مهرداد  , saeed1152

مهرداد

 با خدای موسی در رود نیل... ابراهیم درآتش... یوسف در چاه... زندگی کن.. با این خدا زندگی کن..
مهرداد  , saeed1152

مهرداد

مطالب تصاویر 18

93/08/14 11:37

یا ابالفضل...

داره دل علم میریزه پاشو ابوالفضل...
آبروی حرم میرزه نرو ابوالفضل...
دنیا روی سرم میریزه نرو ابوالفضل ...
99
کامنت بنویسید...
مینا عبادی , ma5050
سه شنبه 19 اسفند ، 09:01
قان اولاسان ای فرات
ادامه