نرم افزار اندروید کلوب
خانُمِ کاشانی , seven7777777

خانُمِ کاشانی

 خدایا شکرت ... یه لطفی بکن یا در دهن این دولت کثیف رو ببند که آنقدر دروغ نگه یا دستشون رو قلم کن بیش از این ظلم نکنند . تشکر  
خانُمِ کاشانی , seven7777777

خانُمِ کاشانی

مطالب
98/04/1 12:59

در جهان "پیر" است با بخت "جوان" با صلابت، مقتدر ،...

در جهان "پیر" است با بخت "جوان"
با صلابت، مقتدر ، یل، مهربان
صاحب کرسی عقل و عاشقی ست
هر چه می گوید درست و منطقی ست
با خردمندی زعامت می کند
مثل پیغمبر هدایت می کند
99