نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
محمود زارع , somada

محمود زارع

 لینک عضویت در کانال تلگرامی ما : https://telegram.me/zaresari
محمود زارع , somada

محمود زارع

مطالب
94/07/5 21:26

آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم...

آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم غاصب است و بیخبر)
یک سواره حرامی از آل سعود با بی توجهی به آیات الهی بمهمانان حضرت کریم تا جایی بی حرمتی کرد که جانشان را بر سر سفره الهی بهدر داد و حال نه تنها توبه نمیکنند بلکه در پی متهم کردن مهمانان مومن هم بر آمدند !

... یَاأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى كُلِ ضامِرٍ (حج - 27 ) ازین عجیبتر كه چون ذكر سواران كرد مركوب بذكر مخصوص كرد نه راكب، گفت وَ عَلى كُلِ ضامِرٍ از بهر آن كه رنج رفتن ، و گرانى بار بر مركوبست نه بر راكب. ...

پیادگان را در راه حج بر سواران رتبت بیشى داد و بااین كرامات ایشان را مخصوص كرد از بهر آن كه رنج ایشان بیش از رنج سوارانست پایهاشان آبلاه كرده غبار راه بر روى و محاسن ایشان نشسته بر امید مشاهده كعبه مقدّسه بار رنج بار خود نهاده و بترك راحت و آسایش بگفته، و ازین عجیبتر كه چون ذكر سواران كرد مركوب بذكر مخصوص كرد نه راكب، گفت وَ عَلى كُلِ ضامِرٍ از بهر آن كه رنج رفتن ، و گرانى بار بر مركوبست نه بر راكب.

آرى كسى كه خواهد كه تا آن حجر مبارك كه بر وى رقم تخصیص كشیده و خلعت یمین اللَه فى الارض یافته آن را مصافحت كناد و بناز آن را در بر گیرد كم از آن نباشد كه در راه طلب او بارى بر خود نهد و رنجى بكشد،

آن كعبه مشرّفه مقدسه كه تو مى بینى هزاران سال بتخانه كافران كرده بودند تا از غیارت نظار اغیار بخداوند خود بنالید كه پادشاها مرا شریف ترین بقاع گردانیدى و رفیع ترین مواضع ساختى آن گه ببلاء وجود اصنام مرا مبتلا كردى، از بارگاه جبروت بدو خطاب رسید آرى چون خواهى كه معشوق صد و بیست و اند هزار نقطه طهارت باشى و خواهى كه همه اولیاء و صدّیقان و طالبان را در راه جست خود بینى و ایشان را بناز در كنار گیرى و هزاران ولى وصفى را جان و دل در عشق خود بسوزى و بگدازى، یا در ان بادیه مردم خوار بى جان كنى كم از آن نباشد كه روزى چند این بلا و محنت بكشى و صفات صفا و مروه خود در بطش قهر غیرت فرو گذارى...
کعبه را باید پیروان واقعی خانه زاد عزیز کعبه اداره نمایند ...

http://mzare.mihanblog.com/post/2521
99
کامنت بنویسید...
جواد جوادیان , javad2aa
دوشنبه 6 مهر ، 09:20
من فکر میکنم منظور آقا زارع هم این نبوده که توی این شریط حتما مردم برن حج ....
ادامه
سلیمان ابراهیمی , soleyman_19
دوشنبه 6 مهر ، 08:21
* بفقیر
ادامه
سلیمان ابراهیمی , soleyman_19
دوشنبه 6 مهر ، 08:19
بهتون خرده نمیگیرم جناب زارع - چون خودم معتقدم و متنتون از قرانه و متین. - اما فکر نمیکنین که با اینهمه تحقیر تا حد کشت و کشتار بازم بایست رفت حج ؟؟
حالا چن تا پیر موردی نداره اما اکثر سهمیه ای ها و ... چرا اونم تو این وضع ؟
عیب میگیرن که بقیر کمک کنن بجای حج من میگم این عیب درسته اگه غیر مذهبی ها میرن ترکیه و تفریح و ... اونا اقلش مدعی دین نیستن !!!
ادامه
منیره محمودی , monirams
دوشنبه 6 مهر ، 00:47
کعبه را باید پیروان واقعی خانه زاد عزیز کعبه اداره نمایند ...
ادامه
کلبه آرزوها , dreams87
دوشنبه 6 مهر ، 00:15
احسنت....
حادثه مجددی در راه است و فرصتی دوباره...
ندای ظهورش بر مشام میرسد....
ادامه
لیلا یارمحمدی , laila2222
دوشنبه 6 مهر ، 00:11
آل سعود آل سقوطه ...
ادامه
مریم صالحی , maryamaniss
یکشنبه 5 مهر ، 22:11
آل سعود حرامی غاصب حرم الهی
ادامه
آخرین مطالب محمود زارع
قوله: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَذِینَ هادُوا حَرَمْنا عَلَیْهِمْ... ای عاشقان +دانلود قوله تعالى: یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَهِ... سالی توام با سلامتی و تندرستی و موفقیت را برای همه... من یک زره برای جهازش فروختم او عزم جزم کرده بمیرد... آدم .... اثر دوست و همنشین بد قوله تعالى: فَاتَبِعُونِی یُحْبِبْكُمُ اللَهُ زاهدى... قُلِ اللَهُمَ مالِكَ الْمُلْكِ.... از امام علی (ع) : هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟... آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم... یک دعوت جدی اما خطرناک ... زنان باحیاء و باوفا؛ فرشته های بی بدیل و گرانبها پس من رستم ... ! شیخ الاسلام انصارى قدس اللَه روحه گفت در هر كس چیزى... ترفندهای مشتاقان گفتگو با معشوق كردى آنچه كردى، و مرا شرم كرم آید كه با تو آن كنم، تو سزاى آنى. من آن كنم كه خود سزاى آنم دیده برای دیدن دوست است دل رفت و دوست رفت، ندانم... پیشه ی اول کجا از دل رود مهر اول کی ز دل بیرون شود... وَ اذْكُرُوا اللَهَ فِی أَیَامٍ مَعْدُوداتٍ ... وَ اذْكُرُوا اللَهَ فِی أَیَامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ... بنده و ارباب ! وَ أَتِمُوا الْحَجَ وَ الْعُمْرَةَ لِلَهِ .... دری بگشا تا دری بگشاید ... ولی این بار ؛ می باید ! با علمت اگر عمل برابر گردد کام دو جهــان تـرا میسر... برو ای عقل، مگو عشق چنان کرد و چنین پادشاه است و... عشق را چاره محال است و ندانم كه چرا بیشتر ، جا به... اشارتى كرد بآن قبله هاى مترسمان، و گفت سلّم المریدون...