نرم افزار اندروید کلوب
مسعود پارسا , sharian371

مسعود پارسا

 قوتی لدریگی و نتها ، رغبت  متوم ندیا ، زا ردیچه شقنگه ، شچم شورنت بیماره
مسعود پارسا , sharian371

مسعود پارسا

مطالب
98/07/6 23:18

تولدتون مبارک

نوشته فاطمه برای مسعود
تولدتون مبارک
99
    کامنت بنویسید...
    آخرین مطالب مسعود پارسا
    تولدتون مبارک بدون متن بدون متن دیدار در آینه‌ی جان بـا خویشتن، در آینـه دیـدار اگـر... این دل من!... سوزنم، شعاع خورشید و نخم، رشته‌یِ بارون.... من تشنه ترین قاصد ِ تكثیر ِ بهارم من عاشق ِ پرواز... غنچه خندید ولی باغ به این خنده گریست غنچه آنروز ندانست... بگذار سر بــه سینه ی من در سکوت ، دوست گاهی همین... وقتیکه خواب بودی خوبت نگاه کردم تشبیه صورت توبرقرص... سر خود را مزن اینگونه به سنگ دل دیوانه تنها دل تنگ... گر تن بدهی؛ دل ندهی کار خراب است چون خوردن نوشابه... نشود فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر نامه... یک نفر کودکی هایم را دزدید و به جایش غم و تردید کشید... عاشقم.... زیباترین قسم سهراب سـپهری: به حباب نگران لب یک رود... یه موقع هایی هم هست که باید بشینی خوب فکر کنی.... کاش میشد خنده را تدریس کرد کارگاه خوشدلی تاسیس کرد... گوشه ای از نطق وینستون چرچیل در باره ی دکتر محمد... یک نفر گوشه ی محرابِ دلم زندانی ست !... برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست گویی همه خوابند...