نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
محمود زارع , somada

محمود زارع

 لینک عضویت در کانال تلگرامی ما : https://telegram.me/zaresari
محمود زارع , somada

محمود زارع

مطالب
94/07/15 07:18

قوله تعالى: فَاتَبِعُونِی یُحْبِبْكُمُ اللَهُ زاهدى...

قوله تعالى: فَاتَبِعُونِی یُحْبِبْكُمُ اللَهُ
زاهدى را گفتند كه : مرگ را دوست دارى؟
توقف كرد. پس پرسنده گفت: اگر زهد تو با صدق تو بودى از مرگ كراهیت نبودى!
...
سدیگر نشان در صدق محبت آنست كه: همواره ذكر محبوب بر دل و بر زبان محبّ تازه بود. چنان كه غفلت و نسیان بوى راه نبرد. وعلى هذا قال النبى (ص) " من احبّ شیئا اكثر ذكره "

چهارم نشان در وفاء دوستى آنست كه: هر چه با محبوب نسبتى دارد، آن را دوست دارد.
... خبر نعمان كه وى را بخمر خوردن چند بار حدّ زدند. پس یكى وى را لعنت كرد، رسول خدا گفت: لعنت مكن كه وى خدا و رسول او را دوست میدارد.
...
دوستى سه منزل است: هوى صفت تن ، محبت صفت دل ، عشق صفت جان.
هوى بنفس قائم، محبت بدل قائم، عشق بجان قائم.
نفس از هوى خالى نه، و دل از محبت خالى نه، و جان از عشق خالى نه
عشق مأواى عاشق است، و عاشق مأواى بلاست.
عشق عذاب عاشق است و عاشق عذاب بلا.

در عشق تو، گبر ناب من دانم بود!
دل سوخته، جان كباب، من دانم بود!
در آتش تیز و آب من دانم بود!
روز و شب در عذاب من دانم بود!

این عشق كه صفت جان آمد، نیز بر سه قسم است:
اول راستى، میانه مستى، آخر نیستى.

راستى عارفانراست، مستى والهان راست، نیستى بى خردانراست.

راستى آنست كه آنچه گویى كنى و آنچه نمایى دارى و آنجا كه آواز دهی باشى.
مستى بى قرارى و وله زدگى است.
گه نظر مولى دائم گردد، دل هاؤم گردد گه عطا بزرگ گردد، از طاقت یافت برگذرد.
مستى هم نفس راست، هم دل را، هم جان را.
چون شراب بر عقل زور كند، نفس مست گردد. چون آشنایى بر آگاهى زور كند، دل مست شود.
چون كشف بر انس زور گیرد، جان مست شود.
چون ساقى خود متجلّى گردد، هستى آغاز كند و مستى صحو شود.
...
خداوندا! یافته میجویم، با دیده ور میگویم : كه دارم چه جویم؟
كه بینم چه گویم؟ شیفته این جست و جویم، گرفتار این گفتگویم.

خداوندا! خود كردم و خود خریدم، آتش بر خود خود افروزانیدم!
از دوستى آواز دادم، دل و جان فرا ناز دادم.

مهربانا! اكنون كه در غرقابم، دستم گیر كه گرم افتادم:

زین بیش مزن تو اى سنایى غم عشق
بپذیر تو پند و گیر یك ره كم عشق
كآواره چو تو بسند، در عالم عشق
كز آب روان گرد برآرد غم عشق

آرى! مشتاق كشته دوستى است، هر چند كه سر ببالین است.
نیكوتر آنست كه كشته دوستى به از كشته شمشیر است،
نه از كشته دوستى خون آید و نه از سوخته آن دود!
كشته بكشتن راضى، و سوخته بسوختن خشنود!
...
همه متن در :
http://mzare.mihanblog.com/post/2544
99
کامنت بنویسید...
حسن  , antihoqqe
پنجشنبه 16 مهر ، 13:46
عالى ...
ادامه
کلبه آرزوها , dreams87
پنجشنبه 16 مهر ، 00:28
ادامه
همایون همایی , homa999
چهارشنبه 15 مهر ، 12:19
راستى آنست كه آنچه گویى كنى و آنچه نمایى دارى و آنجا كه آواز دهی باشى ...
ادامه
محمود زارع , somada
چهارشنبه 15 مهر ، 07:19
هر چند بر آتشم نشاند غم تو
غمناك شوم، گرم نماند غم تو
ادامه
آخرین مطالب محمود زارع
قوله: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَذِینَ هادُوا حَرَمْنا عَلَیْهِمْ... ای عاشقان +دانلود قوله تعالى: یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَهِ... سالی توام با سلامتی و تندرستی و موفقیت را برای همه... من یک زره برای جهازش فروختم او عزم جزم کرده بمیرد... آدم .... اثر دوست و همنشین بد قوله تعالى: فَاتَبِعُونِی یُحْبِبْكُمُ اللَهُ زاهدى... قُلِ اللَهُمَ مالِكَ الْمُلْكِ.... از امام علی (ع) : هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟... آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم... یک دعوت جدی اما خطرناک ... زنان باحیاء و باوفا؛ فرشته های بی بدیل و گرانبها پس من رستم ... ! شیخ الاسلام انصارى قدس اللَه روحه گفت در هر كس چیزى... ترفندهای مشتاقان گفتگو با معشوق كردى آنچه كردى، و مرا شرم كرم آید كه با تو آن كنم، تو سزاى آنى. من آن كنم كه خود سزاى آنم دیده برای دیدن دوست است دل رفت و دوست رفت، ندانم... پیشه ی اول کجا از دل رود مهر اول کی ز دل بیرون شود... وَ اذْكُرُوا اللَهَ فِی أَیَامٍ مَعْدُوداتٍ ... وَ اذْكُرُوا اللَهَ فِی أَیَامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ... بنده و ارباب ! وَ أَتِمُوا الْحَجَ وَ الْعُمْرَةَ لِلَهِ .... دری بگشا تا دری بگشاید ... ولی این بار ؛ می باید ! با علمت اگر عمل برابر گردد کام دو جهــان تـرا میسر... برو ای عقل، مگو عشق چنان کرد و چنین پادشاه است و... عشق را چاره محال است و ندانم كه چرا بیشتر ، جا به... اشارتى كرد بآن قبله هاى مترسمان، و گفت سلّم المریدون...