نرم افزار اندروید کلوب
سارومان   , sarooman1991

سارومان

 مرد اگر مرد باشد فکر و ذکرش این است که قد و قواره‌ی دلش به قدرِ بزرگیِ محبوبش باشد و لاغِیر...
سارومان   , sarooman1991

سارومان

مطالب
98/07/1 06:56

به او بگویید دوستش دارم❤️ اما صدای رفتنش مرا کُشت...


به او بگویید دوستش دارم❤️
اما صدای رفتنش مرا کُشت
تیک تاک
تیک تاک
تیک تاک
رفت
رفت
رفت
می شنوی جانا
زبان ساعت است
صدای هر تیک تاکش گواه نبودن توست
در این پاییز لعنتی قرار بود زیباترین عاشقانه را برایم بسازی قرارمان یک آبان پراز مهر بود
یک عشق لای دانه های انار
یک بوسه در وقت قرار ❤️
یک آغوش در میان ازدحام آدمهای بی عشق
قرار بر این بود ممنوعه ِترین بوسهِ ات کف دستانِ ظریف آرزوهایم خانه کند
تیک تاک ؛تو رفته ای و این صدای ساعت است که مرا دلگیرتر می کند
و نبودِ تو را هر دم به رخم می کشد
به او بگویید دوستش دارم
اما با رفتنش مرا از پاییز ،از ساعت،از مهروآبان؛حتی از خودم بیزار کرده
بگویید شاید شنید
شاید مرا باز عاشقِ پاییز کرد❤️

#پریناز_ارشد
99