نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
سیّد ول گرد حسینی   , radarz

سیّد ول گرد حسینی

 «بیدل از بی نشان چه جوید باز»
سیّد ول گرد حسینی   , radarz

سیّد ول گرد حسینی

مطالب تصاویر 29
90/12/14 14:38

"شادی" پروانه ای است که هر چه تقلا کنی نمی توانی...

نوشته MahTaaaaB برای سیّد ول گرد حسینی
"شادی" پروانه ای است که هر چه تقلا کنی نمی توانی آن را شکارکنی، باید آرام باشی تا روی شانه ات بنشیند،
شانه هایت پر از پروانه.
99