نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
امید  اکبری , rasasy

امید اکبری

 یک دست جام باده و یک دست زلف یار.....رقصی چنین میانه ی میدانم آرزوست
امید  اکبری , rasasy

امید اکبری

مطالب
89/03/21 22:42

لیست کانال های پخش زنده مسابقات فوتبال لیست کانال...

لیست کانال های پخش زنده مسابقات فوتبال
لیست کانال های پخش زنده مسابقات فوتبالکانال ZDF ، جهت هاتبرد ، فرکانس 11054 ، پخش به صورت آزادکانال ARD ، جهت هاتبرد، فرکانس 11604 ، پخش به صورت آزادکانال RTP Interantional ، جهت هاتبرد ، فرکانس 10723 ، پخش به صورت آزادکانال Direct8 ، جهت هاتبرد ، فرکانس 12539 ، پخش به صورت آزادکانال Rai Sport ، جهت هاتبرد، فرکانس 10992 ، پخش به صورت BISSکانال Raitalia Africa ، جهت هاتبرد، فرکانس 11804 ، پخش به صورت آزادکانال Planeta Sport ، جهت هاتبرد، فرکانس 12597 ، پخش به صورت آزادکانال TVE ، جهت هاتبرد ، فرکانس 11785 ، پخش به صورت آزادکانال ERT ، جهت هاتبرد ، فرکانس 11642 ، پخش به صورت آزادکانال RTS ، جهت هاتبرد ، فرکانس 11585 ، پخش به صورت آزادکانال Duna ، جهت هاتبرد ، فرکانس 12149 ، پخش به صورت آزادکانال AZ TV1 ، جهت هاتبرد ، فرکانس 12245 ، پخش به صورت آزادکانال Lider TV ، جهت هاتبرد ، فرکانس 12149 ، پخش به صورت آزادکانال Armenia1 ، جهت هاتبرد ، فرکانس 12577 ، پخش به صورت آزادکانال E`TV ، جهت هاتبرد ، فرکانس 11585 ، پخش به صورت آزادکانال RTV Montenegro ، جهت هاتبرد ، فرکانس 12380 ، پخش به صورت آزادکانال Arriyadiya ، جهت هاتبرد ، فرکانس 12673 ، پخش به صورت آزادکانال Odeon Sat ، جهت هاتبرد ، فرکانس 11200 ، پخش به صورت آزادکانال IRIB2 ، جهت هاتبرد ، فرکانس 12437 ، پخش به صورت آزادکانال Polsat Sport ، جهت هاتبرد ، فرکانس 11158 ، پخش از پکیج پلستکانال Polsat Sport Extra ، جهت هاتبرد ، فرکانس 11158 ، پخش از پکیج پلستکانال EuroSport ، جهت هاتبرد ، فرکانس 11240 ، پخش از پکیج پلستکانال EuroSport2 ، جهت هاتبرد ، فرکانس 11240 ، پخش از پکیج پلستکانال TVP1 ، جهت هاتبرد ، فرکانس 12188 ، پخش از پکیج پلستکانال TVP2 ، جهت هاتبرد ، فرکانس 12188 ، پخش از پکیج پلستکانال TV5 Monde Orient ، جهت بدر، فرکانس 12073 ، پخش به صورت آزادکانال Dubai Sport ، جهت بدر ، فرکانس 12130 ، پخش به صورت آزادکانال Dubai Sport2 ، جهت بدر ، فرکانس 12111، پخش به صورت آزادکانال Abu Dhabi Sport ، جهت بدر ، فرکانس 11804 ، پخش به صورت آزادکانال Saudi Sport ، جهت بدر ، فرکانس 12015 ، پخش به صورت آزادکانال Bahrain Sport ، جهت بدر ، فرکانس 12226 ، پخش به صورت آزادکانال Kuwait TV3 ، جهت بدر ، فرکانس 12523 ، پخش به صورت آزادکانال Aljazeera Sport1، جهت بدر ، فرکانس 12034 ، پخش به صورت آزادکانال Alkass ، جهت بدر ، فرکانس 12034 ، پخش به صورت آزادکانال Libya Sport ، جهت بدر ، فرکانس 11727 ، پخش به صورت آزاد
99
کامنت بنویسید...
پونل  , sanaz_kiani
یکشنبه 5 اسفند ، 02:37
اینجا هم کاملش هست https://ponel.ir/فرکانس-شبکه-های-پخش-کننده-فوتبال
ادامه