نرم افزار اندروید کلوب
رضا علیاری , rezaaliyari.ir

رضا علیاری

رضا علیاری , rezaaliyari.ir

رضا علیاری

مطالبدوستان 2
97/04/31 16:37

مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .برگرفته از جزوه ی زمین شناسی نفت دکتر معصومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس .زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click

مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .برگرفته از جزوه ی زمین شناسی نفت دکتر معصومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس .زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click
99
کامنت بنویسید...
آخرین مطالب رضا علیاری
دانلود جزوه ی امتحانی د . د . ت زیست شناسی سال سوم و چهارم . دانلود جزوه ی امتحانی د . د . ت زیست شناسی سال سوم و چهارم . دانلود جزوه ی امتحانی د . د . ت زیست شناسی سال سوم و چهارم . 1 - نسخه ی ایسلندی برای رصد آتش فشان دماوند از عكس هاى روز / سرا زیر شدن گدازه های ناشی از فعال شدن آتس فشان کراکاتوا در اندونزی . 24 - تست محاسبه ی فاصله ی تراز . ( سال چهارم )www.geology2017.click مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .برگرفته از جزوه ی زمین شناسی نفت دکتر معصومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس .زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click 21 - نمونه سوال های مهم زمین سوم ( پارت اول )زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click 51 - حل مسایل مربوط به آمیزش غیر تصادفی ( تعادل هاردی واینبرگ ) زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click 20 - حل مساله زمین شناسی سوم . ( رطوبت نسبی )زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click 24 - تست محاسبه ی فاصله ی تراز . ( سال چهارم )www.geology2017.click حل مسأله های مربوط به نوکلییک اسید ها . ( 1 )