نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
رضا پیراسته , reza998

رضا پیراسته

 عید همگی مبارک ... سال خوبی باشه براتون
رضا پیراسته , reza998

رضا پیراسته

مطالب
94/03/18 00:20

سعی کنید به فیلم زندگی، با همین احساس ساده نگاه کنید....

سعی کنید به فیلم زندگی، با همین احساس ساده نگاه کنید.
اکثر افرادی که امروز روی زمین زندگی میکنند، صد سال پیش اینجا نبوده اند، عده ای پیش از ما اینجا بوده اند و مـــا اکنون اینجاییم، صد سال دیگر اینجا نخواهیم بود.
99
کامنت بنویسید...
آخرین مطالب رضا پیراسته