سرمه ا , soft_kiss

سرمه ا

 سرنوشت تصمیم میگیرد که تو درزندگی با چه کسانی ملاقات کنی / اما تنها قلب توست که تصمیم میگیرد چه کسی در زندگیت باقی بماند
سرمه ا , soft_kiss

سرمه ا

مطالب

90/06/31 18:29

قابل اعتماد بودن / ارزشمندتر از دوست داشتنی بودن...

قابل اعتماد بودن / ارزشمندتر از دوست داشتنی بودن است
99
    کامنت بنویسید...