سرمه ا , soft_kiss

سرمه ا

 سرنوشت تصمیم میگیرد که تو درزندگی با چه کسانی ملاقات کنی / اما تنها قلب توست که تصمیم میگیرد چه کسی در زندگیت باقی بماند
سرمه ا , soft_kiss

سرمه ا

مطالب

90/07/1 23:57

چگونه یک زن را تحت تاثیر قرار دهیم ؟...

چگونه یک زن را تحت تاثیر قرار دهیم ؟!
او را ببوسید، او را در آغوش بگیرید، از او تعریف کنید، او را بخندانید، او را دوست داشته باشید، به نگرانی‏هایش اهمیت دهید، او را غافل‏گیر کنید، برای او هدیه بخرید، از او محافظت کنید، به او گوش دهید و از او پشتیبانی کنید و ....

99
    کامنت بنویسید...