آن باشد اگر سرانجام وى این بود.

آورده اند كه آن منافقان را بدوزخ فرستند. در درك اوّل مالك گوید:
یا نار خذیهم، اى آتش گیر ایشان را.
آتش گوید: ولایت ما بر زبان است، و بر زبان وى هر چند كه مجاز بود، كلمه توحید رفته، و راه بما فرو گرفته.
بدرك دوم رسد، همین گوید، تا به هفتم درك.
چون به هفتم رسد گوید: ما را ولایت بر دل است نه بر زبان، بیار تا از دل چه نشان دارى؟
و در دل وى جز نشان كفر و شرك نباشد.
آتش در وى گیرد، و آن عذاب صعب بدو رسد،
اینست كه ربّ العزّة گفت: إِنَ الْمُنافِقِینَ فِی الدَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَارِ...

99
کامنت بنویسید...
حسن  , antihoqqe
سه شنبه 24 فروردین ، 05:03
فوق العاده .
ادامه
ملیحه رستمی , maliheh1400
جمعه 20 فروردین ، 03:34
شریعت بند است، حقیقت پند است.
شریعت نیاز است، حقیقت ناز است. ...
ادامه
تا ابد با تو      , aynazsari
پنجشنبه 19 فروردین ، 22:17
بسیار عالی ، تشکر
ادامه
مریم صالحی , maryamaniss
پنجشنبه 19 فروردین ، 05:51
فوق العاده بودش .......
ادامه
کلبه آرزوها , dreams87
چهارشنبه 18 فروردین ، 23:10
ادامه
صغری رنجبر , fsoqrah
چهارشنبه 18 فروردین ، 13:47
سلام
عالی ...
ادامه
آخرین مطالب محمود زارع
قوله: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَذِینَ هادُوا حَرَمْنا عَلَیْهِمْ... ای عاشقان +دانلود قوله تعالى: یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَهِ... سالی توام با سلامتی و تندرستی و موفقیت را برای همه... من یک زره برای جهازش فروختم او عزم جزم کرده بمیرد... آدم .... اثر دوست و همنشین بد قوله تعالى: فَاتَبِعُونِی یُحْبِبْكُمُ اللَهُ زاهدى... قُلِ اللَهُمَ مالِكَ الْمُلْكِ.... از امام علی (ع) : هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟... آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم... یک دعوت جدی اما خطرناک ... زنان باحیاء و باوفا؛ فرشته های بی بدیل و گرانبها پس من رستم ... ! شیخ الاسلام انصارى قدس اللَه روحه گفت در هر كس چیزى... ترفندهای مشتاقان گفتگو با معشوق كردى آنچه كردى، و مرا شرم كرم آید كه با تو آن كنم، تو سزاى آنى. من آن كنم كه خود سزاى آنم دیده برای دیدن دوست است دل رفت و دوست رفت، ندانم... پیشه ی اول کجا از دل رود مهر اول کی ز دل بیرون شود... وَ اذْكُرُوا اللَهَ فِی أَیَامٍ مَعْدُوداتٍ ... وَ اذْكُرُوا اللَهَ فِی أَیَامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ... بنده و ارباب ! وَ أَتِمُوا الْحَجَ وَ الْعُمْرَةَ لِلَهِ .... دری بگشا تا دری بگشاید ... ولی این بار ؛ می باید ! با علمت اگر عمل برابر گردد کام دو جهــان تـرا میسر... برو ای عقل، مگو عشق چنان کرد و چنین پادشاه است و... عشق را چاره محال است و ندانم كه چرا بیشتر ، جا به... اشارتى كرد بآن قبله هاى مترسمان، و گفت سلّم المریدون...