نرم افزار اندروید کلوب
رضا پیراسته , reza998

رضا پیراسته

 عید همگی مبارک ... سال خوبی باشه براتون
رضا پیراسته , reza998

رضا پیراسته

مطالب
90/11/28 16:16

قلب پسرها مثل پارکینگی است که هیچ وقت تابلوی ظرفیت...

قلب پسرها مثل پارکینگی است که هیچ وقت تابلوی ظرفیت تکمیل بر در آن دیده نمیشود و اما قلب دخترها مانند فرودگاهی است که مدت ماندن یک هواپیما در آن بستگی به فرود هواپیمای بعدی دارد
99
کامنت بنویسید...
رضا پیراسته , reza998
شنبه 29 بهمن ، 19:04
هاااا چیه
ادامه