نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
رضا پیراسته , reza998

رضا پیراسته

 عید همگی مبارک ... سال خوبی باشه براتون
رضا پیراسته , reza998

رضا پیراسته

مطالب
94/02/22 18:40

ﻫﻨﮕـــــــﺎﻣـــــے ﮐﻪ ﺩﻝ ﮐﺴــــــے ﺭﺍ ﻣﯿﺸﮑﻨــــــے،...

ﻫﻨﮕـــــــﺎﻣـــــے ﮐﻪ ﺩﻝ ﮐﺴــــــے ﺭﺍ ﻣﯿﺸﮑﻨــــــے،
ﺻــــــﺪﺍے ﺷﮑﺴﺘـــﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃـــــــــــــــﺮ ﺑﺴﭙــــــﺎﺭ!
ﺗﺎ ﻫﻨﮕـــــــــﺎﻣـــــــے ﮐــﻪ ﺩﻟــتــــــــ ﺭﺍ ﺷﮑﺴـــــﺘﻨﺪ،
ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤــــــــــــﺍﻥ ﻓﺮﯾــــﺎﺩ ﻧــــــــــﺰﻧﯽ ﺧـــــــــــــــﺪﺍﯾـــﺎ،
ﺑﻪ ﮐـــــــــــــــــﺪﺍﻣﯿﻦ ﮔــــﻨـﺎﻩ...!!!
99
کامنت بنویسید...
آخرین مطالب رضا پیراسته