نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
سیّد ول گرد حسینی   , radarz

سیّد ول گرد حسینی

 «بیدل از بی نشان چه جوید باز»
سیّد ول گرد حسینی   , radarz

سیّد ول گرد حسینی

مطالب تصاویر 29
90/12/28 10:35

لحظات از آن توست؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفید،… رنگهایی...

نوشته دوک دکتر مسیح سام اف برای سیّد ول گرد حسینی
لحظات از آن توست؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفید،… رنگهایی را که بایسته است بر آنها بزن
روزهایت رنگارنگ
.
سال نو مبارک
سالی سرشار ا ز شادی و موفقیت برایتان آرزو مندم
99